Nada

Kursanalys för M, Programmeringsteknik för M1, 1997/98

Kursdata

Tid: period 2,3 läsåret 1997/98 dvs oktober-februari.
Poängantal: 4 (varav labb 1 poäng, tenta 1 poäng, individuell uppgift 2 poäng).
Tenta: ordinarietenta efter period 2 (20 dec), omtentor i alla tentaperioder.
Föreläsningar: 22 timmar (+ 6 timmar extraföreläsningar + 6 timmar repetitionsföreläsningar).
Övningar: 20 timmar.
Labbar: 36 timmar schemalagd tid.
Kursledare och föreläsare: Henrik Eriksson.
Övningslärare: Johannes Keukelaar, Said Nafar, Thomas Larsson, Erik Forslin, Josefin Lindh och Henrik Eriksson.
Antal elever: 241.
Kurslitteratur: Programmeringsteknik i Pascal av Olle Bälter.

Avklarade moment 1998-06-02:

Tenta     216 (90% av dom 241 registrerade)
Labb 1-6   227 (94% av dom 241 registrerade)
I-uppgift   147 (60% av dom 241 registrerade)
Prestationsgrad:  76%
Examinationsgrad:  60%

Mål

Kursen i programmeringsteknik ska ge allmänna kunskaper om hur en dator fungerar och används, men framförallt kunskaper om hur man skriver bra program. Detta innebär program som är lätta att använda, lätta att förstå och lätta att förändra och vidareutveckla när kraven på programmen förändras. Samtidigt som man lär sig att programmera i Pascal tränas förmågan till logiskt tänkande och att strukturera och lösa problem. Kursen ger också vana i att använda datorer, en orientering om andra programspråk och en god bas för fortsatta studier inom området.

Förändringar inför denna kursomgång

Ny kursledare, delvis nya laborationer, en labb i språket Delphi.

Sammanfattning

Jag tycker att det var mycket trevligt att hålla kursen eftersom eleverna är intresserade och stämningen god.

Kursen är i svåraste laget och många av deltagarna får göra en riktig kraftansträngning för att klara I-uppgiften.

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens hemsida.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

M-teknologernas kursnämnd har skrivit en rapport som väl överensstämmer med dom synpukter Nada samlat in visa datorn. En enkät (66 svar) gjordes med ACE. Fullständigt resultat finns i WWW. Här följer en sammanfattning av enkätsvaren.

Kursinnehåll

Kursen ansågs vara intressant, meningsfull och rätt svår.

Kurslitteratur

Kursboken av Bälter får mycket kritik. Några kommentarer:
"Verkar tänkt att väcka intresse för programmering hos de som inte hållt på tidigare men har motsatt effekt." "Den var inte dålig men det borde finnas någon bättre Använde i stort sett aldrig boken då anteckningarna var bättre."

Undervisningen

Hälften ansåg att föreläsningarna var mycket bra och resten att dom var bra. Någon som ställt en fråga hade känt sej driven med. Några kommentarer:
"Henrik som föreläsare gör att man tycker att allt är så enkelt och självklart. Det blir roligare att lära sig programmet då.", "Aktiverande! Rolig. Ungefär som Seinfeld!",

Dom flesta gick på nästan alla övningarna och ansåg att övningarna pedagogiskt sett var bra. En kommentar:
"Kunde ha varit mer eget arbete och inte mer föreläsning speciellt inte om samma sak som 2 timmar tidigare.",

Hemtalen

Hemtalen gällde det som kommande föreläsning skulle behandla. Dom flesta tyckte att det var en bra metod att aktivera till läsning i läroboken.
"Om det inte hade varit för dessa hade jag aldrig tagit mig tid till att läsa i boken."

Labbarna

Labbsalarna blev ibland överfulla eftersom vissa labbtider var mer populära än andra. Kritiken mot otillräcklig handledning var genomgående.
"Det tar väldigt lång tid att få hjälp, men när man får hjälp är den oftast bra. Vissa övningar var det väldigt många handledare medan det på andra i var alls många."

Tentan

Tentan ansågs bra eller mycket bra av dom flesta.

Tentan rättades snabbt och resultatet var bra. Efter kopletteringar var 90% godkända.

Allmänna elevkommentarer

Anpassning till andra kurser

Fortsättningskursen heter 2D1320 Tillämpad datalogi, och den är helt anpassad till denna grundkurs. Om man byter språk från pascal till java måste man kanske ha två olika fortsättningskurser.

Planerade förändringar

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <henrik@nada.kth.se>
Senast ändrad 7 september 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>