Nada

Kursanalys av Programmeringsteknik för OPEN, läsåret 2004/2005

Författare: Sten Andersson, Nada

Nedan följer en kursanalys av kursen Programmeringsteknik för OPEN.

Kursdata

Kurs2D1310 Programmeringsteknik för OPEN (4p)
Examination Lab1 (laborationer) G/U (1p)
Lab2 (datorprov) G/U (1p)
Lab3 (J-uppgift) A-E (2p)
Kursen genomfördPeriod 2-3
Föreläsningar20 h (10 st)
Övningar 12 h (6 st)
Lab (schemalagt) 28 h
Kurslitteratur "Java från grunden", tredje upplagan
Antal studenter 120 (killar: 95, tjejer 25) (endast de som klarat åtminstone de två första labbarna är inkluderade)
Klara med LAB1 2005-05-0193% (killar: 91%, tjejer: 100%)
Klara med LAB2 2005-05-0182% (killar: 85%, tjejer: 68%)
Klara med LAB3 2005-05-0165% (killar: 64%, tjejer: 68%)
Prestationsgrad 2005-05-01 76% (föregående läsår: 82%) (killar: 76%, tjejer: 76%)
Examinationsgrad 2005-05-01 61% (föregående läsår: 71%) (killar: 63%, tjejer: 52%)
KursansvarigSten Andersson
Antal övningsgrupper3
Övningsassistenter Sten Andersson, Samuel Andersson, Mikael Huss

Sammanfattning

Mål

Undervisning

Kurslitteratur

Studenternas arbetsbelastning

Verkligt kursinnehåll

Funderingar till nästa år

Bilaga: Kursbeskrivning

Bilaga: Elevenkät