Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till kursens ingångssida

In English

Studiehandbokstext 1999/2000 för

2D1280 Strömningsmekaniska beräkningar

Poäng

4

Föreläsning

24

Kursnivå

D

Övning

-

Betygsskala, KTH

U, 3, 4, 5

Labb

14

Obligatorisk för

-

   

Valbar för

E, F, T

Perioder

3

Språk

Svenska; vid behov engelska

Webbinfo

www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1280

Kursansvarig

Jesper Oppelstrup, 08 - 790 6228, jespero@nada.kth.se

Kortbeskrivning

En avancerad kurs i numeriska metoder med inriktning på strömningsmekaniska beräkningar.

Mål

Kursens mål är att ge

• en sammanhållen översikt av moderna metoder för strömningsberäkningar med dator med tyngdpunkten lagd vid aerodynamiska tillämpningar

• erfarenhet av de olika metoder som används för olika strömningsidealiseringar

för att studenterna ska

• förstå olika beräkningsmodellers egenskaper och begränsningar

• ha erfarenhet av mindre omfattande beräkningsproblem som t.ex. stötar i dysor.

Kursinnehåll

Konservationslagar, rörelselagar. Eulers ekvationer, Navier-Stokes ekvationer. Matematiska egenskaper för hyperboliska system. Stötar, Rankine-Hugoniots stötvillkor, artificiell viskositet. Finita approximationer. Konsistens, stabilitet, konvergens. Nätgenerering. Uppströmsmetoder, Godunovmetoder, TVD- och ENO-metoder. Praktiska algoritmer: Central finit volymsmetod för Eulers ekvationer. Navier-Stokes ekvationer: turbulens. Tunna gränsskikt. Randvillkor. Turbulensmodeller.

Laborationer: Numeriska experiment med metoder för Eulers ekvationer i 1D. Olika idealiseringar i 2D, från potential till Reynolds-medelvärdesbildade Navier-Stokes med algebraisk turbulensmodell.

Förkunskaper

Motsvarande någon av fortsättningskurserna i numeriska metoder 2D1220, 2D1225, 2D1250, 2D1260, 2D1266 samt en kurs i datalogi eller programmeringsteknik (t.ex. 2D1340, 2D1342).

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Examination

En skriftlig tentamen (TEN1; 2 p).
Laborationsuppgifter (LAB1; 2 p).

Kurslitteratur

Enligt förteckning på institutionen. Läsåret 98/99 användes J.D. Anderson, jr: Computational fluid dynamics, McGraw-Hill, 1995.

Länk till studiehandbokstexten 1998/1999

^ Upp till kursens ingångssida


Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 6 april 1999
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>