Nada

Kursanalys för 2D1272, Computational Physics, våren 2004

Kursdata

Kursledare: Mikhail Dzugutov
Handledare i datorsal: Fredrik Zetterling
Kursen genomfördes under period 4 läsåret 04 (mar-maj 2004) med 11 lektionspass (22 h), två schemalagda laborationspass (8 h) och därutöver naturligtvis en hel del eget arbete hemma och i datorsal. De två laborationerna redovisades med muntlig rapport och projektet redovisades med muntlig och skriftlig rapport. Ingen skriftlig tentamen.

Studieprestationer: 11 kursregistrerade sig på 2D1272 varav 10 har varit aktiva genom hela kursen.
Fördelning från de olika KTH-programmen: 2 doktorander, 8 masterstuderande och 1 teknisk fysiker
I år var det tyvärr inte mer än 1 kvinnlig studerande

         STATISTIK för laborationer och projekt
         =======================================
LABORATIONER
          Ant G  % av reg.(11 st)   
  Lab1       11     100    
  Lab2       11     100       
  Projekt     0     0      

Projektet redovisas vanligen i början på höstterminen

Mål

Enligt studiehandboken: Kursens mål är att presentera grundläggande begrepp och tekniker för datorsimulering av kondenserade material med användning av högprestanda datorer. Molekyl dynamik och Monte-Carlo metoder presenteras.

Förändringar inför denna kursomgång

Nya projektuppgifter utveklades till årets kursomgång

Kurslitteratur

Kurslitteraturen bestod av 1. Läroböcker: R.W.Hockney, J.W.Eastwood, Computer Simulation Using Particles D.W.Heermann, Computer Simulation Methods in Theoretical Physics M.P.Allen, D.J.Tildsley, Computer Simulation of Liquids W.G.Hoover, Computational Statistical Mechanics 2. Föreläsningsanteckningar

Elev- och lärarsynpunkter

De flesta studenter tycker att kursen är bra ock interessant. Följande förbättringar planeras till nästa kursomgång: 1. Hemuppgifter införs så att studenterna får bekräftat att de förstått dom olika kursavsnitten 2. Fler laborationer är planerade för att studenterna ska förstå dom teoretiska avsnitten bättre. 3. Just nu finns ingen lämplig bok som täcker hela kursen. Föreläsningsanteckningar delas ut, men ett heltäckande kurskompendium är under planering med mera detaljerat kursmaterial. Kursens poängtal, 5p, är lagom anser de flesta.

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <mik@nada.kth.se>
Senast ändrad 8 september 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>