Programmeringsteknik

Nada

Programmeringsteknik för M
Period 2-3 1995-96

Här kan du hitta information för kursen som är speciell för M.

^ Upp till allmän information om kursen.


Kursen är slut!

Information om kommande kurser, restlabbar med mera finns här.

Senaste nytt

Innehåll

Lärare

Kursledare är Mikael Goldmann. Lämpligaste sättet att komma i kontakt med kursledaren är att skicka datorbrev, näst lämpligast är att lägga en lapp i postfacket på Nada, Osquars Backe 2, plan 4 eller skicka ett vanligt brev till Nada, KTH, 100 44 Stockholm. Vill man träffa kursledaren personligen går det bra på mottagningstiden.

De sex övningsgrupperna leds av följande personer:

Grp Sal Övningsledare    Epost (Nada)     Epost (Metis)
===============================================================
 1 M21 Mikael Goldmann   migo@nada.kth.se   migo
 2 M22 Kerstin Frenckner  kfrenck@nada.kth.se kfrenck
 3 M23 Sten Andersson   f91-san@nada.kth.se stene
 4 M24 Mehrdad Ravanbod  ravanbod@nada.kth.se mehrdad
 5 M31 Jonna Eriksson   f91-jer@nada.kth.se jonna
 6 M32 Alexander Baltatzis f89-aba@nada.kth.se sander

Tentamen

Omtenta: lördagen 31/8 1996 kl 14-17 i F13-F14 (Sing-Sing).

Undervisningssalar

   TILLFÄLLE          SAL
   =================================
   Ordinarie föreläsningar   Q1
   Extraföreläsningar (3 st)  M2
   Repetition (3 st)      M3
   Övningsgrupp 1        M21
          2        M22
          3        M23
          4        M24
          4        M31
          6        M32

M:s datorsalar

Under kursen används salarna Dagis (båda salarna) och Grottan. Dagis ligger på Brinellvägen 64 B och Grottan på Brinellvägen 66. Salarna är bokade för schemalagda terminalövningar. Dörrarna till salarna är låsta, men med ditt magnetkort ger dig tillträde.

Ytterligare information om Dagis, Grottan och mycket annat finns i det orangea häftet "Datorer i grundutbildningen, PC Windows".

Schema 1995-96

Period 2 (vecka 44-50)

Period 3 (vecka 3-9)

Preliminärt detaljschema

För föreläsningarna anges vilka kapitel i kurslitteraturen som gås igenom, för övningarna förslag på övningsuppgifter. Schemat är preliminärt och kan vid behov stuvas om.

vecka 44

vecka 45

vecka 46

vecka 47

vecka 48

vecka 49

vecka 50

vecka 3

vecka 4

vecka 5

vecka 6

F = Föreläsning
Ö = Salsövning
TÖ = Terminalövning
FX = Extraföreläsning till stöd för nybörjare
FR = Repetitionsföreläsning för den som missade tentan
PT = Programmeringsteknik med Pascal.

Under de två sista veckorna förekommer det redovisningstillfällen för I-uppgifter utanför schemat.

^ Upp till allmän information om kursen.


Sidansvarig: <migo@nada.kth.se>
Senast ändrad 18 november 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>