Aktuell information om Programmeringsteknik för T1

Här kan du hitta information för kursen som är speciell för T

^ Upp till aktuella kurssidan.


Kursutvärdering

Tryck här för att hämta kursenkäten:

Senaste nytt

Följande information kan du hitta nedan:

Lärare

Kursledare är Magnus Andersson. Lämpligaste sättet att komma i kontakt med kursledaren är att skicka datorbrev, näst lämpligast är att lägga en lapp i postfacket på Nada, Osquars Backe 2, 4 tr eller skicka ett vanligt brev till Nada, KTH, 100 44 Stockholm. Vill man träffa kursledaren personligen går det bra på mottagningstiden.

De fyra övningsgrupperna leds av följande personer:

  Grupp  Övningsledare      Datorpostadress
  ===================================================
   1   Christer Berg     berg@nada.kth.se
   2   Roland Orre      orre@nada.kth.se
   3   Magnus Andersson    sungam@nada.kth.se
   4   Alexander Baltazis   f89-aba@nada.kth.se

Tentamen

Tid och plats för tentamen meddelas senare.

Terminalsalar

NADAs terminalsalarna är belägna på plan 4, Lindstedtsvägen 3 (Osquars Backe 2). Studerande har tillgång till salarna dygnet runt, men dagtid är salarna ofta bokade för andra kurser. För att komma in i terminalsalarna krävs studerande kort (eller ett tillfälligt sådant). På kvällar och helger krävs även kort för ingången från Osquars Backe 2.

Schema 1995

Period 1 (vecka 36-42)

Period 2 (vecka 44-50)

Preliminärt detaljschema

För föreläsningarna anges vilka kapitel i kurslitteraturen som gås igenom, för övningarna förslag på övningsuppgifter. Schemat är preliminärt och kan vid behov stuvas om.

vecka 36

vecka 37

vecka 38

vecka 39

vecka 40

vecka 41

vecka 42

vecka 43

vecka 44

vecka 45

vecka 46

vecka 47

F = Föreläsning
Ö = Salsövning
TÖ = Terminalövning
FX = Extraföreläsning till stöd för nybörjare
FR = Repetitionsföreläsning för den som missade tentan
PT = Programmeringsteknik med Pascal . Läsanvisningar till Condensed Pascal kan fås av kursledaren.

Under de två sista veckorna förekommer det redovisningstillfällen för I-uppgifter utanför schemat.

^ Upp till aktuella kurssidan.


Senast ändrad 27 februari 1997 <sungam@nada.kth.se>