Nada

Kursanalys för Programmeringsteknik för K2, Läsåret 2000/2001

Författare: Linda Kann, Nada

^ Upp till kurssidan 2000/2001.

Nedan följer en kursanalys av kursen Programmeringsteknik för K2. I texten refereras till en enkät gjord med TIGO i WWW.

Kursdata

KursProgrammeringsteknik för K (4p)
Examination Tenta G/U (1p), Lab1 G/U (1p), Lab3 3/4/5 (2p)
Kursen genomförd Period 2-3 2000/2001
Föreläsningar 26 h (13 st, inga repetitionsföreläsningar)
Övningar 16 h (8 st)
Lab (schemalagt) 36 h
Kurslitteratur Lewis and Loftus "Java Software Solutions", upplaga 2
Antal studenter 117 (varav 91 K-99)
Klara med TEN2 15 maj 2001 90% / 92% (K-99 / alla)
Klara med LAB1 15 maj 2001 96% / 96% (K-99 / alla)
Klara med LAB3 15 maj 2001 75% / 74% (K-99 / alla)
Prestationsgrad 15 maj 2001 84% / 84% (K-99 / alla)
Examinationsgrad 15 maj 2001 70% / 70% (K-99 / alla)
Kursansvarig Linda Kann
Antal övningsgrupper 3
Övningsassistenter Linda Kann, Marko Petrovic, Gunnar Elvers och Mattias Liefvendahl.

Sammanfattning

Kursen upplevs som medel till ganska svår och dessutom tidskrävande, men anses samtidigt vara rolig, intressant och givande.

Mål

Enligt studiehandboken är kursens mål att ge för att studenterna ska Kursen är uppbyggd kring ett antal programmeringsuppgifter. Dom sex mindre laborationerna i kursens första period genomförs i grupper om två studenter och tränar olika grundläggande programmeringsmoment. Den laboration som ligger i kursens andra period - J-uppgiften - utförs individuellt och låter studenten lösa ett större problem från grunden. Avsikten är dels att befästa språkkunskaperna men också att öva planeringsarbete, programkonstruktion och problemlösning. Tentan ligger mitt i kursen och kan ses som ett diagnostiskt prov. För övriga linjer ges tre repeterande föreläsningar efter tentan (för dom som missat den), men eftersom intresset för sådana varit lågt på K (och eftersom nästan alla klarar tentan) har dessa slopats på kursen för K.

Kursen ger den intresserade en gedigen grund att stå på inför vidare programmeringsstudier, antingen i rent datalogiska kurser eller inom områden där programmering och datateknik tillämpas.

Undervisning

Föreläsningarna har varit rätt välbesökta och 97% tycker att dom är bra eller mycket bra.

Övningarna

Kurslitteratur

70 % av dom som svarat på enkäten har använt kursboken.

Studenternas arbetsbelastning

Vi frågar studenterna hur mycket tid dom lägger ner på labbar och I-uppgifter. Så här ser tidsfördelningen på labbarna ut:
Lab   Medel

1    1.5
2    4.7
3    6.7
4    7.2
5    10.7
6    4.7
Ir   37.8
Totalt är det alltså ca 72 timmar i medeltal på labbdelen av kursen, vilket är rimligt mycket. Föredelningen blev dock lite ojämn, labb 5 tog över 20 timmar för några studenter vilket är för mycket för en enstaka labb.

Verkligt kursinnehåll

Vi har i stort sett hållit oss till detaljschemat för kursen.

Funderingar till nästa år

Bilaga: Enkätsvar

Bilaga: Kursbeskrivning

^ Upp till kurssidan 2000/2001.


Sidansvarig: <linda@nada.kth.se>
Senast ändrad 1 juni 2001
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>