Tenta 000831 Tal 5
Steg för steg.
Koden visas först, det aktuella i rött.
Sedan kommer minnesbilden.