Nada

Kursanalys för Programmeringsteknik för M1, Läsåret 2001/2002

Författare: Sten Andersson, Nada

Nedan följer en kursanalys av kursen Programmeringsteknik för M1.

Kursdata

Kurs2D1310 Programmeringsteknik för M (4p)
Examination Tenta G/U (1p), Lab1 G/U (1p), Lab3 3/4/5 (2p)
Kursen genomförd Period 1-2 2002
Föreläsningar 26 h (13 st, 0 st repetitionsföreläsningar)
Övningar 16 h (8 st)
Lab (schemalagt) 36 h
Kurslitteratur "Java från grunden", upplaga 2
Antal studenter 274 (varav 229 M-01)
Klara med LAB1 31 maj 2002 89% / 86% (M-01 / alla)
Klara med TEN2 31 maj 2002 82% / 78% (M-01 / alla)
Klara med LAB3 31 maj 2002 66% / 66% (M-01 / alla)
Prestationsgrad 31 maj 2002 76% / 74% (M-01 / alla)
Examinationsgrad 31 maj 2002 61% / 60% (M-01 / alla)
Kursansvarig Sten Andersson
Antal övningsgrupper 7
Övningsassistenter Sima Baymani, Sten Andersson, Magnus Rosell, Oscar Göthberg, Sven De Marothy, Martin Camitz och Jesper Fernström

Sammanfattning

Mål

Undervisning

Kurslitteratur

Studenternas arbetsbelastning

Verkligt kursinnehåll

Funderingar till nästa år

Bilaga: Kursbeskrivning

Bilaga: Elevenkät