Programmeringsteknik (för L1)

2D1310 Programmeringsteknik

Hösten 1995, för L1

Här kan du hitta information för kursen 2D1310-Programmeringsteknik som är speciell för L. Resultatet av kursutvärderingen för 1995 års kurs finns här .

 • Dags att redovisa resterande labbar. Redovisningstider enligt nedan. För redovisning av I-uppgiften måste du anmäla dig (Tryck på knappen nedan). Tiderna är gemensamma för L, B, I och T.
     TID     VAR 
  ===== =================
  Tor  26/9 17-20 Röd sal
  
  Tryck här för att boka tid för redovisning av I-uppgiften:

  Följande information kan du hitta nedan:

  Lärare

  Kursledare är Olle Bälter.

  De 4 övningsgrupperna leds av följande personer:

    Grupp  Övningsledare	
    ==========================================
     1   Olle Bälter
     2   Maria Ögren
     3   Kicki Groth
     4   Hedvig Sidenbladh
  

  Tentamen

  Allmän information om tentamen finns i den allmänna kursinformationen. Fördelningen på salar ser ut så här:
  	Sal	Efternamn
  	=================
  	F22	A-D
  	F23	E-G
  	F24	G-H
  	F25	H-J
  	F31	J-N
  	F32	N-R
  	F33	R-S
  	F34	S-Ö
  
  För omtentamen efter jul gäller denna fördelning:
  	Sal	Efternamn
  	=================
  	F23	A-H
  	F24	H-N
  	F25	N-Ö
  

  Lantmäteris terminalsalar

  På Lantmäteri heter den datoransvarige Herwig Horn. Han kan svara på frågor om hur man kopplar sig till NADAs datorer från L.

  Schema 1995

  Period 1

    Grupp   Föreläsning    Övning       Terminalövning
    ==============================================================
    Samtliga  on  9-11 i V4
    Nybörjare fr 14-16 i L1* 
     1             on 12-14 i F52  on 14-16 i Gul sal
     2             on 12-14 i F53  on 14-16 i Brun sal
     3             on 12-14 i F54  fr 12-14 i Gul sal
     4             on 12-14 i F55  fr 12-14 i Brun sal
     3&4					 ti 12-14 i Gul/Brun (v42)
  
   * endast vecka 36, 37 och 39 för elever som tycker att detta är svårt.
  

  Period 2

    Grupp   Föreläsning    Övning       Terminalövning
    ==============================================================
    Samtliga  on 10-12 i V4
    Behövande on 15-17 i L1*
    Behövande to 15-17 i L1*
    Behövande fr 14-16 i L1*
     1             on 13-15 i F52  on 15-17 i Gul sal
     2             on 13-15 i F53  on 15-17 i Brun sal
     3             on 13-15 i F54  fr 14-16 i Gul sal
     4             on 13-15 i F55  fr 14-16 i Brun sal
  
   * endast vecka 44 för elever som missat tentan.
  

  Detaljschema

  För föreläsningarna anges vilka kapitel i kurslitteraturen som gås igenom, för övningarna lämpliga övningsuppgifter. Schemat är preliminärt och kan vid behov stuvas om. Blankrad markerar ny vecka.
  v36
  F1	I/O, strukturering, sekvens	PT: kap 1. 
  Ö1	Kontoutdelning, I/O, visning av terminalsalar
  Fx1	Modell: Hur fungerar en dator, vad är ett program.
  L1	UNIX och Emacs (och lite Pascal) 
  
  v37
  F2	Val, parametrar, syntax, kompilering	PT: kap 1.5, 2.1 
  Ö2	PT: 1.1, 9, 11, 19
  Fx2	Modell : Parameteröverföring
  
  v38
  F3	Iteration, parametrar	PT: 1.5, 2.2 
  Ö3	PT: 1.2, 3, 16, 2.7, 9, 12, 15, 21, 27, 32
  L2	Funktioner och val/Temperatur
  
  v39
  F4	Sammansatta datatyper, rekursion, sökning	PT: kap 2.2.4, 3
  Ö4	PT: 3.1, 4, 6, 10, 21, 23-25 
  Fx3	Modell: Dynamiska strukturer
  L3	Slingor och procedurer/Talgissning
  
  v40
  F5	Dynamiska strukturer 	PT: kap 4
  Ö5	PT: 4.1-6, 4.17-4.20
  L4	Vektorer/referensparametrar
  
  v41
  F6	Filer 	PT: kap 5 
  Ö6	PT: 5.1, 8, 11, 13, 16
  L5	Länkade listor
  
  v42
  F7	Stora program, användbarhet	PT: kap 7 
  Ö7	PT: 4.20, 22, 5.17.
  L6	Filhantering,
  
  v43
  TENTAVECKA Teoritenta 3h.
  
  v44
  Fr1	Samling med SVL för elever som missat tentan grovt (ca 10-15%). Repetition-1
  Fr2	Repetition-2, Spec på I-uppgift ska lämnas in av dem som klarade tentan
  Fr3	Repetition-3, självdiagnostiskt prov
  
  v45
  F8	Andra programspråk	Matlabhäftet, PT: kap 7.4
  Ö8	Uppsamling, Specen åter, Spec på I-uppgift ska lämnas in av dem som inte klarade tentan
  L7	I-uppgifts hjälp
  
  v46
  F9	Datordelar, komplexitet	PT: kap 6, 8, datorkompendiet
  Ö9	Uppgifter på förslag från eleverna.
  L8	I-uppgifts hjälp
  
  v47
  Ö10	Uppgifter på förslag från eleverna.
  L9	Matlab
  
  v48-50
  Sista tre veckorna: Jobba på egen hand med I-uppgift, redovisa