Nada

Kursanalys för Programmeringsteknik för I1, Läsåret 98/99

Genomförd av: Mikael Goldmann och Daniel Kronheffer.

^ Upp till kurssidan VT99.

Nedan följer en kursanalys av kursen Programmeringsteknik för I-linjen. I texten refereras till en enkät gjord med ACE i WWW.

Kursdata

KursProgrammeringsteknik för I (4p)
Kursen genomförd VT 1999
Kursledare/föreläsare Mikael Goldmann
Vikarierande föreläsare Linda Kann
Övningsassistenter Mikael Goldmann, Daniel Kronheffer, Göran Meijer.
Föreläsningar 26 h (+6 h) (13 st + 3st repetitionsföreläsningar)
Övningar 16 h (8 st)
Lab (schemalagt) 36 h
Antal övningsgrupper:
3
Antal studenter84 (*)
Kurslitteratur Programmeringsteknik med Pascal (Bälter) eller motsvarande, samt kursbunt.
Kursmoment Tenta G/U (1p), Lab1 G/U (1p), Lab3 3/4/5 (2p)
Klara med TEN2 990603 82 av 84 / 98% (*)
Klara med LAB1 990607 81 av 84 / 96% (*)
Klara med LAB3 990607 75 av 84 / 89% (*)
Prestationsgrad 990607 310 av 336 / 93% (*)
Examinationsgrad 990607 73 av 84 / 87% (*)
(*) Fyra studenter som finns i "res" (kursens system för hantering av studieresultat) har ej räknats med eftersom de endast redovisat olika restmoment från tidigare kursomgångar. Alla fyra har blivit klara med I-uppgiften under våren, och tre av dem har därmed klarat alla kursmoment.

Sammanfattning

Allt har fungerat väl. Liksom tidigare beror det till stor del på I-teknologernas höga ambitioner och att det varit en trevlig stämning på både föreläsningar och övningar, vilket lett till att många vågat ställa frågor och komma med synpunkter. I år har studenterna inte varit riktigt lika aktiva som förra året, men det är ett flertal som kommit med frågor under föreläsningarna.

Mål

Enligt studiehandboken är kursens mål att ge för att eleverna ska Kursen är uppbyggd kring ett antal programmeringsuppgifter (6 mindre som genomförs i grupper om två studenter, en större - I-uppgiften - som utförs individuellt). Därmed får studenterna träning på att själva skriva mindre program. Datorvana får man "på köpet".

Kursen ger den intresserade en gedigen grund att stå på inför vidare programmeringsstudier, antingen i rent datalogiska kurser eller inom områden där programmering och datateknik tillämpas.

Nytt för i år

Hemtal, som införedes på försök förra året, har inte använts i år. Vad gäller examination tycks det inte göra någon skillnad. Det innebär en väsentlig reduktion i arbete och kommentarerna till hemtal (framför allt till redovisningarna) förra året var inte odelat positiva. Möjligen kan man märka en viss nedgång i studentaktivitet på föreläsningarna.

Huruvida hemtal i kursen är bra tror jag varierar mellan linjerna. På I tror jag inte de behövs.

Undervisning

Föreläsningarna har varit välbesökta, framför allt de första 8, och de som svarat på enkäten har varit nöjda (Alla som deltagit har svarat "bra" eller "mycket bra"). Möjligen kan tempot ökas något, och en student efterlyser lite mer översiktlig datorkunskap, vilket säkert skulle rymmas inom nuvarande tidsramar.

Övningarna får positiva omdömen. Studenterna är väsentligen nöjda med innehåll och presentation.

Kurslitteratur

Kursliteraturen består av kursbunt, föreläsningsanteckningar och "en pascalbok". De flesta har valt Olle Bälters "Programmeringsteknik med Pascal". I stort sett all kurslitteratur byts ut till nästa år då kursen använder Java istället för Pascal.

Studenternas arbetsbelastning

Vi frågar studenterna hur mycket tid de lägger ner på labbar och I-uppgifter. Av deras svar att döma lägger de inte ner mer tid än som är rimligt för en 4-poängskurs.

På enkäten ställdes en fråga om arbetsbelastningen under vårterminen. Frågan och studenternas svar redovisas i bilaga. Nästan alla anser att de hinner med alla kurser helt, eller i alla fall någorlunda.

Förkunskaper

Allt tyder på att förkunskaperna (med något enstaka undantag) varit tillräckliga.

Verkligt kursinnehåll

Vi har i stort sett hållit oss till detaljschemat för kursen. De som vill läsa mer datalogi läser 2D1320 (Tilda-kursen), som är en direkt fortsättning på 2D1310. För de som läst 2D1310 i år och som läser 2D1320 först under läsåret 2000-2001 kan det uppstå ett visst glapp eftersom 2D1320 kommer att anpassas till språkbytet i 2D1310.

Förändringar till nästa år

Från och med nästa år använder kursen språket Java. Det innebär omfattande förändringar i samtliga delar av kursen. Kursledare på I blir läsåret 1999-2000 Erik Fransén.

Övrigt

En faktor som har stor betydelse för examinationsgraden är att I-teknologerna väljer kompetensinriktning redan efter två terminer. Studiepoäng och betyg används för att rangordna sökande och konkurrensen om platserna på vissa inriktningar är mycket hård. Några studenter har i enkäten sagt att det är för lätt att få betyg 5 på kursen, vilket förmodligen är beror på denna konkurrens.

Bilaga: Enkätsvar

Bilaga: Kursbeskrivning

^ Upp till kurssidan VT99.


Sidansvarig: <migo@nada.kth.se>
Senast ändrad 30 juni 1999
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>