KTH
2D1310 - Programmeringsteknik
Särskild information för L1
Lärare Kursanmälan Tentamen Hemuppgifter
Laborationer Teminalsalar Schema FAQ

^ Upp till aktuella kurssidan.


Kursomgången är nu slut och all information på denna sida ska läsas med detta i åtanke. Nästa kursomgång på L börjar torsdag 3 september 1998 kl 8.15 i D1 (OBS schemaändring), för att därefter fortsätta i L1 kl 9.15. Troligen kommer hela den kursomgången att läsas problemorienterat.


Lärare

Kursledare är Olle Bälter. Lämpligaste sättet att komma i kontakt med kursledaren är att skicka datorbrev, näst lämpligast är att lägga en lapp i postfacket på Nada, Osquars Backe 2, 4 tr eller skicka ett vanligt brev till Nada, KTH, 100 44 Stockholm. Vill man träffa kursledaren personligen går det bra på mottagningstiden.

De tre övningsgrupperna leds av följande personer:

Grupp Övningsledare Datorpostadress
1 Hedvig Sidenbladh hedvig@nada.kth.se
2 Daniel Kronheffer danielk@nada.kth.se
3 Olle Bälter balter@nada.kth.se


Kursanmälan

Anmälan till kursen görs via Unix-terminal under laboration 1.


Tentamen

Tentamen är den 25 oktober klockan 14-17 i salarna F22-32 (reserv: F51)


Hemuppgifter

Lösningarna ska lämnas in på måndagar i respektive övningsledares fack på Nada, plan 4 före kl 17.00. (17.00 låses dörrarna automatisk och strax därefter kommer hemtalen att rättas.)


Laborationer

Laborationerna görs i NADAs terminalsalar på arbetsstationer som använder operativsystemet UNIX. Om du vill kan du istället göra laborationerna på PC. Detta medför att du kan sitta hemma eller i T:s terminalsalar och arbeta. Redovisningen sker då i Blå sal på de persondatorer som finns där. Manualer för hur man kör Borlandpascal (Turbopascal) på PC kan skaffas på NADAs expedition. Mer information om filer m.m. som behövs för laborationerna kommer att läggas upp på kursens WWW-sidor efterhand.


Terminalsalar

NADAs terminalsalarna är belägna på plan 4, Osquars Backe 2 (Lindstedtsvägen 3). Studerande har tillgång till salarna dygnet runt, men dagtid är salarna ofta bokade för andra kurser. För att komma in i terminalsalarna krävs studerandekort (eller ett tillfälligt sådant). På kvällar och helger krävs även kort för ingången från Osquars Backe 2.


Schema 1997

Period 1 (vecka 36-42)

VAD DAG TID GRUPP VECKA SAL
Föreläsning 10-12 Alla 42 D2
Ti 8-10 Alla 36-41 D2
On 8-10 Alla 36-41 B1
Övning 13-15 Alla 42 D31, D32, D35
Ti 10-12 Alla 36-41 D31, D32, D35
Datorövning Ti 8-10 1-2 42 Gul, Brun
To 10-12 1-2 36-41 Gul, Brun
Ti 10-12 3 42 Brun
Fr 12-14 3 36-41 Brun

Period 2 (vecka 44-49)

VAD DAG TID GRUPP VECKA SAL
Repetitionsföreläsning On 12-14 Missat tenta 44 E31
To 10-12 Missat tenta 44 E31
Fr 10-12 Missat tenta 44 E51
Övning 13-15 Alla 44 E31-E33
Datorövning Ti 15-17 1-2 44 Gul, Brun
8-10 1-2 45-49 Gul, Brun
On 14-16 3 44-49 Gul, Brun
Handledning Fr 10-12 Alla 45-49 Gul, Brun


Preliminärt detaljschema

För föreläsningarna anges vilka kapitel i kurslitteraturen som gås igenom, för övningarna förslag på övningsuppgifter. Schemat är preliminärt och kan vid behov stuvas om.

vecka 36

 • F1 Grunderna i programmering (PT1: Kap 0, 1.1-1.3, 1.5; PT2: Kap 1, 2.1 (BP: 1, 2))
 • Ö1 PT1: Uppg 1.1, 1.6, 1.10; PT2: Uppg 1.5, 2.4, 1.11
 • FX2 Hur fungerar ett program?
 • Dat1 Introduktion till programmeringsmiljön

vecka 37

 • F3 Procedurer och funktioner, val (PT1: Kap 1.4 (ej avsnittet om parameterfunktioner/procedurer), 2.1, 3.4; PT2: Kap 2.1-2.3 (ej avsnittet om parameterfunktioner/procedurer), 3.1)
 • Ö2 PT1: Uppg 1.12, 1.13, 1.19, 2.1; PT2: Uppg 2.6, 2.7, 2.12, 3.1
 • F4 Styrstrukturer, parameteröverföring (PT1:Kap 1.4, 2.2, 2.3; PT2: Kap 2.3, 3.2, 3.3 (BP: 3.8))
 • Dat2 Introduktion till Pascal

vecka 38

 • F5 Sammansatta datatyper, rekursion (PT1: Kap 3 (utom 3.1.8 och 3.2.3), 2.2.4; PT2: Kap 4, 3.2.4 AP: 6.3, 8.3 (BP: 4.2))
 • Ö3 PT1: Uppg 1.16, 2.4 (med vektor), 3.1, 3.2; PT2 Uppg 2.13, 3.4 (med vektor), 4.1, 4.3, 4.5
 • FX6 Indexerade variabler, Dynamiska strukturer
 • Dat3 Stålmannen (Slingor, funktioner och procedurer)

vecka 39

 • F7 Dynamiska strukturer (PT1: Kap 4.1, 7.1.2; PT2 Kap 5.1, 8.1.2)
 • Ö4 PT1: Uppg 4.18, proc till lab 5; PT2: Uppg 5.18, proc till lab 5
 • F8 Filer (PT1: Kap 5 dock ej 5.3.2; PT2: Kap 6 dock ej 6.3.2; AP: 8.4 (BP: 3.4, 3.6))
 • Dat4 Bokstavsräkning (vektorer)

vecka 40

 • F9 Stora program, Grafikbibliotek (PT1: Kap 7 dock ej 7.4; PT2: Kap 8 dock ej 8.4; AP: 9 (BP: 4.12))
 • Ö5 PT1: 5.11 (med filer), grafik; PT2: 6.10 (med filer), grafik.
 • F10 Komplexitet, Sökning och sortering (PT1: Kap 8.1, 8.2.1, 8.3.1, 8.3.2, 3.1.6; PT2: Kap 9.1, 9.2.1, 9.3.1, 9.3.2, 4.1.5)
 • Dat5 Molekyler (länkade listor)

vecka 41

 • F11 Felhantering, Specskrivning (PT1: Kap 7.2.6, 7.3.1; PT2: Kap 8.2.6, 8.3)
 • Ö6 Datastrukturövningar, sökning och sortering.
 • F12 Forskning i MDI, Datordelar (DK: 3.1-3.3)
 • Dat6 Kryptering inledning

vecka 42

 • F13 Förberedelser för tentan
 • Ö7 Extentaräkning
 • Dat7 Kryptering redovisning
 • Tentamen lördag 25 oktober kl 14-17 i sal F11-15

vecka 43

 • Lycka till med tentamen

vecka 44

 • Ö8 Specskrivningshjälp
 • Dat8 I-uppgiftshjälp
 • FR1
 • FR2
 • FR3

vecka 45

 • I-uppgiftshjälp Inlämning spec senast måndag 3 november kl 17.00 i respektive övningsledares fack

vecka 46

 • I-uppgiftshjälp

vecka 47

 • I-uppgiftshjälp, Prototypredovisning

vecka 48

 • Redovisning av I-uppgifter

vecka 49

 • Redovisning av I-uppgifter
F = Föreläsning
Ö = Salsövning
Dat = Datorövning
FX = Extraföreläsning till stöd för nybörjare
FR = Repetitionsföreläsning för den som missade tentan
PT1 = Programmeringsteknik med Pascal, upplaga 1
PT2 = Programmeringsteknik med Pascal, upplaga 2
DK = Kompendium i datorkunskap
AP = Användarhandledning för Pascal på Nada
BP = En introduktion till Borland Pascal (endast för den som gör labbarna på PC)

^ Upp till aktuella kurssidan.