Nada

Kursanalys för Programmeringsteknik för T1, Läsåret 2000/2001

Författare: Sten Andersson, Nada

^ Upp till kurssidan 2000/2001.

Nedan följer en kursanalys av kursen Programmeringsteknik för T1.

Kursdata

Kurs2D1310 Programmeringsteknik för T (4p)
Examination Tenta G/U (1p), Lab1 G/U (1p), Lab3 3/4/5 (2p)
Kursen genomförd Period 3-4 2001
Föreläsningar 26 h (13 st, 3 st repetitionsföreläsningar)
Övningar 16 h (8 st)
Lab (schemalagt) 36 h
Kurslitteratur Lewis and Loftus "Java Software Solutions", upplaga 2
Antal studenter 128 (varav 106 T-00)
Klara med LAB1 26 juni 2001 72% / 68% (T-00 / alla)
Klara med TEN2 26 juni 2001 81% / 77% (T-00 / alla)
Klara med LAB3 26 juni 2001 62% / 59% (T-00 / alla)
Prestationsgrad 26 juni 2001 69% / 66% (T-00 / alla)
Examinationsgrad 26 juni 2001 50% / 48% (T-00 / alla)
Kursansvarig Sten Andersson
Antal övningsgrupper 4
Övningsassistenter Sten Andersson, Mathias Palmér, Sima Baymani och Johan Lilja.

Sammanfattning

Mål

Undervisning

Kurslitteratur

Studenternas arbetsbelastning

Verkligt kursinnehåll

Funderingar till nästa år

Bilaga: Kursbeskrivning

Bilaga: Elevenkät

^ Upp till kurssidan 2000/2001.


Sidansvarig: <stene@nada.kth.se>
Senast ändrad 27 juni 2001
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>