KTH
2D1310 - Programmeringsteknik
Särskild information för T1
Lärare Kursanmälan Tentamen Hemtal
Laborationer Teminalsalar Schema FAQ

Senaste nytt


Lärare

Kursledare är Magnus Andersson. Lämpligaste sättet att komma i kontakt med kursledaren är att skicka datorbrev, näst lämpligast är att lägga en lapp i postfacket på Nada, Osquars Backe 2, 4 tr eller skicka ett vanligt brev till Nada, KTH, 100 44 Stockholm. Vill man träffa kursledaren personligen går det bra på mottagningstiden.

De fyra övningsgrupperna leds av följande personer:

Grupp Övningsledare Datorpostadress
1 Öjvind Johansson ojvind@nada.kth.se
2 Magnus Andersson sungam@nada.kth.se
3 Larsson Omberg f94-lom@nada.kth.se
4 Krister Persson cello@nada.kth.se


Kursanmälan

Anmälan till kursen görs via Unix-terminal under laboration 1.


Tentamen

Tentamen är den 25 oktober klockan 14-17 i salarna F33-45 (reserv: F51)


Hemtal

Under kursens gång har du möjlighet att göra ett antal hemtal. Meningen med dessa är att uppmuntra till att läsa i förväg i kurslitteraturen. Den som lämnar in hemtalen i tid kommer att få bonuspoäng. 50% av hemtalen ger 1p och 75% ger 2p. Alternativt kan dessa poäng intjänas genom att klara tentamen vid det ordinarie tillfället. Hemtalen ska lämnas in i förväg och den som har lämnat in ska vara beredd på att redovisa sitt lösningsförslag vid tavlan på kommande övening. Observera att talet behöver inte vara korrekt löst för att ge poäng, det räcker med ett ärligt försök. Hemtalen lämnas i din assistents fack, som finns på samma plan som terminalsalarna, vid Nadas "matsal". Inlämning sker senast 17.00 måndagen före motsvarande föreläsning, dvs:

Laborationer

Laborationerna görs i NADAs terminalsalar på arbetsstationer som använder operativsystemet UNIX. Om du vill kan du istället göra laborationerna på PC. Detta medför att du kan sitta hemma eller i T:s terminalsalar och arbeta. Redovisningen sker då i Blå sal på de persondatorer som finns där. Manualer för hur man kör Borlandpascal (Turbopascal) på PC kan skaffas på NADAs expedition. Mer information om filer m.m. som behövs för laborationerna kommer att läggas upp på kursens WWW-sidor efterhand.


Terminalsalar

NADAs terminalsalarna är belägna på plan 4, Osquars Backe 2 (Lindstedtsvägen 3). Studerande har tillgång till salarna dygnet runt, men dagtid är salarna ofta bokade för andra kurser. För att komma in i terminalsalarna krävs studerandekort (eller ett tillfälligt sådant). På kvällar och helger krävs även kort för ingången från Osquars Backe 2.


Schema 1997

Period 1 (vecka 36-42)

VAD DAG TID GRUPP VECKA SAL
Föreläsning Mån 8-10 Alla 42 E1
Tis 9-11 Alla 36,38-41 E1
Tis 9-11 Alla 37 F2
Ons 10-12 Alla 36-41 D1
Övning Mån 10-12 1,2,3,4 42 E31,E32,E33,E35
Tis 12-14 1,2,3,4 36-41 E32,E33,E35,E53
Terminalövning Ons 11-13 1-2 42 Röd, Orange
Tor 8-10 1-2 36-41 Röd, Orange
Ons 13-15 3-4 42 Röd, Orange
Tor 15-17 3-4 36-41 Röd, Orange

Period 2 (vecka 44-49)

VAD DAG TID GRUPP VECKA SAL
Repetitions Fö. Ons 10-12 Missat tenta 44 E32
Tor 15-17 Missat tenta 44 E32
Fre 8-10 Missat tenta 44 E33
Övning Mån 13-15 1,2,3,4 44 E32,E33,E36,E53
Terminalövning Tis 10-12 1-2 44 Gul, Brun
Tis 16-18 1-2 45-49 Gul, Brun
Tis 17-19 3-4 44 Röd, Orange
Tor 15-17 3-4 45-49 Röd, Orange
Fre 8-10 Alla 45-49 Röd, Orange


Preliminärt detaljschema

För föreläsningarna anges vilka kapitel i kurslitteraturen som gås igenom, för övningarna förslag på övningsuppgifter. Schemat är preliminärt och kan vid behov stuvas om.

vecka 36

 • F1 Grunderna i programmering (PT1: Kap 0, 1.1-1.3, 1.5; PT2: Kap 1, 2.1 (BP: 1, 2))
 • Ö1 PT1: Uppg 1.1, 1.5, 1.6, 1.10; PT2: Uppg 1.5, 1.7, 2.4, 1.11
 • FX2 Hur fungerar ett program?
 • Dat1 Introduktion till programmeringsmiljön

vecka 37

 • F3 Procedurer och funktioner, val (PT1: Kap 1.4 (ej avsnittet om parameterfunktioner/procedurer), 2.1, 3.4; PT2: Kap 2.1-2.3(ej avsnittet om parameterfunktioner/procedurer), 3.1)
 • Ö2 PT1: Uppg 1.12, 1.13, 1.19, 2.1; PT2: Uppg 2.6, 2.7, 2.12, 3.1
 • F4 Styrstrukturer, parameteröverföring (PT1:Kap 1.4, 2.2, 2.3; PT2: Kap 2.3, 3.2, 3.3 (BP: 3.8))
 • Dat2 Introduktion till Pascal

vecka 38

 • F5 Sammansatta datatyper, rekursion (PT1: Kap 3 (utom 3.1.8 och 3.2.3), 2.2.4; PT2: Kap 4, 3.2.4 AP: 6.3, 8.3 (BP: 4.2))
 • Ö3 PT1: Uppg 1.16, 2.4 (med vektor), 3.1, 3.2; PT2 Uppg 2.13, 3.4 (med vektor), 4.1, 4.3, 4.5
 • FX6 Indexerade variabler, Dynamiska strukturer
 • Dat3 Stålmannen (Slingor, funktioner och procedurer)

vecka 39

 • F7 Dynamiska strukturer (PT1: Kap 4.1, 7.1.2; PT2 Kap 5.1, 8.1.2)
 • Ö4 PT1: Uppg 4.18, proc till lab 5; PT2: Uppg 5.18, proc till lab 5
 • F8 Filer (PT1: Kap 5 dock ej 5.3.2; PT2: Kap 6 dock ej 6.3.2; AP: 8.4 (BP: 3.4, 3.6))
 • Dat4 Bokstavsräkning (vektorer)

vecka 40

 • F9 Stora program, Grafikbibliotek (PT1: Kap 7 dock ej 7.4; PT2: Kap 8 dock ej 8.4; AP: 9 (BP: 4.12))
 • Ö5 PT1: 5.11 (med filer), grafik; PT2: 6.10 (med filer), grafik.
 • F10 Komplexitet, Sökning och sortering (PT1: Kap 8.1, 8.2.1, 8.3.1, 8.3.2, 3.1.6; PT2: Kap 9.1, 9.2.1, 9.3.1, 9.3.2, 4.1.5)
 • Dat5 Molekyler (länkade listor)

vecka 41

 • F11 Felhantering, Specskrivning, Talsystem, Datordelar (PT1: Kap 7.2.6, 7.3.1; PT2: Kap 8.2.6, 8.3; DK: 3.1-3.3; AP: 11 (BP: 5))
 • Ö6 Datastrukturövningar, sökning och sortering.
 • F12 Andra programspråk, Matlab (PT1: Kap 7.4; PT2: Kap 8.4)
 • Dat6 Kryptering inledning

vecka 42

 • F13 Förberedelser för tentan
 • Ö7 Extentaräkning
 • Dat7 Kryptering redovisning
 • Tentamen lördag 1 mars kl 14-17 i sal F11-15

vecka 43

 • Lycka till med tentamen

vecka 44

 • Ö8 Specskrivningshjälp
 • Dat8 I-uppgiftshjälp
 • FR1
 • FR2
 • FR3

vecka 45

 • I-uppgiftshjälp Inlämning spec senast måndag 2 november kl 17.00

vecka 46

 • I-uppgiftshjälp

vecka 47

 • I-uppgiftshjälp, Prototypredovisning

vecka 48

 • Redovisning av I-uppgifter

vecka 49

 • Redovisning av I-uppgifter
F = Föreläsning
Ö = Salsövning
Dat = Datorövning
FX = Extraföreläsning till stöd för nybörjare
FR = Repetitionsföreläsning för den som missade tentan
PT1 = Programmeringsteknik med Pascal, upplaga 1
PT2 = Programmeringsteknik med Pascal, upplaga 2
DK = Kompendium i datorkunskap
AP = Användarhandledning för Pascal på Nada
BP = En introduktion till Borland Pascal (endast för den som gör labbarna på PC)

^ Upp till aktuella kurssidan.