Nada

Kursanalys för Programmeringsteknik för T1, Läsåret 2001/2002

Författare: Sten Andersson, Nada

^ Upp till kurssidan 2000/2001.

Nedan följer en kursanalys av kursen Programmeringsteknik för T1.

Kursdata

Kurs2D1310 Programmeringsteknik för T (4p)
Examination Tenta G/U (1p), Lab1 G/U (1p), Lab3 3/4/5 (2p)
Kursen genomförd Period 1-2 2001
Föreläsningar 26 h (13 st, 0 st repetitionsföreläsningar)
Övningar 16 h (8 st)
Lab (schemalagt) 36 h
Kurslitteratur Franzén "Java från grunden", upplaga 2
Antal studenter 159 (varav 146 T-00)
Klara med LAB1 25 januari 2002 76% / 73% (T-00 / alla)
Klara med TEN2 25 januari 2002 54% / 54% (T-00 / alla)
Klara med LAB3 25 januari 2002 56% / 56% (T-00 / alla)
Prestationsgrad 25 januari 2002 61% / 60% (T-00 / alla)
Examinationsgrad 25 januari 2002 44% / 44% (T-00 / alla)
Kursansvarig Sten Andersson
Antal övningsgrupper 4
Övningsassistenter Sten Andersson, Martin Camitz, Sima Baymani och Annelie Lönn.

Sammanfattning

Mål

Undervisning

Kurslitteratur

Studenternas arbetsbelastning

Verkligt kursinnehåll

Funderingar till nästa år

Bilaga: Kursbeskrivning

Bilaga: Elevenkät

^ Upp till kurssidan 2001/2002.


Sidansvarig: <stene@nada.kth.se>
Senast ändrad 1 februari 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>