Aktuell information om Programmeringsteknik för B och I

Här kan du hitta information för kursen som är speciell för B och I

^ Upp till aktuella kurssidan.


Senaste nytt

Kursanmälan

Anmälan till kursen om du går på B respektive om du går på I

Följande information kan du hitta nedan:

Följande information kan du hitta på andra WWW-sidor:

Lärare

Kursledare är Magnus Andersson. Lämpligaste sättet att komma i kontakt med kursledaren är att skicka datorbrev, näst lämpligast är att lägga en lapp i postfacket på Nada, Osquars Backe 2, 4 tr eller skicka ett vanligt brev till Nada, KTH, 100 44 Stockholm. Vill man träffa kursledaren personligen går det bra på mottagningstiden.

De fem övningsgrupperna leds av följande personer:

  Grupp  Övningsledare    Datorpostadress
  ===================================================
  B1   Jonna Eriksson   f91-jer@nada.kth.se
  B2   Magnus Andersson  sungam@nada.kth.se
  B3   Mehrdad Ravanbod  ravanbod@nada.kth.se
  I1   Linda Kann     linda@nada.kth.se
  I2   Alexander Baltatzis f89-aba@nada.kth.se

Tentamen

Tentamen är den 7 mars klockan 14-17 i salarna F31-33 (I1) och F34-44 (B1)

Laborationer

Laborationerna görs i NADAs terminalsalar på arbetsstationer som använder operativsystemet UNIX. Om du vill kan du istället göra laborationerna på Mac eller PC. Detta medför att du kan sitta hemma eller i B:s eller I:s terminalsalar och arbeta. Redovisningen sker då i Blå sal på de de Macinstoshar som finns där (och som kan användas som PC). Manualer för hur man kör Borlandpascal (Turbopascal) på PC och Codewarriorpascal (Mac) kan skaffas på NADAs expedition. Mer information om filer mm. som behövs för laborationerna kommer att läggas upp på kursens WWW-sidor efterhand.

Terminalsalar

NADAs terminalsalarna är belägna på plan 4, Osquars Backe 2 (Lindstedtsvägen 3). Studerande har tillgång till salarna dygnet runt, men dagtid är salarna ofta bokade för andra kurser. För att komma in i terminalsalarna krävs studerandekort (eller ett tillfälligt sådant). På kvällar och helger krävs även kort för ingången från Osquars Backe 2.

Schema 1996

Period 3 (vecka 3-9)

Period 4 (v. 11-13, 17-20)

Preliminärt detaljschema

För föreläsningarna anges vilka kapitel i kurslitteraturen som gås igenom, för övningarna förslag på övningsuppgifter. Schemat är preliminärt och kan vid behov stuvas om.

vecka 3

vecka 4

vecka 5

vecka 6

vecka 7

vecka 8

vecka 9

vecka 10

vecka 11

vecka 12 (13)

vecka 13 (17)

vecka 17 (18)

Under de två sista veckorna förekommer det redovisningstillfällen för I-uppgifter utanför schemat.

F = Föreläsning
Ö = Salsövning
TÖ = Terminalövning
FX = Extraföreläsning till stöd för nybörjare
FR = Repetitionsföreläsning för den som missade tentan
PT = Programmeringsteknik med Pascal.

Intressanta länkar

^ Upp till aktuella kurssidan.


Senast ändrad 27 februari 1997 <sungam@nada.kth.se>