Nada

Kursanalys för Programmeringsteknik för I1, Läsåret 1999-2000

Författare: Erik Fransén, Nada

^ Upp till kurssidan VT00.

Nedan följer en kursanalys av kursen Programmeringsteknik för I1. I texten refereras till en enkät gjord med ACE i WWW.

Kursdata

Kurs2D1310 Programmeringsteknik för I (4p)
Examination Tenta G/U (1p), Lab1 G/U (1p), Lab3 3/4/5 (2p)
Kursen genomförd Period 3-4 2000
Föreläsningar 26 h (+6) (13 st +3 "repetition")
Övningar 16 h (8 st)
Lab (schemalagt) 36 h
Kurslitteratur Lewis and Loftus "Java Software Solutions", upplaga 2
Antal studenter 105
Antal övningsgrupper 3
Klara med TEN2 000616 88%
Klara med LAB1 000616 94%
Klara med LAB3 000616 86%
Prestationsgrad 000616 88%
Examinationsgrad 000616 82%
Kursansvarig Erik Fransén
Övningsassistenter Ann Bengtsson, Thomas Larsson

Sammanfattning

Kursen har i år bytt programmeringsspråk från Pascal till Java. Många studenter har uppskattat att få lära sig ett modernt språk. Trots att 80% av eleverna hade ingen eller liten erfarenhet av programmering upplevde de kursen som "medelsvår".
Resultaten på smålabbar (moment LAB1) och J-uppgiften (moment LAB3) är jämförbara med förra året. Vad gäller tentan är resultatet för årets studenter något sämre. Sammanfattningsvis får man säga att övergången till Java har gått bra.

Mål

Enligt studiehandboken är kursens mål att ge för att studenterna ska Kursen är uppbyggd kring ett antal programmeringsuppgifter. De sex mindre laborationerna i kursens första period genomförs i grupper om två studenter och tränar olika grundläggande programmeringsmoment. Den laboration som ligger i kursens andra period - J-uppgiften - utförs individuellt och låter studenten lösa ett större problem från grunden. Avsikten är dels att befästa språkkunskaperna men också att öva planeringsarbete, programkonstruktion och problemlösning. Tentan ligger mitt i kursen och kan ses som ett diagnostiskt prov. Efter tentan ges tre repeterande föreläsningar för att ge de studenter som missade tentan en chans att komplettera sina kunskaper.

Kursen ger den intresserade en gedigen grund att stå på inför vidare programmeringsstudier, antingen i rent datalogiska kurser eller inom områden där programmering och datateknik tillämpas.

Förändringar inför denna kursomgång

Undervisning

Många, 68%, tycker att föreläsningarna är mycket bra/bra. De utdelade föreläsningsanteckningarna fick mycket bra omdöme.

Närvaron vid salsövningarna har varit ganska hög och assistenterna får gott betyg (82% mycket bra/bra).

Datorlabbarna har gått bra trots språkbytet. Labbhandledarna fick mycket bra omdöme, 100% bra/ganska bra.

Repetitionsföreläsningarna fick huvudsakligen ett gott mottagande.

Extraövningarna fick övervägande positiva omdömen.

Kursens hemsida fick bra omdöme, 86% anger mycket bra/bra.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av kursbunt, föreläsningsanteckningar och boken "Java Software Solutions". Många tycker att boken är bra men några skulle gärna vilja ha en bok på svenska.

Studenternas arbetsbelastning

Vi frågar studenterna hur mycket tid de lägger ner på labbar och J-uppgifter. Av deras svar att döma lägger de flesta inte ner mer tid än som är rimligt för en 4-poängskurs.

Tentamen

Resultatet var bra, 88%, men något sämre än förra året. Enligt föregående kursledare var dock det året extremt bra, 98%.

Förkunskaper

Trots att 80% av eleverna hade ingen eller liten erfarenhet av programmering upplevde de kursen som "medelsvår".

Verkligt kursinnehåll

Vi har i stort sett hållit oss till detaljschemat för kursen. I mitten av period 3 lades 3 extraövningar till för de som tyckte allt var svårt. Detta uppskattades mycket.

Planerade förändringar och funderingar

Bilaga: Enkätsvar

Bilaga: Kursbeskrivning

^ Upp till kurssidan VT00.


Sidansvarig: <erikf@nada.kth.se>
Senast ändrad 21 augusti 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>