Aktuell information om Programmeringsteknik för T

Här kan du hitta information för kursen som är speciell för T.

^ Upp till aktuella kurssidan.


Senaste nytt

Följande information kan du hitta nedan:

Följande information kan du hitta på andra WWW-sidor:

Lärare

Kursledare är Magnus Andersson. Lämpligaste sättet att komma i kontakt med kursledaren är att skicka datorbrev, näst lämpligast är att lägga en lapp i postfacket på Nada, Osquars Backe 2, 4 tr eller skicka ett vanligt brev till Nada, KTH, 100 44 Stockholm. Vill man träffa kursledaren personligen går det bra på mottagningstiden.

De fyra övningsgrupperna leds av följande personer:

Grupp Övningsledare Datorpostadress
1 Mikko Kalliosalo f92-mka@nada.kth.se
2 Magnus Andersson sungam@nada.kth.se
3 Alexander Baltatzis f89-aba@nada.kth.se
4 Mehrdad Ravanbod ravanbod@nada.kth.se

Kursanmälan

Anmälan till kursen görs via Unix-terminal. Se labb 1.

Tentamen

Tentamen är den 26 oktober klockan 14-17 i salarna F33-45

Laborationer

Laborationerna görs i NADAs terminalsalar på arbetsstationer som använder operativsystemet UNIX. Om du vill kan du istället göra laborationerna på Mac eller PC. Detta medför att du kan sitta hemma eller i T:s terminalsalar och arbeta. Redovisningen sker då i Blå sal på de de Macinstoshar som finns där (och som kan användas som PC). Manualer för hur man kör Borlandpascal (Turbopascal) på PC och Codewarriorpascal (Mac) kan skaffas på NADAs expedition. Mer information om filer m.m. som behövs för laborationerna kommer att läggas upp på kursens WWW-sidor efterhand.

Terminalsalar

NADAs terminalsalarna är belägna på plan 4, Osquars Backe 2 (Lindstedtsvägen 3). Studerande har tillgång till salarna dygnet runt, men dagtid är salarna ofta bokade för andra kurser. För att komma in i terminalsalarna krävs studerandekort (eller ett tillfälligt sådant). På kvällar och helger krävs även kort för ingången från Osquars Backe 2.

Schema 1996

Period 1 (vecka 36-42)

Period 2 (vecka 44-49)

Preliminärt detaljschema

För föreläsningarna anges vilka kapitel i kurslitteraturen som gås igenom, för övningarna förslag på övningsuppgifter. Schemat är preliminärt och kan vid behov stuvas om.

vecka 36

 • F1 Grunderna i programmering (PT: Kap 0, 1.1-1.3, 1.5)
 • Ö1 PT: Uppg 1.1, 1.5, 1.6, 1.10
 • FX2 Hur fungerar ett program?
 • TÖ1 Introduktion till programmeringsmiljön

vecka 37

 • F3 Procedurer och funktioner, val (PT: Kap 1.4 (ej avsnittet om parameterfunktioner/procedurer), 2.1, 3.4)
 • Ö2 PT: Uppg 1.12, 1.13, 1.19, 2.1
 • F4 Styrstrukturer, parameteröverföring (PT:Kap 1.4, 2.2, 2.3, 7.1.2)
 • TÖ2 Introduktion till Pascal

vecka 38

 • F5 Sammansatta datatyper, rekursion (PT: Kap 2.2.4, 3.1.1-3.1.3, 3.1.5-3.1.7, 3.2.1, 3.2.2, 3.3, 3.5, 7.2.1, 7.2.6 PH: 6.3, 8.3)
 • Ö3 PT: Uppg 1.16, 2.4, 2.4 (med vektor), talgissning, 3.1
 • FX6 Indexerade variabler, Dynamiska strukturer
 • TÖ3 Talgissning (Slingor och procedurer)

vecka 39

 • F7 Dynamiska strukturer (PT: Kap 4.1)
 • Ö4 PT: Uppg 4.4, 4.5, 4.18, insortering av bokstäver i lista
 • F8 Filer (PT: Kap 5 dock ej 5.3.2 PH: 8.4)
 • TÖ4 Bokstavsräkning (vektorer)

vecka 40

 • F9 Stora program, Grafikbibliotek (PT: Kap 7 (ej 7.3.1, ej 7.4), PH: 9)
 • Ö5 PT: 5.11 (med filer), övning med grafik.
 • F10 Komplexitet, Sökning och sortering (PT: Kap 8.1, 8.2.1, 8.3.1, 8.3.2)
 • TÖ5 Derivering av polynom (dynamiska listor)

vecka 41

 • F11 Felhantering, Specskrivning, Andra programspråk (PT: 7.3.1, 7.4)
 • Ö6 Datastrukturövningar, sökning och sortering.
 • F12 Andra programspråk, Talsystem, Datordelar (DK: 3.1-3.3)
 • TÖ6 Kryptering inledning

vecka 42

 • F13 Förberedelser för tentan
 • Ö7 Extentaräkning
 • TÖ7 Kryptering redovisning

vecka 43

 • Tentamen (PT: 1-5, ej parameterfunktioner/procedurer, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.4-3.1.6, 3.1.8, 3.2.2-3.2.3, 3.3, 4.2-4.3, 5.3)

vecka 44

 • Ö8 Specskrivningshjälp
 • TÖ8 I-uppgiftshjälp
 • FR1
 • FR2
 • FR3

vecka 45

 • I-uppgiftshjälp Inlämning spec senast måndag 17.00

vecka 46

 • I-uppgiftshjälp

vecka 47

 • I-uppgiftshjälp, Prototypredovisning, för tider se kursens hemsida

vecka 48

 • Redovisning av I-uppgifter, tid meddelas vid prototypredovisningen

vecka 49

 • Redovisning av I-uppgifter, tid meddelas vid prototypredovisningen
F = Föreläsning
Ö = Salsövning
TÖ = Terminalövning
FX = Extraföreläsning till stöd för nybörjare
FR = Repetitionsföreläsning för den som missade tentan
PT = Programmeringsteknik med Pascal.
PH = Det lokala PascalHäftet

^ Upp till aktuella kurssidan.


Senast ändrad 25 april 1997 <sungam@nada.kth.se>