Nada

Kursanalys av Programmeringsteknik för K1, läsåret 2003/2004

Författare: Sten Andersson, Nada

Nedan följer en kursanalys av kursen Programmeringsteknik för K1.

Kursdata

Kurs2D1310 Programmeringsteknik för K (4p)
Examination Lab1 (laborationer) G/U (1p)
Lab2 (datorprov) G/U (1p)
Lab3 (J-uppgift) 3/4/5 (2p)
Kursen genomfördPeriod 2-3
Föreläsningar20 h (10 st)
Övningar 12 h (6 st)
Lab (schemalagt) 28 h
Kurslitteratur "Java från grunden", tredje upplagan
Antal studenter 90 (killar: 52, tjejer 38) (endast de som klarat åtminstone de två första labbarna är inkluderade)
Klara med LAB1 2004-05-0184% (killar: 85%, tjejer: 84%)
Klara med LAB2 2004-05-0173% (killar: 77%, tjejer: 68%)
Klara med LAB3 2004-05-0146% (killar: 37%, tjejer: 58%)
Prestationsgrad 2004-05-01 62% (föregående läsår: 64%) (killar: 59%, tjejer: 67%)
Examinationsgrad 2004-04-24 43% (föregående läsår: 45%) (killar: 37%, tjejer: 53%)
KursansvarigSten Andersson
Antal övningsgrupper3
Övningsassistenter Sten Andersson, Thomas Sundberg, Peter Osagie

Sammanfattning

Mål

Undervisning

Kurslitteratur

Studenternas arbetsbelastning

Verkligt kursinnehåll

Funderingar till nästa år

Bilaga: Kursbeskrivning

Bilaga: Elevenkät