Tenta 000831 Tal 5

Programlista

Klasser och klassvariabler

Klasser och klassvariabler

main() och dess parameter

main() och dess parameter

Lokala variabler i main()

Lokala variabler i main()

Gå igenom main() radvis

Gå igenom main() radvis

Konstruktorn och dess parametrar

Konstruktorn och dess parametrar

Lokala variabler i konstruktorn

Lokala variabler i konstruktorn

Instansvariabler i klassen

Instansvariabler i klassen

Gå igenom konstruktorn radvis

Gå igenom konstruktorn radvis

Konstruktorn klar

Konstruktorn klar

Metodanrop

Metodanrop

Svar i a

Svar a

Ännu ett anrop till konstruktorn

Ännu ett anrop till konstruktorn

Konstruktorn och dess parametrar

Konstruktorn och dess parametrar

Lokala variabler i konstruktorn

Lokala variabler i konstruktorn

Instansvariabler i klassen

Instansvariabler i klassen

Gå igenom konstruktorn radvis

Instansvariabler i klassen

Konstruktorn klar

Konstruktorn klar

Metodanrop och dess parametrar

Metodanrop och dess parametrar

Lokala variabler i metod

Lokala variabler i metod

Svar b

Svar b