Nada

Kursanalys för Programmeringsteknik för B2, Läsåret 00/01

Författare: Anna Redz, Nada

^ Upp till kurssidan HT00.

Nedan följer en kursanalys av kursen Programmeringsteknik i Java för B2. I texten refereras till en enkät gjord med ACE i WWW.

Kursdata

KursProgrammeringsteknik för B(4p)
Examination Tenta G/U (1p), Lab1 G/U (1p), Lab3 3/4/5 (2p)
Kursen genomförd HT 2000
Föreläsningar 26 h (+6) (13 st +3 "repetition")
Övningar 16 h (8 st)
Lab (schemalagt) 36 h
Kurslitteratur Java Software Solutions (Lewis and Loftus) och Javaintroduktion (Bälter och Redz)
Antal elever 88 (varav 76 B-99)
Klara med TEN2 010216 86.4% (76)
Klara med LAB1 010216 93.2% (82)
Klara med LAB3 010216 69.3% (61)
Prestationsgrad 010216 79.5%
Examinationsgrad 010216 69.3%
Kursansvarig Anna Redz
Övningsassistenter Thoms Koch, Fredrik Zetterling, Gustav Hast

Sammanfattning

Resultatet för årets studenter är bättre än förra årets resultat då fler studenter blivit klara med kursen i tid.

Mål

Enligt studiehandboken är kursens mål att ge för att eleverna ska Kursen är uppbyggd kring ett antal programmeringsuppgifter (sex mindre som genomförs i grupper om två elever och en större - J-uppgiften - som utförs individuellt). Därmed får eleverna träning på att själva skriva mindre program. Datorvana får man "på köpet". Tentan ligger mitt i kursen och kan ses som ett diagnostiskt prov. Efter tentan ges tre repeterande föreläsningar för att ge de studenter som missade tentan en chans att komplettera sina kunskaper.

Kursen ger den intresserade en gedigen grund att stå på inför vidare programmeringsstudier, antingen i rent datalogiska kurser eller inom områden där programmering och datateknik tillämpas.

Nytt för i år

Många handledare var nya, vilket innebar att vi hade handledare med väldigt spridd kompetens i början. Handledarna och övningsassarna var positiva och roliga vilket spred sig i terminalsalen. Det uppskattades mycket av eleverna. Handledarskaran var densamma genom hela kursen vilket gjorde att eleverna lärde känna handledarna en aning. Labpeket var nytt och uppskattades. Kunskapsgapet mellan lab 3 och lab 4 var möjligen lite stort.

Undervisning

Föreläsningarna får positiva omdömen och de utdelade föreläsningsanteckningarna uppskattas. Datordemonstrationerna och utdelade program uppskattades också, samt de instruktiva framträdandena av examinator och Fysikalenfolk.

Närvaron vid salsövningarna har varit hög och assistenterna får gott betyg.

Den personliga specifikationsåterlämningsproceduren var ny och bidrog till förståelse av uppgiften och dess lösning. Möjligen är det en orsak till den markant ökade examinationsgraden.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av kursbunt, föreläsningsanteckningar, Javaintroduktionshäfte och "en javabok". De flesta har valt den rekomenderade kurslitteraturen, en del har dock valt en svensk bok. De som gillar den engelska boken säger att den är bra att slå upp saker i, men svår att läsa. Många använde J-introhäftet som bok.

Studenternas arbetsbelastning

Vi frågar eleverna hur mycket tid de lägger ner på labbar och J-uppgifter. Av deras svar att döma lägger de flesta mindre tid än som är rimligt för en 4-poängskurs.

Förkunskaper

De flesta anser sig ha tillräckliga förkunskaper men några (en sjättedel) tyckte att de vid kursstarten inte kunde tillräckligt.

Verkligt kursinnehåll

Vi har i stort sett hållit oss till detaljschemat för kursen.

Funderingar till nästa år

Bilaga: Enkätsvar

Bilaga: Kursbeskrivning

^ Upp till kurssidan HT00.


Sidansvarig: <anna@nada.kth.se>
Senast ändrad 16 februari 2001
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>