Nada

Kursanalys för Programmeringsteknik för K2, Läsåret 98/99

Författare: Linda Kann, Nada

^ Upp till kurssidan 1998/1999.

Nedan följer en kursanalys av kursen Programmeringsteknik för K2. I texten refereras till en enkät gjord med ACE i WWW.

Kursdata

KursProgrammeringsteknik för K (4p)
Examination Tenta G/U (1p), Lab1 G/U (1p), Lab3 3/4/5 (2p)
Kursen genomförd Period 2-3 1998/1999
Föreläsningar 26 h (+6) (13 st +3 "repetition")
Övningar 16 h (8 st)
Lab (schemalagt) 36 h
Kurslitteratur Programmeringsteknik med Pascal (Bälter) eller motsvarande.
Antal elever 111 (varav 94 K-97)
Klara med TEN2 990410 86% / 94% (alla / endast K-97)
Klara med LAB1 990410 93% / 98% (alla / endast K-97)
Klara med LAB3 990410 82% / 90% (alla / endast K-97)
Prestationsgrad 990410 93% (endast K-97)
Examinationsgrad 990410 87% (endast K-97)
Kursansvarig Linda Kann
Övningsassistenter Thomas Larsson, Erik Forslin, Jakob von Döbeln

Sammanfattning

Eleverna tycker att det har varit en rolig och intressant kurs. Alla som besvarat enkäten anser att kursen uppfyllt uppställda mål. Resultatet är bra (endast nio av K97:orna släpar efter med moment LAB3 (I-uppgiften) kvar en månad efter kursens slut vilket är en klar förbättring från förra året).

Mål

Enligt studiehandboken är kursens mål att ge för att eleverna ska Kursen är uppbyggd kring ett antal programmeringsuppgifter (6 mindre som genomförs i grupper om två elever, en större - I-uppgiften - som utförs individuellt). Därmed får eleverna träning på att själva skriva mindre program. Datorvana får man "på köpet".

Kursen ger den intresserade en gedigen grund att stå på inför vidare programmeringsstudier, antingen i rent datalogiska kurser eller inom områden där programmering och datateknik tillämpas.

Undervisning

Föreläsningarna har varit välbesökta, och de som svarat på enkäten har varit nöjda (alla har svarat "bra" eller "ganska bra"). Någon tyckte att det kunde bli lite för pedagogiskt ibland.

Repetitionsföreläsningarna kändes överflödiga för denna kursomgång. Vid det första tillfället kom ett tiotal studenter, men det visade sig att bara en av dessa verkligen hade missat tentan (några skulle komplettera och flera hade klarat tentan bra men ville ha lite repetition efter juluppehållet).

Övningarna fick övervägande positiva omdömen. Några tyckte att tempot var väl lågt medan andra tyckte det var bra att även nybörjare kunde hänga med.

Hemtalen uppskattades av ungefär hälften. Resten ansåg att de var onödiga och lite för enkla.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av kursbunt, föreläsningsanteckningar och "en pascalbok". De flesta har valt Olle Bälters "Programmeringsteknik med Pascal". De flesta tycker att boken är lättläst och bra.

Studenternas arbetsbelastning

Vi frågar eleverna hur mycket tid de lägger ner på labbar och I-uppgifter. Av deras svar att döma lägger de inte ner mer tid än som är rimligt för en 4-poängskurs.

Förkunskaper

De allra flesta ansåg sig ha tillräckliga förkunskaper när kursen startade.

Verkligt kursinnehåll

Vi har i stort sett hållit oss till detaljschemat för kursen.

Funderingar till nästa år

Bilaga: Enkätsvar

Bilaga: Kursbeskrivning

^ Upp till kurssidan 1998/1999.


Sidansvarig: <linda@nada.kth.se>
Senast ändrad 6 maj 1999
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>