2D1310, Programmeringsteknik för M1

Nada

Information om 2D1310, Programmeringsteknik för M1 läsåret 96-97

(M-LOGO)

Här kan du hitta information för kursen som är speciell för M.

^ Upp till allmän information om kursen.


Info för handledare.

Kursen är slut!

Information om kommande kurser, restlabbar med mera finns här.

Senaste nytt

Följande information kan du hitta nedan:

Lärare

Kursledare är Mikael Goldmann. Lämpligaste sättet att komma i kontakt med kursledaren är att skicka datorbrev, näst lämpligast är att lägga en lapp i postfacket på Nada, Osquars Backe 2, plan 4 eller skicka ett vanligt brev till Nada, KTH, 100 44 Stockholm. Vill man träffa kursledaren personligen går det bra på mottagningstiden.

De sex övningsgrupperna leds av följande personer:

M-klass Övningsledare Datorpostadress
1 Mikael Goldmann migo@nada.kth.se
2 Kerstin Frenckner kfrenck@nada.kth.se
3 Mehrdad Ravanbod ravanbod@nada.kth.se
4 Erik Fransén erikf@nada.kth.se
5 Said Nafar said@nada.kth.se
6 Alexander Baltatzis f89-aba@nada.kth.se

Tentamen

Ordinarie tentamen ges lördag 21 december kl 14-17 i sal F11-33.
(Omtenta lördag 5 april kl 14-17 i F11-13.)

M:s datorsalar

M:s datorsalar Dagis och Träsket kommer att användas under kursen. Om du har problem med Pascalsystemet, kontakta din övningsassistent eller kursledaren. Vid problem med datorerna eller annan utrustning - skicka epost till Mimers bar: mimer@midgard.kth.se eller ring dem på 790 9300.

Schema 1996-97

Period 2

Period 3

Schema vecka för vecka 44 45 46 47 48 49 50 51, tenta 3 4 5 6 7 8

Preliminärt detaljschema

För föreläsningarna anges vilka kapitel i kurslitteraturen som gås igenom, för övningarna förslag på övningsuppgifter. Schemat är preliminärt och kan vid behov stuvas om.

vecka 44

 • F1 Grunderna i programmering (PT1: Kap 0, 1.1-1.3, 1.5; PT2: Kap 0, 1, 2.1; BP: 1, 2)
 • Ö1 PT1: Uppg 1.1, 1.5, 1.6, 1.10; PT2: Uppg 1.5, 1.7, 2.4, 1.11
 • F2 Hur fungerar ett program?
 • D1 Lab 1, Introduktion till programmeringsmiljön.

vecka 45

 • F3 Val, procedurer, funktioner (PT1: Kap 1.4 (ej avsnittet om parameterfunktioner/procedurer), 2.1, 3.4; PT2: Kap 2.1-2.3(ej avsnittet om parameterfunktioner/procedurer), 3.1)
 • Ö2 PT1: Uppg 1.12, 1.13, 1.19, 2.1; PT2: Uppg 2.6, 2.7, 2.12, 3.1
 • F4 Styrstrukturer, parameteröverföring (PT1: Kap 1.4, 2.2, 2.3, 7.1.2; PT2: Kap 2.3, 3.2, 3.3; BP: 3.8)
 • D2 Lab 2, Introduktion till Pascal.

vecka 46

 • F5 Sammansatta datatyper, rekursion (PT1: Kap 3 (utom 3.1.8 och 3.2.3), 2.2.4; PT2: Kap 4 (utom 4.1.7, 4.2.3); BP: 4.2)
 • Ö3 PT1: Uppg 1.16, 2.4 (med vektor), 3.1, 3.2; PT2 Uppg 2.13, 3.4 (med vektor), 4.1, 4.3, 4.5
 • F6 Sammansatta datatyper, indexerade variabler, dynamiska strukturer (som F5 + PT1: Kap 4.1; PT2: Kap 5.1)
 • D3 Lab 3, Talgissning (slingor och procedurer).

vecka 47

 • F7 Dynamiska strukturer. (PT1: Kap 4.1, 7.1.2; PT2: Kap 5.1, 8.1.2)
 • Ö4 PT1: Uppg 4.18; PT2: Uppg 5.18; proc till lab 5
 • F8 Filer (PT1: Kap 5 dock ej 5.3.2; PT2: Kap 6 dock ej 6.3.2; BP: 3.4, 3.6)
 • D4 Lab 4, Bokstavsräkning (indexerade variabler).

vecka 48

 • F9 Stora program, grafik (PT1: Kap 7 dock ej 7.4; PT2: Kap 8 dock ej 8.4; BP: 4.12)
 • Ö5 PT: 5.11 (med filer), övning med grafik.
 • F10 Komplexitet. Sökning och sortering (PT1: Kap 8.1, 8.2.1, 8.3.1, 8.3.2, 3.1.6; PT2: Kap 9.1, 9.2.1, 9.3.1, 9.3.2, 4.1.5)
 • D5 Lab 5, Maskindelar (länkade listor).

vecka 49

 • F11 Felhantering, Specskrivning, Talsystem, Datordelar (PT1: Kap 7.2.6, 7.3.1; PT2: Kap 8.2.6, 8.3; DK: 3.1-3.3; BP: 5)
 • Ö6 Datastrukturövningar, sökning och sortering
 • F12 Andra programspråk (PT1: Kap 7.4; PT2: Kap 8.4).
 • D6 Lab 6 inledning Kryptering (filhantering och grafik).

vecka 50

 • F13 Tentaförberedelser.
 • Ö7 Tentaräkning
 • D7 Lab 6, redovisning.

vecka 51

 • Tentamen

vecka 3

 • Ö8 Specskrivning
 • D8 I-uppgiftshjälp
 • FR1 (Repetition)
 • FR2 (Repetition)
 • FR3 (Repetition)

vecka 4

 • Iuppgiftshjälp. Specinlämning.

vecka 5

 • I-uppgiftshjälp.

vecka 6

 • I-uppgiftshjälp, redovisning av prototyper.

vecka 7

 • Redovisning av I-uppgifter

vecka 8

 • Redovisning av I-uppgifter
F = Föreläsning
Ö = Salsövning
D = Datorlab
FR = Repetitionsföreläsning för den som missade tentan
PT = Programmeringsteknik med Pascal.

Lab 6: Om grafiken ej fungerar och annat

Om Borland Pascal DOS 7.0 ej vill starta, prova att först starta och avsluta Borland Pascal WIN 7.0. Försök sedan igen.

Från DOS-pascalen verkar det bara gå att skriva ut ibland. Vet ej vad detta beror på. Om du arbetar i DOS-pascalen och vill skriva ut kan du starta Windows-pascalen, öppna filen där och skriva ut den (ÅÄÖ blir konstiga, men annars OK).

Om du kör Windows-pascalen: ställ om Target till "Real mode" i menyn "Compile".

Om biblioteket C:\WINU\BGI inte finns måste du lägga dit det. Det kan kopieras från P:\WIN\BP\70\BGI. Kopiera hela katalogen.

Mera info fås via labfiler (se senaste nytt ovan).

Intressanta länkar

^ Upp till allmän information om kursen.


Sidansvarig: <migo@nada.kth.se>
Senast ändrad 18 november 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>