Programmeringsteknik för K2 info till handledare
KTH
2D1310 Programmeringsteknik
Särskild information för K
Nada
Allmänt om kursen Senaste nytt Lärare Tentamen
K:s datorsalar Schema Detaljschema Länkar

Information om Programmeringsteknik för K2 läsåret 97-98

Här kan du hitta information för kursen som är speciell för K.

^ Upp till allmän information om kursen.


Senaste nytt


Lärare

Kursledare är Linda Kann. Lämpligaste sättet att komma i kontakt med kursledaren är att skicka datorbrev, näst lämpligast är att lägga en lapp i postfacket på Nada, Osquars Backe 2, 4 tr eller skicka ett vanligt brev till Nada, KTH, 100 44 Stockholm. Vill man träffa kursledaren personligen går det bra på mottagningstiden. Efter årsskiftet tar Lennart Edsberg över kursansvaret.

De fyra övningsgrupperna leds av följande personer:

Grupp Övningsledare Datorpostadress
1 Alexander Baltatzis f89-aba@nada.kth.se
2 Anna Karlqvist f92-aka@nada.kth.se
3 Krister Persson cello@nada.kth.se
4 Linda Kann linda@nada.kth.se

Tentamen

Ordinarie tentamen ges lördag 20 december kl 14-17 i sal F11-15, 22. Resultatet anslås på Nada, Osquars backe 2, plan 3.
Omtenta i påskomtentaperioden.

K:s datorsalar

Vid problem med datorerna i Kemis egna datorsalar - kontakta systemansvarige Jan Kupparainen (tel 790 8238, datorpost copper@k.kth.se) eller Teknologdatorhjälpen

Schema 1997

Period 2 (vecka 44-50)

VAD DAG TID GRUPP VECKA SAL
Föreläsning 8-10 Alla 44-50 V4
Fr 8-10 Alla 44-49 K1
Övning 15-17 1-2 44-50 F12-13
Ti 8-10 3-4 44-49 F12-13
10-12 3-4 50 F12-13
Datorövning To 10-12 1-2 44-49 Röd, Orange
On 8-10 1-2 50 Gul, Brun
To 13-15 3-4 44-49 Gul,Brun
On 10-12 3-4 50 Gul,Brun

Period 3 (vecka 3-8)

VAD DAG TID GRUPP VECKA SAL
Repetitionsföreläsning On 13-15 flyttad till 10-12! Missat tenta 3 D31 flyttad till E2!
To 8-10 flyttad till 16-18! Missat tenta 3 D31 flyttad till E2!
Fr 8-10 Missat tenta 3 D31
Övning 8-10 1-2 3 F22-23
10-12 3-4 3 F22-23
I-uppgiftshjälp On 8-10 1-2 3 Brun, Gul
On 10-12 3-4 3 Brun, Gul
8-10 1-2 4-8 Röd, Orange
10-12 3-4 4-8 Röd, Orange
To 8-10 Alla 4-8 Röd, Orange

Preliminärt detaljschema

För föreläsningarna anges vilka kapitel i kurslitteraturen som gås igenom, för övningarna förslag på övningsuppgifter. Schemat är preliminärt och kan vid behov stuvas om.

vecka 44

 • F1 Grunderna i programmering (PT1: Kap 0, 1.1-1.3, 1.5; PT2: Kap 1, 2.1 (BP: 1, 2))
 • Ö1 PT1: Uppg 1.1, 1.5, 1.6; PT2: Uppg 1.5, 1.7, 2.4
 • FX2 Hur fungerar ett program?
 • Dat1 Introduktion till programmeringsmiljön

vecka 45

 • F3 Val, procedurer och funktioner (PT1: Kap 1.4 (ej avsnittet om proc. som param.), 2.1, 3.4; PT2: Kap 2.1-2.3 (ej avsnittet om proc. som param.), 3.1)
 • Ö2 PT1: Uppg 1.12, 1.13, 1.19; PT2: Uppg 2.6, 2.7, 2.12
 • F4 Slingor, parameteröverföring (PT1:Kap 1.4, 2.2, 2.3; PT2: Kap 2.3, 3.2, 3.3 (BP: 3.8))
 • Dat2 Introduktion till Pascal

vecka 46

 • F5 Sammansatta datatyper (PT1: Kap 3 (utom 3.1.8 och 3.2.3); PT2: Kap 4 AP: 6.3, 8.3 (BP: 4.2))
 • Ö3 PT1: Uppg 1.16, 2.4 (med vektor), 3.1, 3.14; PT2 Uppg 2.13, 3.4 (med vektor), 4.5, 4.16
 • FX6 Datatyper
 • Dat3 Stålmannen (Slingor, funktioner och procedurer)

vecka 47

 • F7 Dynamiska strukturer, rekursion (PT1: Kap 4.1, 2.2.4, 7.1.2; PT2 Kap 5.1, 3.2.4, 8.1.2)
 • Ö4 PT1: Uppg 4.18, 4.1, 4.2; PT2: Uppg 5.18, 5.1, 5.2
 • F8 Filer (PT1: Kap 5 dock ej 5.3.2; PT2: Kap 6 dock ej 6.3.2; AP: 8.4 (BP: 3.4, 3.6))
 • Dat4 Bokstavsräkning (vektorer)

vecka 48

 • F9 Stora program, grafik (PT1: Kap 7 dock ej 7.4; PT2: Kap 8 dock ej 8.4; AP: 9 (BP: 4.12))
 • Ö5 PT1: 5.11 (med filer), grafik; PT2: 6.10 (med filer), grafik.
 • F10 Komplexitet, sökning och sortering (PT1: Kap 8.1, 8.2.1, 8.3.1, 8.3.2, 3.1.6; PT2: Kap 9.1, 9.2.1, 9.3.1, 9.3.2, 4.1.5)
 • Dat5 Molekyler (länkade listor)

vecka 49

 • F11 Felhantering, specskrivning (PT1: Kap 7.2.6, 7.3.1; PT2: Kap 8.2.6, 8.3)
 • Ö6 Datastrukturövningar, sökning och sortering.
 • F12 Andra progamspråk, Matlab
 • Dat6 Kryptering inledning

vecka 50

 • F13 Förberedelser för tentan
 • Ö7 Extentaräkning
 • Dat7 Kryptering redovisning

vecka 51

 • Tentamen lördag 20 december kl 14-17 i sal F11-15,22

vecka 03

 • Ö8 Specskrivningshjälp
 • Dat8 I-uppgiftshjälp
 • FR1
 • FR2
 • FR3

vecka 04

 • I-uppgiftshjälp Inlämning spec senast måndag 17.00

vecka 05

 • I-uppgiftshjälp

vecka 06

 • I-uppgiftshjälp, Prototypredovisning

vecka 07

 • Redovisning av I-uppgifter

vecka 08

 • Redovisning av I-uppgifter
F = Föreläsning
Ö = Salsövning
Dat = Datorövning
FX = Extraföreläsning till stöd för nybörjare
FR = Repetitionsföreläsning för den som missade tentan
PT1 = Programmeringsteknik med Pascal, upplaga 1
PT2 = Programmeringsteknik med Pascal, upplaga 2
AP = Användarhandledning för Pascal på Nada
BP = En introduktion till Borland Pascal (endast för den som gör labbarna på PC)

Intressanta länkar

^ Upp till allmän information om kursen.


Sidansvarig: <linda@nada.kth.se>
Senast ändrad 1 juni 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>