Nada
Kursanalys för Programmeringsteknik för Media1 och CL1, läsåret 2004-2005

Kursdata

Kurs 2D1310, Programmeringsteknik för Media1 och CL1 (4p)
Momentindelning LAB1 G/U (1p), LAB2 G/U (1p), LAB3 3/4/5 (2p)
Kursen genomförd period 2-3
Föreläsningar 20 h, 10 st
Övningar 12 h, 6 st
Laborationer 24 h, 12 st
Kursledare Vahid Mosavat
Föreläsare Vahid Mosavat
Övningsassistenter Ali Tofigh, Thomas Larson, Marcus Hjelm, Vahid Mosavat
Kurslitteratur Torkel Franzén, "Java från grunden" eller Per Holm, "Objektorienterad programmering och Java" eller David Flanagan, "Java in a Nutshell"
Antal studenter
Alla
Media
CL
Total
Tjejer
Killar
105
34
71
63
42
Klara med moment LAB1
Alla
Media
CL
04-05
03-04
95%
Tjejer
Killar
77%
84%

91%
89%
78%
Klara med moment LAB2
Alla
Media
CL
04-05
03-04
69%
Tjejer
Killar
66%
71%

89%
68%
61%
Klara med moment LAB3
Alla
Media
CL
04-05
03-04
53%
Tjejer
Killar
56%
51%

50%
42%
57%
Prestationsgrad 
alla
Media
CL
04-05
03-04
76%
Tjejer
Killar
81%
77%

70%
82%
69%
Examinationsgrad 
alla
Media
CL
04-05
03-04
65%
Tjejer
Killar
65%
65%

48%
75%
54%
Slutbetyg 3
alla
Media
CL
04-05
03-04
42%
Tjejer
Killar
35%
24%

31%
38%
52%
Slutbetyg 4
alla
Media
CL
04-05
03-04
29%
Tjejer
Killar
18%
19%

37%
27%
33%
Slutbetyg 5
alla
Media
CL
04-05
03-04
29%
Tjejer
Killar
12%
22%

32%
36%
14%

Mål

Enligt studiehandboken är kursens mål att ge för att studenterna ska Kursens första del (LAB1) är uppbyggd kring små programmeringsuppgifter som löses i grupper om två och två. Målet med dessa uppgifter är att ge programmeringsvana och praktisk erfarenhet av Java. Kursens andra moment (LAB2) är ett datorprov som kontrollerar studenternas förståelse om olika programmeringsstrategier , Kursens tredje och sista moment (LAB3) är en större individuell programmeringsuppgift. Den här delen är ett tillfälle för studenter att samla alla sina kunskaper i programmering och använda de kunskaper i ett större uppgift.

Examination

Kursen har tre moment vilka alla måste vara godkända. Moment LAB1 består av fem labbar som godkänns av handledare i datorsal. Dessa labbar genomförs normalt sett i grupper om två studenter. Kursens andra moment, LAB2, är ett prov som genomförs vid dator. Kursens tredje moment, LAB3, är också kursens mest krävande och består i en individuell programmeringsuppgift (J-uppgift) samt granskning av någon annans program. J-uppgifterna varierar i omfattning och är den del av kursen som styr slutbetyget. J-uppgiften redovisas i datorsal för handledare som också genomför en kontroll gentemot tidigare inrapporterade J-uppgifter.

Sammanfattning

Resultaten på alla moment förutom Lab2 (datorprovet) har varit något bättre i år än förra året.

Undervisning

Mer än hälften var nöjda med föreläsningar. CL studenter tycker att kursen är svår och takten är hög, Media studenter tycker att kursen har gått snabbt och labbarna var tidskrävande.

Laborationer

Laborationeran har fungerat bra, handledarna har varit snälla och hjälpsamma.

Datorprovet

Datorprovet gav sämmre resultat i år av okänd anledning.

Slutbetyget

Fler som fick betyg 3 och färre betyg 4 och 5 jämfört med förra året.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen bestod av en kursbunt (med bland annat föreläsningsanteckningar, J-delshäfte och ett Javahäfte) samt någon av böckerna:
Torkel Franzén, "Java från grunden" eller
Per Holm, "Objektorienterad programmering och Java" eller
David Flanagan, "Java in a Nutshell"

Mindre av hälften har använt "Java från grunden" och av dessa tyckte hälften att den var bra. Många tycker att den är lätt att slå upp i, men flera har saknat ett kapitel om grafik.

Kursens belastning


Moment LAB1 (fem laborationsuppgifter):

Antal nedlagda timmar i genomsnitt Me-01 CL-01
Lab 2 3
3

Lab 3 8
7

Lab 4 8
9

Lab 5 5
4

Flera kommentarer i kursenkäten tycker att laborationerna var tidskrävande. Siffrorna ovan (som samlats in vid labbredovisning) tyder inte på det.

Moment LAB2 (datorprov)

De flesta har ägnat mindre än 4 timmar åt att träna datorprovet detta kan vara en anledning för sämmre resultat på denna moment.

Moment LAB3 (individuell programmeringsuppgift):

De som redovisat J-uppgiften har i medel lagt ner 43 timmar på den. Detta måste anses som lågt då momentet ger två poäng och alla betygssteg (3 t o m 5) finns representerade i statistiken.

Kursenkät

Vid kursens slut gavs möjlighet att fylla i en kursenkät via ett webformulär.

Verkligt kursinnehåll

Innehållet överensstämmer med kursens detaljschema, även om ordningen mellan momenten stuvades om en aning.

Planerade förändringar

Inga större planeringar, vi funderar på att använda java1.5. och det är oklar än om vi ska byta programspråk till Python för CL1.

^Upp till kurssidan.


Sidansvarig: <vahid@nada.kth.se>
Senast ändrad 4 juni 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>