Information om Programmeringsteknik för B1 läsåret 96-97

Här kan du hitta information för kursen som är speciell för B.

^ Upp till allmän information om kursen.


Nu är det dags att fylla i kursutvärderingen! Tryck på knappen:

Senaste nytt

Följande information kan du hitta nedan:

Lärare

Kursledare är Linda Kann. Lämpligaste sättet att komma i kontakt med kursledaren är att skicka datorbrev, näst lämpligast är att lägga en lapp i postfacket på Nada, Osquars Backe 2, 4 tr eller skicka ett vanligt brev till Nada, KTH, 100 44 Stockholm. Vill man träffa kursledaren personligen går det bra på mottagningstiden.

De tre övningsgrupperna leds av följande personer:

Grupp Övningsledare Datorpostadress
1 Sten Andersson f91-san@nada.kth.se
2 Erik Fransén erikf@nada.kth.se
3 Said Nafar said@nada.kth.se

Tentamen

Ordinarie tentamen ges lördag 1 mars kl 14-17 i sal F11-15.

(Omtenta lördag 5 april kl 14-17 i F21-22.) 

B:s datorsalar

Vid problem med datorerna i B:s egna datorsalar - kontakta Mimers Bar, Osquars backe 20, tel 790 9300, mimer@midgard.kth.se

Schema 1997

Vecka 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Preliminärt detaljschema

För föreläsningarna anges vilka kapitel i kurslitteraturen som gås igenom, för övningarna förslag på övningsuppgifter. Schemat är preliminärt och kan vid behov stuvas om.

vecka 3

 • F1 Grunderna i programmering (PT1: Kap 0, 1.1-1.3, 1.5; PT2: Kap 1, 2.1 (BP: 1, 2))
 • Ö1 PT1: Uppg 1.1, 1.5, 1.6, 1.10; PT2: Uppg 1.5, 1.7, 2.4, 1.11
 • FX2 Hur fungerar ett program?
 • Dat1 Introduktion till programmeringsmiljön

vecka 4

 • F3 Procedurer och funktioner, val (PT1: Kap 1.4 (ej avsnittet om parameterfunktioner/procedurer), 2.1, 3.4; PT2: Kap 2.1-2.3(ej avsnittet om parameterfunktioner/procedurer), 3.1)
 • Ö2 PT1: Uppg 1.12, 1.13, 1.19, 2.1; PT2: Uppg 2.6, 2.7, 2.12, 3.1
 • F4 Styrstrukturer, parameteröverföring (PT1:Kap 1.4, 2.2, 2.3; PT2: Kap 2.3, 3.2, 3.3 (BP: 3.8))
 • Dat2 Introduktion till Pascal

vecka 5

 • F5 Sammansatta datatyper, rekursion (PT1: Kap 3 (utom 3.1.8 och 3.2.3), 2.2.4; PT2: Kap 4, 3.2.4 AP: 6.3, 8.3 (BP: 4.2))
 • Ö3 PT1: Uppg 1.16, 2.4 (med vektor), 3.1, 3.2; PT2 Uppg 2.13, 3.4 (med vektor), 4.1, 4.3, 4.5
 • FX6 Indexerade variabler, Dynamiska strukturer
 • Dat3 Överskottsvärme (Slingor, funktioner och procedurer)

vecka 6

 • F7 Dynamiska strukturer (PT1: Kap 4.1, 7.1.2; PT2 Kap 5.1, 8.1.2)
 • Ö4 PT1: Uppg 4.18, proc till lab 5; PT2: Uppg 5.18, proc till lab 5
 • F8 Filer (PT1: Kap 5 dock ej 5.3.2; PT2: Kap 6 dock ej 6.3.2; AP: 8.4 (BP: 3.4, 3.6))
 • Dat4 Bokstavsräkning (vektorer)

vecka 7

 • F9 Stora program, Grafikbibliotek (PT1: Kap 7 dock ej 7.4; PT2: Kap 8 dock ej 8.4; AP: 9 (BP: 4.12))
 • Ö5 PT1: 5.11 (med filer), grafik; PT2: 6.10 (med filer), grafik.
 • F10 Komplexitet, Sökning och sortering (PT1: Kap 8.1, 8.2.1, 8.3.1, 8.3.2, 3.1.6; PT2: Kap 9.1, 9.2.1, 9.3.1, 9.3.2, 4.1.5)
 • Dat5 Molekyler (länkade listor)

vecka 8

 • F11 Felhantering, Specskrivning, Talsystem, Datordelar (PT1: Kap 7.2.6, 7.3.1; PT2: Kap 8.2.6, 8.3; DK: 3.1-3.3; AP: 11 (BP: 5))
 • Ö6 Datastrukturövningar, sökning och sortering.
 • F12 Andra programspråk, Matlab (PT1: Kap 7.4; PT2: Kap 8.4)
 • Dat6 Kryptering inledning

vecka 9

 • F13 Förberedelser för tentan
 • Ö7 Extentaräkning
 • Dat7 Kryptering redovisning
 • Tentamen lördag 1 mars kl 14-17 i sal F11-15

vecka 10

vecka 11

 • Ö8 Specskrivningshjälp
 • Dat8 I-uppgiftshjälp
 • FR1
 • FR2
 • FR3

vecka 12

 • I-uppgiftshjälp Inlämning spec senast måndag 17 mars kl 17.00

vecka 16

 • I-uppgiftshjälp

vecka 17

 • I-uppgiftshjälp, Prototypredovisning

vecka 18

 • Redovisning av I-uppgifter

vecka 19

 • Redovisning av I-uppgifter

vecka 20

 • Redovisning av I-uppgifter
F = Föreläsning
Ö = Salsövning
Dat = Datorövning
FX = Extraföreläsning till stöd för nybörjare
FR = Repetitionsföreläsning för den som missade tentan
PT1 = Programmeringsteknik med Pascal, upplaga 1
PT2 = Programmeringsteknik med Pascal, upplaga 2
DK = Kompendium i datorkunskap
AP = Användarhandledning för Pascal på Nada
BP = En introduktion till Borland Pascal (endast för den som gör labbarna på PC)

Andra kurser

Intressanta länkar

^ Upp till allmän information om kursen.


Senast ändrad 21 maj 1997 <linda@nada.kth.se>