Nada

Kursanalys för Programmeringsteknik för I1 och Media1, Läsåret 2000-2001

Författare: Erik Fransén, Nada

^ Upp till kurssidan HT00.

Nedan följer en kursanalys av kursen Programmeringsteknik för I1 och Media1. I texten refereras till en enkät gjord med ACE i WWW.

Kursdata

Kurs2D1310 Programmeringsteknik för I och Media (4p)
Examination Tenta G/U (1p), Lab1 G/U (1p), Lab3 3/4/5 (2p)
Kursen genomförd Period 2-3 2000-2001
Föreläsningar 26 h (+6) (13 st +3 "repetition")
Övningar 16 h (8 st)
Lab (schemalagt) 36 h
Kurslitteratur Lewis and Loftus "Java Software Solutions", upplaga 2
Antal studenter 166
Antal övningsgrupper 5
Klara med TEN2 010621 97%
Klara med LAB1 010621 88%
Klara med LAB3 010621 79%
Prestationsgrad 010621 86%
Examinationsgrad 010621 73%
Kursansvarig Erik Fransén
Övningsassistenter Jens Rathsman, Joakim Abeleen, Per Fogelström, Sima Baymani, Erik Fransén

Sammanfattning

Detta är andra året kursen går i programmspråket Java. Många studenter har uppskattat att få lära sig ett modernt språk. Trots att 84% av eleverna hade ingen eller liten erfarenhet av programmering upplevde de kursen som "medelsvår".
Resultaten på labbar (moment LAB1) och tentan (moment TEN2) är jämförbara med förra året. Vad gäller J-uppgiften (moment LAB3) är resultatet för årets studenter något sämre. Därigenom blir resultaten sämre jämfört med förra året för prestationsgrad (88%) och examinationsgrad (82%). Många har enligt utsago valt att vänta med slutredovisning och planerar att jobba under påsklovet. (Förra årets kurs gick i period 3-4.)

Mål

Enligt studiehandboken är kursens mål att ge för att studenterna ska Kursen är uppbyggd kring ett antal programmeringsuppgifter. De sex mindre laborationerna i kursens första period genomförs i grupper om två studenter och tränar olika grundläggande programmeringsmoment. Den laboration som ligger i kursens andra period - J-uppgiften - utförs individuellt och låter studenten lösa ett större problem från grunden. Avsikten är dels att befästa språkkunskaperna men också att öva planeringsarbete, programkonstruktion och problemlösning. Tentan ligger mitt i kursen och kan ses som ett diagnostiskt prov. Efter tentan ges tre repeterande föreläsningar för att ge de studenter som missade tentan en chans att komplettera sina kunskaper.

Kursen ger den intresserade en gedigen grund att stå på inför vidare programmeringsstudier, antingen i rent datalogiska kurser eller inom områden där programmering och datateknik tillämpas.

Förändringar inför denna kursomgång

Undervisning

Många, 67%, tycker att föreläsningarna är mycket bra/bra. De utdelade föreläsningsanteckningarna fick mycket bra omdöme.

Närvaron vid salsövningarna har varit relativt hög men assistenterna får bara hyfsat betyg (54% mycket bra/bra). En förklaring kan vara att endast kursledaren hade tidigare erfarenhet av att ge övningar.

Datorlabbarna upplevdes som bättre än förra året, antagligen för att mer egen kod fick skrivas. Andelen elever som är klara med labbkursen är dock aningens lägre. Labbhandledarna fick mycket bra omdöme, 82% mycket bra/bra.

Repetitionsföreläsningarna fick huvudsakligen ett gott mottagande.

Extraövningarna för de som behövde extra hjälp fick mycket positiva omdömen. Placeringen med start i v4 verkar vara rätt.

Överkursföreläsningen besöktes av ett 30-tal studenter. Extraövningen för de som redan innan kursen kunde ganska mycket besöktes bara av 6 elever. Det låga antalet på extraövningen kan bero på att den kom efter tentan. Enkätfrågan avsåg den senare, men omfattade 23 svar och innefattar antagligen båda dessa moment. Tillsammans fick de 61% mycket bra/bra.

Kursens hemsida fick bra omdöme, 89% anger mycket bra/bra.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av kursbunt, föreläsningsanteckningar och boken "Java Software Solutions". Många tycker att boken är bra (52% mycket bra/bra) men några tycker att den inte behövs.

Studenternas arbetsbelastning

Vi frågar studenterna hur mycket tid de lägger ner på labbar och J-uppgifter. Av deras svar att döma lägger de flesta inte ner mer tid än som är rimligt för en 4-poängskurs.

Tentamen

Resultatet var bra, 89%, samma som förra året. 56% tycker att tentan speglar kursinnehållet mycket bra/bra. Den vanligaste invändningen är mot de s.k. minnesbilderna.

Förkunskaper

Trots att 84% av eleverna hade ingen eller liten erfarenhet av programmering upplevde de kursen som "medelsvår".

Verkligt kursinnehåll

Vi har i stort sett hållit oss till detaljschemat för kursen. I början av period 2 lades 4 extraövningar till för de som tyckte allt var svårt. Detta uppskattades mycket.

Planerade förändringar och funderingar

Bilaga: Enkätsvar

Bilaga: Kursbeskrivning

^ Upp till kurssidan HT00.


Sidansvarig: <erikf@nada.kth.se>
Senast ändrad 21 juni 2001
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>