Nada

Kursanalys för Programmeringsteknik för I1 och B1, Läsåret 2001-2002

Författare: Erik Fransén, Nada

^ Upp till kurssidan VT02.

Nedan följer en kursanalys av kursen Programmeringsteknik för I1 och B1. I texten refereras till en enkät gjord med ACE i WWW.

Kursdata

Kurs2D1310 Programmeringsteknik för I och B (4p)
Examination Tenta G/U (1p), Lab1 G/U (1p), Lab3 3/4/5/6 (2p)
Kursen genomförd Period 3-4 2002
Föreläsningar 26 h (+6) (13 st +3 "repetition")
Övningar 16 h (8 st)
Lab (schemalagt) 36 h
Kurslitteratur Franzen, "Java från grunden" eller Lewis and Loftus "Java Software Solutions", upplaga 2
Antal studenter 161
Antal övningsgrupper 5
Klara med TEN2 020611 84%
Klara med LAB1 020611 85%
Klara med LAB3 020611 70%
Prestationsgrad 020611 77%
Examinationsgrad 020611 67%
Kursansvarig Erik Fransén
Övningsassistenter Thomas Larsson, Stefan Freyhult, Christopher Johansson, Joel Gunnarson, Erik Fransén

Sammanfattning

Många studenter har uppskattat att få lära sig ett modernt programmspråk. Trots att 92% av eleverna hade ingen eller liten erfarenhet av programmering upplevde de kursen som "medelsvår".
Årets studenter utgjordes av I1 och B1 (förra året av I1 och Media1). Man har också flyttat kursen för B från åk2 till åk1.
Resultaten på labbar (moment LAB1) är något sämre jämfört med förra året (88%). För tentan (moment TEN2) är resultatet för årets studenter sämre (89%). Vad gäller J-uppgiften (moment LAB3) är resultatet för årets studenter klart sämre (79%). Därigenom blir resultaten sämre jämfört med förra året för prestationsgrad (86%) och examinationsgrad (73%).

Mål

Enligt studiehandboken är kursens mål att ge för att studenterna ska Kursen är uppbyggd kring ett antal programmeringsuppgifter. De sex mindre laborationerna i kursens första period genomförs i grupper om två studenter och tränar olika grundläggande programmeringsmoment. Den laboration som ligger i kursens andra period - J-uppgiften - utförs individuellt och låter studenten lösa ett större problem från grunden. Avsikten är dels att befästa språkkunskaperna men också att öva planeringsarbete, programkonstruktion och problemlösning. Tentan ligger mitt i kursen och kan ses som ett diagnostiskt prov. Efter tentan ges tre repeterande föreläsningar för att ge de studenter som missade tentan en chans att komplettera sina kunskaper.

Kursen ger den intresserade en gedigen grund att stå på inför vidare programmeringsstudier, antingen i rent datalogiska kurser eller inom områden där programmering och datateknik tillämpas.

Förändringar inför denna kursomgång

Undervisning

72% Tycker att föreläsningarna var mycket bra/bra/acceptabelt. Bara 29%, tycker att föreläsningarna är mycket bra/bra. Vissa tycker att tempot var för högt, andra att det var för lågt. I sal F1 bör mikrofon användas. De utdelade föreläsningsanteckningarna fick mycket bra omdöme.

Närvaron vid salsövningarna har varit relativt hög och assistenterna får bra betyg (67% mycket bra/bra). Nivågrupperingen fungerade bra.

Labbhandledarna fick mycket bra omdöme, 97% mycket bra/bra. Labbarna får bättre betyg än förra året.

Kursens hemsida fick bra omdöme, 79% anger mycket bra/bra.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av kursbunt (inklusive kompendiet Javaintroduktion), föreläsningsanteckningar och boken "Java från grunden" alternativt "Java Software Solutions". Många tycker att den svenska boken är dålig (33% mindre bra/dålig). De som valde den engelska boken är överlag nöjda. Några tycker att kursbok inte behövs.

Studenternas arbetsbelastning

Vi frågar studenterna hur mycket tid de lägger ner på labbar och J-uppgifter. Av deras svar att döma lägger de flesta inte ner mer tid än som är rimligt för en 4-poängskurs.

Tentamen

Resultatet var bra, 84%, något sämre än förra året. 64% tycker att tentan speglar kursinnehållet mycket bra/bra. Den vanligaste invändningen är mot de s.k. minnesbilderna.

Förkunskaper

Trots att 92% av eleverna hade ingen eller liten erfarenhet av programmering upplevde de kursen som "medelsvår".

Verkligt kursinnehåll

Vi har i stort sett hållit oss till detaljschemat för kursen.

Planerade förändringar och funderingar

Bilaga: Enkätsvar

Bilaga: Kursbeskrivning

^ Upp till kurssidan VT02.


Sidansvarig: <erikf@nada.kth.se>
Senast ändrad 11 juni 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>