Nada

Kursanalys för kursen Programmeringsteknik för V1, Hösten -97

Kursen genomfördes i period 1 och 2 under hösten 1997.
Föreläsningar: 22 timmar (+6 timmar extraföreläsningar + 6 timmar repetitionsföreläsningar)
Övningar: 20 timmar
Laborationer: 36 timmar
Kurslitteratur: Programmeringsteknik i Pascal (Bälter)
Antal elever: 138, varav 123 med studiestatus V-97
Avklarade moment 980110 (endast V-97):
Moment   Antal klara
======================
TEN2    108 (88%) 
LAB1    111 (90%) 
LAB3    85 (69%) 
Prestationsgrad: 79%
Examinationsgrad: 69%
Kursansvarig: Linda Kann
Övningsassistenter: Sten Andersson, Said Nafar.
Assistenterna och föreläsaren höll i var sin övningsgrupp.

^ Upp till aktuella kurssidan.


Sidansvarig: <linda@nada.kth.se>
Senast ändrad 5 februari 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>