Sök på Nada    Kontakt  Webböversikt  


KTH

KTH Nada
ingår i
Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
  arrow rigth
   
   
   
   
   
   
   
   

    
    
    
KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / 2D1310

Kursanalys

KURSDATA

Kursanalys för 2d1310 Programmeringsteknik för CL, 2006

 

KURSDATA

Kursensnamn: Programmeringsteknik 2D1310, 4 poäng
Kursen genomfördes:2006 period 3 och 4
Kursledare: Vahid Mosavat
Övningsledare: Carina Edluind, Samuel Andersson
Antalövningsgrupper:2
Undervisningstimmar:20 Timmar föreläsning,12 timmar övning, 24 timmar labb.
Antal registrerade studenter: 65
Antal direkt avhoppade elever: 4
Kurslitteratur: Python Programming for the absolute beginner av Michael Dawson.
Moment: Kursen består av 3 olika moment:
Lab1: Introducerande laborationer 2 poäng.
Lab2: Datorprov, ett prov på grundläggande begrepp och förståelse av kod, 1 poäng.
Lab3: P-uppgiften, en större individuell uppgift, 2 poäng.

Antal studenter som klarade lab1: 63
Antal studenter som klarade lab2: 63
Antal studenter som klarade lab3: 49

Prestationsgrad: 86%
Examinationsgrad: 75%


MÅL
Lära studenterna hur man använder datorer genom att skriva egna välskrivna program så att studenterna ska kunna diskutera kvalitet hos ett program.

FÖRÄNDRING INFÖR DENNA KURSOMGÅNG
* Nytt programspråk: Python.
* Bok användes som kurslitteratur.
* Diagnostiskt prov.
* Specen var inte obligatorisk, men var hjärtligt rekommenderad från kursledningen.

SAMMANFATTNING
Jag tycker att den här kursomgången var bra särskild för dem som inte hade kommit i kontakt med programmering sedan tidigare. Vi har fått 33 (12 kvinnor och 21 män) svar på enkäten. 85% av de tyckte att kursen var intressant.
kursen anses vara medel/ ganska lätt. 24% tyckte att kursen var svår/mycket svår.

UNDERVISNING
Föreläsningar har gjorts med datorprojektor, så att man kunde visa och köra exempel, det har uppskattats. 35% tyckte föreläsningarna var bra men kunde förbättras med fler konkreta exempel
, 41% acceptabelt och 9% mindre bra. Föreläsningsbilderna tycktes bra av 33%, acceptabla av 21%, 3% dåliga och har inte använts av 41%. Kursenswebbsida tycktes vara bra och informativ, dock sidan bör uppdateras oftare.
Feedback på specen har varit varierande beroende på vem som har rättat specen.

EXAMINATION        
Lab1: Består av 5 laborationer och redovisades under labbtillfällen utan tidbokning.

Lab2: Datorprov, ett prov på grundläggande begrepp och förståelse av kod, provet gick två ggr för varje student. Till datorprovet hade man kursboken med redan gjorda anteckningar (inte svar på diagnostiska proven) som hjälpmedel.

Lab3: P-uppgiften, en större individuell uppgift, som betygsätter hela kursen. För att bli klar med Lab3 var man tvungen att granska en annans uppgift.Själva P-uppgiften kunde väljas mellan ca 100 uppgifter som rekommenderas från kursledningen men det var också tillåtet att definera egna uppgifter och redovisa de istället (detta skulle godkännas från kursledningen först). För att redovisa P-uppgiften fick man boka tid.
Nivå på uppgifter är ganska olika men det är något som är svårt att komma ifrån, dessutom betygsättning görs på programmets kvalitet.

KURSLITTERATUR
De flesta tyckte att boken fungerade bra, dock var det förmycket exempel om spel o0ch exemplen var inte hela vilket inte gick att köra exemplen.


PLANERADE FÖRÄNDRINGAR
Försöka att vara tydligare när det är deadline för olika moment i kursen, bättre åtkomst om olika saker på webben.
Ta upp flera konkreta exempel på föreläsningarna.
 

  
Sidansvarig: Vahid Mosavat <vahid@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2006-01-13