Nada

Kursanalys av Programmeringsteknik för T1, läsåret 2002/2003

Författare: Sten Andersson, Nada

Nedan följer en kursanalys av kursen Programmeringsteknik för T1.

Kursdata

Kurs2D1310 Programmeringsteknik för T (4p)
Examination Lab1 (laborationer) G/U (1p)
Lab2 (slutprov) G/U (1p)
Lab3 (J-uppgift) 3/4/5/6 (2p)
Kursen genomförd Period 1-2
Föreläsningar 26 h (13 st, 0 st repetitionsföreläsningar)
Övningar 16 h (8 st)
Lab (schemalagt) 36 h
Kurslitteratur "Java från grunden", upplaga 2
Antal studenter 138 (varav 116 T-02)
Klara med LAB1 2002-12-23 73% / 72% (T-02 / alla)
Klara med LAB2 2002-12-23 73% / 72% (T-02 / alla)
Klara med LAB3 2002-12-23 55% / 55% (T-02 / alla)
Prestationsgrad 2002-12-23 64% / 63% (T-02 / alla) (föregående läsår: 61%)
Examinationsgrad 2002-12-23 50% / 51% (T-02 / alla) (föregående läsår: 44%)
KursansvarigSten Andersson
Antal övningsgrupper4
Övningsassistenter Sten Andersson, Magnus Rosell, Thomas Sundberg, Sima Baymani

Sammanfattning

Mål

Undervisning

Kurslitteratur

Studenternas arbetsbelastning

Verkligt kursinnehåll

Funderingar till nästa år

Bilaga: Kursbeskrivning

Bilaga: Elevenkät