Nada

Kursanalys för Programmeringsteknik för B1, Läsåret 97/98

Författare: Mikael Goldmann, NADA

^ Upp till kurssidan VT98.

Nedan följer en kursanalys av kursen Programmeringsteknik för B-linjen. I texten refereras till en enkät gjord med ACE i WWW.

Kursdata

KursProgrammeringsteknik för B (4p)
Examination Tenta G/U (1p), Lab1 G/U (1p), Lab3 3/4/5 (2p)
Kursen genomförd VT 1998
Föreläsningar 26 h (+6) (13 st +3 "repetition")
Övningar 16 h (8 st)
Lab (schemalagt) 36 h
Kurslitteratur Programmeringsteknik med Pascal (Bälter) eller motsvarande.
Antal elever 103 (varav 92 B-97)
Klara med TEN2 980608 77% / 77% (alla / endast B-97)
Klara med LAB1 980608 90% / 91% (alla / endast B-97)
Klara med LAB3 980608 63% / 65% (alla / endast B-97)
Prestationsgrad 980608 74% (endast B-97)
Examinationsgrad 980608 63% (endast B-97)
Kursansvarig Mikael Goldmann
Övningsassistenter Kicki Frisch, Lars Omberg, Erik Forslin.

Sammanfattning

Det mesta har fungerat väl, men resultatet är inte tillräckligt bra vare sig på tenta eller I-uppgift. Till viss del beror detta säkert på att B1 haft ett ganska besvärligt schema, framför allt under kursens första halva då man även läste tre andra viktiga kurser. Resultatet var dock betydligt bättre förra året trots likartade förutsättningar, och jag vet egentligen inte varför. Det kan vara så att eleverna prioriterat andra kurser, och i så fall har resultaten på dem förhoppningsvis varit goda.

Mål

Enligt studiehandboken är kursens mål att ge för att eleverna ska Kursen är uppbyggd kring ett antal programmeringsuppgifter (6 mindre som genomförs i grupper om två elever, en större - I-uppgiften - som utförs individuellt). Därmed får eleverna träning på att själva skriva mindre program. Datorvana får man "på köpet".

Kursen ger den intresserade en gedigen grund att stå på inför vidare programmeringsstudier, antingen i rent datalogiska kurser eller inom områden där programmering och datateknik tillämpas.

Nytt för i år

Fyra omgångar med frivilliga hemtal har delats ut. Lösningar ger bonuspoäng som läggs till I-uppgiftspoängen.

Hemtalen delas ut tillsammans med kursbunten. Uppgifterna behandlar sådant som ej ännu gåtts igenom och meningen är att de ska motivera eleverna till att läsa de avsnitt som ska behandlas på en föreläsning i förväg. Slumpvis utvalda elever fick redovisa sina lösningar vid tavla på övningarna.

Eleverna, assistenterna och jag själv har lite blandade känslor inför hemtalen. Å ena sidan har många verkligen jobbat med dem, och det har säkert varit bra för elevernas resultat på kursen och för föreläsningarna. Å andra sidan finns redan lab-kursen som pågår kontinuerligt, och redovisningstillfällena har av alla upplevts endast som en kontroll av den utvalda elevens arbete. Någon har dessutom varit frustrerad över att det kan vara svårt att prestera en vettig lösning innan man gått på motsvarande föreläsning. Visserligen kräver vi inte korrekta lösningar, utan bara "ärliga försök", men en del tycker det är otillfredställande att lämna in något de inte själva är säkra på är korrekt.

Somliga klagar på att det är för lätt att skriva av andra. Många tycker att redovisningarna på övningarna varit mindre bra.

Undervisning

Föreläsningarna har varit ganska välbesökta, framför allt de första 8-9, och de flesta som svarat på enkäten har varit nöjda (71% svarar "bra" eller "mycket bra"). Somliga tycker att jag pratar för fort, och att tempot varit för högt. Jag har flera gånger försökt få dem att avbryta med frågor för att på så sätt styra föreläsningens tempo och innehåll, men det har inte lyckats helt.

Nybörjar- och repetitionsföreläsningarna får huvudsakligen positiva omdömen av de som deltagit.

Övningarna anses bra. Det finns en viss tendens att folk vill ägna mindre del av övningen till hemtalsredovisning, och större del åt genomgång av laborationer. Själv är jag tveksam till att ge mer hjälp inför laborationerna än vi redan gör. Då försvinner "problemlösandet" helt.

Kurslitteratur

Kursliteraturen består av kursbunt, föreläsningsanteckningar och "en pascalbok". De flesta har valt Olle Bälters "Programmeringsteknik med Pascal". An enkätsvaren att döma tycker de flesta som använt Bälters bok att den är hyffsad eller bra, även om inte alla gör det. Jag tror det är svårt att hitta en väsentligt populärare kursbok.

Studenternas arbetsbelastning

Nära en fjärdedel av de som svarat på enkäten tycker det är tveksamt om de hunnit med alla kurser under våren. Det beror säkert till stor del på ett ganska tufft schema under period 3. De uppgifter vi har om nedlagd tid på labbar och självstudier tyder inte på att programmeringskursen tar tid som är oproportionelig i förhållande till poängantalet. Eftersom kursen flyttas till höstterminen i årskurs 2 kommer situationen sannolikt att förbättras.

Förkunskaper

Det stora flertalet uppfyller förkunskapskraven.

Verkligt kursinnehåll

Vi har i stort sett hållit oss till detaljschemat för kursen.

Förändringar till nästa år

På grund av ändringar i kursplanerna för B kommer kursen ej att ges på B nästa år. Eventuella förändringar till nästa kursomgång (hösten 1999) bör bygga på erfarenheterna från övriga linjer under kommande läsår.

Bilaga: Enkätsvar

Bilaga: Kursbeskrivning

^ Upp till kurssidan VT98.


Sidansvarig: <migo@nada.kth.se>
Senast ändrad 25 juni 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>