Nada

Kursanalys av Programmeringsteknik för M1, läsåret 2002/2003

Författare: Sten Andersson, Nada

Nedan följer en kursanalys av kursen Programmeringsteknik för M1.

Kursdata

Kurs2D1310 Programmeringsteknik för M (4p)
Examination Lab1 (laborationer) G/U (1p)
Lab2 (slutprov) G/U (1p)
Lab3 (J-uppgift) 3/4/5/6 (2p)
Kursen genomfördPeriod 3-4
Föreläsningar30 h (13 st, 2 st repetitionsföreläsningar)
Övningar 16 h (8 st)
Lab (schemalagt) 36 h
Kurslitteratur "Java från grunden", upplaga 2
Antal studenter 198
Klara med LAB1 2003-06-1272%
Klara med LAB2 2003-06-1272%
Klara med LAB3 2003-06-1256%
Prestationsgrad 2003-06-12 64% (föregående läsår: 76%)
Examinationsgrad 2003-06-12 50% (föregående läsår: 61%)
KursansvarigSten Andersson
Antal övningsgrupper6
Övningsassistenter Sten Andersson, Vahid Mosavat (2 grupper), Magnus Rosell, Thomas Sundberg, Thomas Larsson

Sammanfattning

Mål

Undervisning

Kurslitteratur

Studenternas arbetsbelastning

Verkligt kursinnehåll

Funderingar till nästa år

Bilaga: Kursbeskrivning

Bilaga: Elevenkät