Information om Programmeringsteknik för K2 läsåret 96-97

Här kan du hitta information för kursen som är speciell för K.

^ Upp till allmän information om kursen.


Tryck här för att hämta kursenkäten:

Senaste nytt

Följande information kan du hitta nedan:

Lärare

Kursledare är Linda Kann. Lämpligaste sättet att komma i kontakt med kursledaren är att skicka datorbrev, näst lämpligast är att lägga en lapp i postfacket på Nada, Osquars Backe 2, 4 tr eller skicka ett vanligt brev till Nada, KTH, 100 44 Stockholm. Vill man träffa kursledaren personligen går det bra på mottagningstiden.

De fyra övningsgrupperna leds av följande personer:

Grupp Övningsledare Datorpostadress
1 Linda Kann linda@nada.kth.se
2 Sten Andersson f91-san@nada.kth.se
3 Fredrik Zetterling f92-fze@nada.kth.se
4 Rafael Pass f94-rpa@nada.kth.se

Tentamen

Omtenta lördag 5 april kl 14-17 i F14-15.

K:s datorsalar

Vid problem med datorerna i Kemis egna datorsalar - kontakta systemansvarige Jan Kupparainen (tel 790 8238, datorpost copper@k.kth.se) eller salsnisse Niclas Carlsson (datorpost k92_ncn@k.kth.se).

Schema 1996

Vecka 44 45 46 47 48 49 50 51 Jullov 03 04 05 06 07 08

Preliminärt detaljschema

För föreläsningarna anges vilka kapitel i kurslitteraturen som gås igenom, för övningarna förslag på övningsuppgifter. Schemat är preliminärt och kan vid behov stuvas om.

vecka 44

 • F1 Grunderna i programmering (PT1: Kap 0, 1.1-1.3, 1.5; PT2: Kap 1, 2.1 (BP: 1, 2))
 • Ö1 PT1: Uppg 1.1, 1.5, 1.6, 1.10; PT2: Uppg 1.5, 1.7, 2.4, 1.11
 • FX2 Hur fungerar ett program?
 • Lab1 Introduktion till programmeringsmiljön

vecka 45

 • F3 Procedurer och funktioner, val (PT1: Kap 1.4 (ej avsnittet om parameterfunktioner/procedurer), 2.1, 3.4; PT2: Kap 2.1-2.3(ej avsnittet om parameterfunktioner/procedurer), 3.1)
 • Ö2 PT1: Uppg 1.12, 1.13, 1.19, 2.1; PT2: Uppg 2.6, 2.7, 2.12, 3.1
 • F4 Styrstrukturer, parameteröverföring (PT1:Kap 1.4, 2.2, 2.3; PT2: Kap 2.3, 3.2, 3.3 (BP: 3.8))
 • Lab2 Introduktion till Pascal

vecka 46

 • F5 Sammansatta datatyper, rekursion (PT1: Kap 3 (utom 3.1.8 och 3.2.3), 2.2.4; PT2: Kap 4, 3.2.4 AP: 6.3, 8.3 (BP: 4.2))
 • Ö3 PT1: Uppg 1.16, 2.4 (med vektor), 3.1, 3.2; PT2 Uppg 2.13, 3.4 (med vektor), 4.1, 4.3, 4.5
 • FX6 Indexerade variabler, Dynamiska strukturer
 • Lab3 Sfärisk rotor (Slingor och procedurer)

vecka 47

 • F7 Dynamiska strukturer (PT1: Kap 4.1, 7.1.2; PT2 Kap 5.1, 8.1.2)
 • Ö4 PT1: Uppg 4.18, proc till lab 5; PT2: Uppg 5.18, proc till lab 5
 • F8 Filer (PT1: Kap 5 dock ej 5.3.2; PT2: Kap 6 dock ej 6.3.2; AP: 8.4 (BP: 3.4, 3.6))
 • Lab4 Bokstavsräkning (vektorer)

vecka 48

 • F9 Stora program, Grafikbibliotek (PT1: Kap 7 dock ej 7.4; PT2: Kap 8 dock ej 8.4; AP: 9 (BP: 4.12))
 • Ö5 PT1: 5.11 (med filer), grafik; PT2: 6.10 (med filer), grafik.
 • F10 Komplexitet, Sökning och sortering (PT1: Kap 8.1, 8.2.1, 8.3.1, 8.3.2, 3.1.6; PT2: Kap 9.1, 9.2.1, 9.3.1, 9.3.2, 4.1.5)
 • Lab5 Molekyler (länkade listor)

vecka 49

 • F11 Felhantering, Specskrivning, Talsystem, Datordelar (PT1: Kap 7.2.6, 7.3.1; PT2: Kap 8.2.6, 8.3; DK: 3.1-3.3; AP: 11 (BP: 5))
 • Ö6 Datastrukturövningar, sökning och sortering.
 • F12 Andra programspråk, Matlab (PT1: Kap 7.4; PT2: Kap 8.4)
 • Lab6 Kryptering inledning

vecka 50

 • F13 Förberedelser för tentan
 • Ö7 Extentaräkning
 • Lab7 Kryptering redovisning

vecka 51

 • Tentamen

vecka 03

 • Ö8 Specskrivningshjälp
 • Lab8 I-uppgiftshjälp
 • FR1
 • FR2
 • FR3

vecka 04

 • I-uppgiftshjälp Inlämning spec senast måndag 17.00

vecka 05

 • I-uppgiftshjälp

vecka 06

 • I-uppgiftshjälp, Prototypredovisning

vecka 07

 • Redovisning av I-uppgifter

vecka 08

 • Redovisning av I-uppgifter
F = Föreläsning
Ö = Salsövning
Lab = Datorövning
FX = Extraföreläsning till stöd för nybörjare
FR = Repetitionsföreläsning för den som missade tentan
PT1 = Programmeringsteknik med Pascal, upplaga 1
PT2 = Programmeringsteknik med Pascal, upplaga 2
DK = Kompendium i datorkunskap
AP = Användarhandledning för Pascal på Nada
BP = En introduktion till Borland Pascal (endast för den som gör labbarna på PC)

Intressanta länkar

^ Upp till allmän information om kursen.


Senast ändrad 22 maj 1997 <linda@nada.kth.se>