Programmeringsteknik för V1 info till handledare
KTH
2D1310 Programmeringsteknik
Särskild information för V
Nada
Allmänt om kursen Senaste nytt Lärare Tentamen
V:s datorsalar Schema Detaljschema Länkar

Senaste nytt


Lärare

Kursledare är Linda Kann. Lämpligaste sättet att komma i kontakt med kursledaren är att skicka datorbrev, näst lämpligast är att lägga en lapp i postfacket på Nada, Osquars Backe 2, 4 tr eller skicka ett vanligt brev till Nada, KTH, 100 44 Stockholm. Vill man träffa kursledaren personligen går det bra på mottagningstiden.

De tre övningsgrupperna leds av följande personer:

Grupp Övningsledare Datorpostadress
1 Linda Kann linda@nada.kth.se
2 Sten Andersson f91-san@nada.kth.se
3 Said Nafar said@nada.kth.se

Tentamen

Ordinarie tentamen ges lördag 25 oktober kl 14-17 i sal F22-34 (placeringslistor sätts upp i Sing-sing före tentan). Resultatet anslås på Nada, Osquars backe 2, plan 3.
Omtenta lördag 10 januari kl 14-17 i F51-55.

V:s datorsalar

Det finns fem datorsalar på V.
V12T och V13T ligger bakom fiket (Teknikringen 72).
V26T, V27T och V29T ligger en trappa upp i högra V-huset (Teknikringen 76).
Vid problem med datorerna - skicka brev till fel@ce.kth.se eller kontakta Mimers Bar, Osquars backe 20, tel 790 9300, mimer@midgard.kth.se