Programmeringsteknik för I1
info till handledare
Allmänt om kursen Senaste nytt Lärare Tentamen
I:s datorsalar Schema Detaljschema Länkar

Kursen är slut!

Kursen är slut. Information om kommande kursomgånger etc finns här.

Kursenkäten har sammanställts och är en del av kursanalysen

Senaste nytt


Lärare

Kursledare är Mikael Goldmann. Lämpligaste sättet att komma i kontakt med kursledaren är att skicka datorbrev, näst lämpligast är att lägga en lapp i postfacket på Nada, Osquars Backe 2, 4 tr eller skicka ett vanligt brev till Nada, KTH, 100 44 Stockholm. Vill man träffa kursledaren personligen går det bra på mottagningstiden.

De tre övningsgrupperna leds av följande personer:

Grupp Övningsledare Datorpostadress
1 Daniel Kronheffer danielk@nada.kth.se
2 Öjvind Johansson ojvind@nada.kth.se
3 Mikael Goldmann migo@nada.kth.se

Tentamen

Ordinarie tentamen ges lördag 28 februari, kl 14-17 i F33-F55.
Omtenta ges lördag 18 april, kl 14-17 i F11-F15.
Resultatet anslås på Nada, Osquars backe 2, plan 3 (våningen under Nadas elevexp).

I:s datorsalar

Kursen ges i första hand på Nadas Unix-datorer, men PC-användare kan arbeta i Turbopascal som finns på KTHCD (Borland Pascal). Det finns endast fyra PC på Nada, men vi kommer så långt det är möjligt att ge er möjlighet att redovisa på PC. Om du vill arbeta på PC på KTH kan du använda MMTs datorsalar. Tyvärr finns det ingen handledning i dessa salar. Vid problem med datorerna i ALV/MMTs salar - skicka brev till Mimers Bar, Osquars backe 20, tel 790 9300, mimer@midgard.kth.se

Schema 1997

Period 3

VAD VECKA DAG TID GRUPP SAL
Föreläsning 3-9 Tis 8-10 Alla H1
3-8 Tor 13-15 Alla H1
Övning 3-9 Tis 10-12 Alla D32, D35, Q15
Datorlab 3-5 Fre 14-16 1-2 Röd, Orange
6-8 Fre 13-15 1-2 Röd, Orange
9 Ons 15-17 1-2 Brun, Gul
3-8 Tor 15-17 3 Orange
9 Ons 13-15 3 Gul

Period 4

VAD VECKA DAG TID GRUPP SAL
Repetitionsföreläsning 11 Tis 15-17 (*) F51
11 Ons 15-17 (*) D34
11 Fre 12-14 (*) E3
Övning 11 Mån 10-12 Alla Q23-25
Datorlab 11,13-14, 18-19 Ons 8-10 1,2 Brun(klass 1), Gul(klass 2)
12 Ons 8-10 1,2 Orange(klass 1), Gul(klass 2)
11-14, 18-19 Tis 13-15 3 Gul
12 Fre 13-15 Alla Orange, Gul
13-14, 19 Fre 13-15 Alla Brun, Gul
18 Ons 15-17 Alla Brun
(*) Föreläsningarna i period 4 är repetition, och är inte för dom som redan klarat tentan.

Preliminärt detaljschema

För föreläsningarna anges vilka kapitel i kurslitteraturen som gås igenom, för övningarna förslag på övningsuppgifter. Schemat är preliminärt och kan vid behov stuvas om.

vecka 3

 • F1 Grunderna i programmering (PT1: Kap 0, 1.1-1.3, 1.5; PT2: Kap 1, 2.1; (BP: 1, 2))
 • Ö1 PT1: Uppg 1.1, 1.5, 1.6, 1.7; PT2: Uppg 1.5, 1.7, 2.4, 1.8
 • FX2 Hur fungerar ett program?
 • Dat1 Introduktion till programmeringsmiljön

vecka 4

 • Hemtal 1 lämnas in senast måndag klockan 17.00 i låda utanför Nadaexp.
 • F3 Procedurer och funktioner, val (PT1: Kap 1.4 (ej avsnittet om parameterfunktioner/procedurer), 2.1; PT2: Kap 2.1-2.3(ej avsnittet om parameterfunktioner/procedurer), 3.1; AP 12.2
 • Ö2 PT1: Uppg 1.12, 1.13 (med BMI-funktion), 1.19; PT2: Uppg 2.6, 2.7, 2.12 (med BMI-funktion)
 • F4 Styrstrukturer, parameteröverföring (PT1:Kap 1.4, 2.2, 2.3; PT2: Kap 2.3, 3.2, 3.3; (BP: 3.8))
 • Dat2 Introduktion till Pascal

vecka 5

 • Hemtal 2 lämnas in senast måndag klockan 17.00 i låda utanför Nadaexp.
 • F5 Sammansatta datatyper, rekursion (PT1: Kap 3 (utom 3.1.8 och 3.2.3), 2.2.4; PT2: Kap 4, 3.2.4; AP: 8.3, 10.5(BP: 4.2))
 • Ö3 Redovisning av hemtal 1. PT1: Uppg 1.16, 2.4 (med vektor), 3.1, 3.14; PT2 Uppg 2.13, 3.4 (med vektor), 4.5, 4.16
 • FX6 Datastrukturer
 • Dat3 Stålmannen (Slingor, funktioner och procedurer)

vecka 6

 • Hemtal 3 lämnas in senast måndag klockan 17.00 i låda utanför Nadaexp.
 • F7 Dynamiska strukturer (PT1: Kap 4.1, 7.1.2; PT2 Kap 5.1, 8.1.2)
 • Ö4 Redovisning av hemtal 2. PT1: Uppg 4.18, 4.1, 4.2; PT2: Uppg 5.18, 5.1, 5.2
 • F8 Filer (PT1: Kap 5 dock ej 5.3.2; PT2: Kap 6 dock ej 6.3.2; AP: 10.6; (BP: 3.4, 3.6))
 • Dat4 Bokstavsräkning (vektorer)

vecka 7

 • F9 Stora program, Grafik, Specskrivning (PT1: Kap 7 dock ej 7.4; PT2: Kap 8 dock ej 8.4; AP: 11.2; (BP 4.12))
 • Ö5 Redovisning av hemtal 3. PT1: 5.11 (med filer); PT2: 6.10 (med filer); grafik.
 • F10 Komplexitet, Sökning och sortering (PT1: Kap 8.1, 8.2.1, 8.3.1, 8.3.2, 3.1.6; PT2: Kap 9.1, 9.2.1, 9.3.1, 9.3.2, 4.1.5)
 • Dat5 Molekyler (länkade listor)
 • Hemtal 4 lämnas in senast fredag klockan 15.00 i låda utanför Nadaexp.

vecka 8

 • F11 Avlusning, Felhantering (PT1: Kap 7.2.6, 7.3; PT2: Kap 8.2.6, 8.3; (BP: 5))
 • Ö6 Redovisning av hemtal 4. Datastrukturövningar, sökning och sortering.
 • F12 Mer specskrivning, Andra programspråk, Matlab
 • Dat6 Kryptering (inledning)

vecka 9

 • F13 Förberedelser inför tentan
 • Ö7 Extentaräkning
 • Dat7 Kryptering (redovisning)

vecka 10

 • Tentamen lördag 28 februari kl 14-17 i F33-F55

vecka 11

 • Ö8 Specskrivningshjälp
 • Lab8 I-uppgiftshjälp
 • FR1
 • FR2
 • FR3

vecka 12

 • I-uppgiftshjälp Inlämning spec senast tisdag 17 mars 17.00

vecka 13

 • I-uppgiftshjälp

vecka 14

 • I-uppgiftshjälp, Prototypredovisning senast fredag 4 april

vecka 15

 • Påsklov

vecka 16

 • Omtenta programmeringsteknik: lördag 18 april kl 14-17 i F11-F15

vecka 17

 • Omtentor

vecka 18

 • Redovisning av I-uppgifter

vecka 19

 • Redovisning av I-uppgifter
F = Föreläsning
Ö = Salsövning
Dat = Datorövning
FX = Extraföreläsning till stöd för nybörjare
FR = Repetitionsföreläsning för den som missade tentan
PT1 = Programmeringsteknik med Pascal, upplaga 1
PT2 = Programmeringsteknik med Pascal, upplaga 2
AP = Användarhandledning för Pascal på Nada
BP = En introduktion till Borland Pascal

Andra kurser

Intressanta länkar

^ Upp till allmän information om kursen.


Sidansvarig: <migo@nada.kth.se>
Senast ändrad 16 september 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>