Nada

Kursanalys för Programmeringsteknik för V1, Läsåret 98/99

Författare: Linda Kann, Nada

^ Upp till kurssidan HT98.

Nedan följer en kursanalys av kursen Programmeringsteknik för V1. I texten refereras till en enkät gjord med ACE i WWW.

Kursdata

KursProgrammeringsteknik för V (4p)
Examination Tenta G/U (1p), Lab1 G/U (1p), Lab3 3/4/5 (2p)
Kursen genomförd HT 1998
Föreläsningar 26 h (+6) (13 st +3 "repetition")
Övningar 16 h (8 st)
Lab (schemalagt) 36 h
Kurslitteratur Programmeringsteknik med Pascal (Bälter) eller motsvarande.
Antal elever 126 (varav 115 V-98)
Klara med TEN2 990116 82% / 84% (alla / endast V-98)
Klara med LAB1 990116 94% / 97% (alla / endast V-98)
Klara med LAB3 990116 72% / 73% (alla / endast V-98)
Prestationsgrad 990116 82% (endast V-98)
Examinationsgrad 990116 70% (endast V-98)
Kursansvarig Linda Kann
Övningsassistenter Mats Näslund, Linda Kann, Josefin C. Lindh, Larsson Omberg

Sammanfattning

Resultatet för årets studenter är något bättre än förra året, men det är fortfarande alltför många som hamnat efter med I-uppgiften (moment LAB3). De flesta är nöjda med kursen. Flera säger att det har varit en rolig och givande kurs och att den tränar upp problemlösningsförmågan. Någon tycker att kursen tar för mycket tid för den som har svårt för programmering.

Mål

Enligt studiehandboken är kursens mål att ge för att eleverna ska Kursen är uppbyggd kring ett antal programmeringsuppgifter (sex mindre som genomförs i grupper om två elever och en större - I-uppgiften - som utförs individuellt). Därmed får eleverna träning på att själva skriva mindre program. Datorvana får man "på köpet". Tentan ligger mitt i kursen och kan ses som ett diagnostiskt prov. Efter tentan ges tre repeterande föreläsningar för att ge de studenter som missade tentan en chans att komplettera sina kunskaper.

Kursen ger den intresserade en gedigen grund att stå på inför vidare programmeringsstudier, antingen i rent datalogiska kurser eller inom områden där programmering och datateknik tillämpas.

Nytt för i år

Många av handledarna var helt nya. För att ge alla nya handledare lite praktisk erfarenhet placerades de ut på varsitt labbpass under kursens första period. Detta verkar inte ha ställt till några större problem (nästan alla som svarat på enkäten tycker att labbhandledarnas kompetens varit tillfredsställande).

Undervisning

Föreläsningarna får positiva omdömen och de utdelade föreläsningsanteckningarna uppskattas. Någon önskar sig lektion i datasal.

25 av de 36 som missade eller inte deltog i ordinarietentan närvarade vid en eller flera av repetitionsföreläsningarna. Tre fjärdedelar av dessa tyckte att föreläsningarna var bra eller mycket bra och ganska många är nu klara med I-uppgiften.

Närvaron vid salsövningarna har varit hög och assistenterna får gott betyg. Några kommentarer: "Lärarmässigt den roligaste kursen.", "Assen var hjälpsam och kunnig.", "Larsson är rolig och pedagogisk.". Någon tycker att övningarna kändes överflödiga och hade önskat mer tid framför datorn istället.

Hemuppgifterna gav blandat gensvar. Någon tyckte att man fick en bra uppfattning om vad man hade fattat, andra att det var för lätt att bara slå upp svaren i boken.

Datorövningarna har i stort sett gått bra, men några klagar på att de fått vänta länge på hjälp medan handledaren ägnat alltför lång tid åt någon annan.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av kursbunt, föreläsningsanteckningar och "en pascalbok". De flesta har valt Olle Bälters "Programmeringsteknik med Pascal". De som gillar boken säger att den är rolig och pedagogisk. Bland de 40 procent som tycker att boken är mindre bra eller dålig anser flera att den är dåligt anpassad till Borland Pascal.

Studenternas arbetsbelastning

Vi frågar eleverna hur mycket tid de lägger ner på labbar och I-uppgifter. Av deras svar att döma lägger de flesta inte ner mer tid än som är rimligt för en 4-poängskurs. Några av de som valt svårare I-uppgifter har dock arbetat i uppåt 100 timmar med dessa.

Förkunskaper

De flesta anser sig ha tillräckliga förkunskaper men några (en knapp tiondel) tyckte att de vid kursstarten inte kunde tillräckligt. Dessa bör ges lite extra handledningstid på första labbtillfället så de kommer ikapp.

Verkligt kursinnehåll

Vi har i stort sett hållit oss till detaljschemat för kursen.

Funderingar till nästa år

Bilaga: Enkätsvar

Bilaga: Protokoll från utvärderingsmöte

Bilaga: Kursbeskrivning

^ Upp till kurssidan HT98.


Sidansvarig: <linda@nada.kth.se>
Senast ändrad 6 maj 1999
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>