bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation

2D1310, Programmeringsteknik, tidigare kursomgångar, 4 poäng

Denna sida uppdateras inte längre. Här finns länk till aktuell kurssida.

Datorn är ett av de viktigaste arbetsredskapen för en civilingenjör. Civilingenjörer hamnar ofta i positioner i företag där bedömningar av datorutrustningars och programs kvalitet måste göras. Med andra ord så behöver en civilingenjör goda kunskaper i hur datorer kan utnyttjas.

Kursen i programmeringsteknik ger dig allmänna kunskaper om hur en dator fungerar och används, men framförallt får du lära dig hur man skriver bra program. Samtidigt som du lär dig programmera tränar du upp din förmåga till logiskt tänkande och att strukturera och lösa problem. Kursen ger dig också en god bas för fortsatta studier inom området i högre årskurser.

När man lär sig att programmera måste man samtidigt lära sig ett programspråk. Läsåret 2005-2006 använder vi programspråket Java i 2D1310-kurserna. I kursen 2D1312 för I1 används Java och Matlab. Och i vår provar vi Python i kursen 2D1311 för S1.

Kursen Programmeringsteknik är en grundläggande kurs, precis som kurserna i matematik och mekanik. De kunskaper du inhämtar kommer du att ha nytta av under hela din teknistid och i ditt framtida yrkesliv.


Sidansvarig: Linda Kann <linda@nada.kth.se>
Uppdaterad 2006-09-04

Filkoll (endast handledare)