Nada

Kursanalys för Programmeringsteknik för B2, Läsåret 99/00

Författare: Anna Redz, Nada

^ Upp till kurssidan HT99.

Nedan följer en kursanalys av kursen Programmeringsteknik i Java för B2. I texten refereras till en enkät gjord med ACE i WWW.

Kursdata

KursProgrammeringsteknik för B(4p)
Examination Tenta G/U (1p), Lab1 G/U (1p), Lab3 3/4/5 (2p)
Kursen genomförd HT 1999
Föreläsningar 26 h (+6) (13 st +3 "repetition")
Övningar 16 h (8 st)
Lab (schemalagt) 36 h
Kurslitteratur Java Software Solutions (Lewis and Loftus) eller motsvarande.
Antal elever 80 (varav 74 B-98)
Klara med TEN2 000116 84%
Klara med LAB1 000116 76%
Klara med LAB3 000116 48%
Prestationsgrad 000116 65% (av 79 som redovisat > 1 lab)
Examinationsgrad 000116 48% (av 79 som redovisat > 1 lab)
Kursansvarig Anna Redz
Övningsassistenter Anna Redz, Fredrik Zetterling, Gustav Hast

Sammanfattning

Resultatet för årets studenter kan inte jämföras med tidigare år eftersom kursen bytt språk. Men det är fortfarande alltför många som hamnat efter med J-uppgiften (moment LAB3).

Mål

Enligt studiehandboken är kursens mål att ge för att eleverna ska Kursen är uppbyggd kring ett antal programmeringsuppgifter (sex mindre som genomförs i grupper om två elever och en större - J-uppgiften - som utförs individuellt). Därmed får eleverna träning på att själva skriva mindre program. Datorvana får man "på köpet". Tentan ligger mitt i kursen och kan ses som ett diagnostiskt prov. Efter tentan ges tre repeterande föreläsningar för att ge de studenter som missade tentan en chans att komplettera sina kunskaper.

Kursen ger den intresserade en gedigen grund att stå på inför vidare programmeringsstudier, antingen i rent datalogiska kurser eller inom områden där programmering och datateknik tillämpas.

Nytt för i år

Många handledare var nya, programmeringsspråket likaså vilket innebar att vi hade handledare med väldigt spridd kompetens i början. Handledarna och övningsassarna var positiva och roliga vilket spred sig i terminalsalen. Det uppskattades mycket av eleverna. Handledarskaran var densamma genom hela kursen vilket gjorde att eleverna lärde känna handledarna en aning.

Undervisning

Föreläsningarna får positiva omdömen och de utdelade föreläsningsanteckningarna uppskattas. Datordemonstrationerna och utdelade program uppskattades också.

2 av de 5 som missade ordinarietentan närvarade vid en eller flera av repetitionsföreläsningarna.

Närvaron vid salsövningarna har varit hög och assistenterna får gott betyg.

Datorövningarna har i stort sett gått bra, men några klagar på att de fått vänta länge på hjälp medan handledaren ägnat alltför lång tid åt någon annan. Dessutom finns önskemål om fler handledare så att man slipper vänta så länge. Labpeket var svårbegripligt och labbarna ansågs svåra och tog lång tid. Det ansågs vara dålig koordination mellan föreläsningarna och labbarna, labbarna kom för tätt inpå motsvarande föreläsning.

De två frågestunderna under J-redovisningarna uppskattades mycket och antalet kommer antagligen att utökas.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av kursbunt, föreläsningsanteckningar och "en javabok". De flesta har valt den rekomenderade kurslitteraturen, en del har dock valt en svensk bok. De som gillar den engelska boken säger att den är bra att slå upp saker i, men svår att läsa.

Studenternas arbetsbelastning

Vi frågar eleverna hur mycket tid de lägger ner på labbar och J-uppgifter. Av deras svar att döma lägger de flesta inte ner mer tid än som är rimligt för en 4-poängskurs. Några av de som valt svårare J-uppgifter har dock arbetat i uppåt 100 timmar med dessa.

Förkunskaper

De flesta anser sig ha tillräckliga förkunskaper men några (en femtedel) tyckte att de vid kursstarten inte kunde tillräckligt.

Verkligt kursinnehåll

Vi har i stort sett hållit oss till detaljschemat för kursen.

Funderingar till nästa år

Bilaga: Enkätsvar

Bilaga: Kursbeskrivning

^ Upp till kurssidan HT99.


Sidansvarig: <anna@nada.kth.se>
Senast ändrad 10 februari 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>