Om Muntliga Presentationer

Varje grupp om tre eller fyra personer redovisar vid ett tillfälle en hemuppgift eller ett beräkningsproblem.

Varje grupp presenterar sitt projekt muntligt för övriga grupper på lektion. Förbered ett maximalt 20 minuters föredrag med overheadbilder som beskriver problemets formulering, teoretisk bakgrund, resultat och eventuella övriga synpunkter. Presentationen skall anpassas så att en tänkt åhörare, som deltar i kursen men har varit borta ett par veckor, blir nöjd och förstår allt. Fråga gärna lärarna om tips och synpunkter under förberedelserna.

Använd detta tillfälle till att öva på den svåra konsten att ge bra föredrag. Kom ihåg att kunna presentera ett material på ett övertygande och tydligt sätt är betydelsefullt och kräver goda förberedelser. Vi behöver alla övning och positiv kritik i detta sammanhang, både lärare och elever.

Om hemuppgifterna

Varje grupp om tre eller fyra personer lämnar in en skriftlig lösning.

Uppifterna har två syften: att ge övning på nya matematiska begrepp och metoder, och att träna på att ge en bra skriftlig presentation av en lösning. Det betyder att en lösning med bara formler inte är acceptabel. Lösningen bör likna bokens presentation av exempel, och inte lärarens förkortade sätt att skriva på tavlan.

Presentationen skall anpassas så att en tänkt läsare, som deltar i kursen men har varit borta ett par veckor, blir nöjd och förstår allt. Beskriv problemets formulering, teoretisk bakgrund, resultat och eventuella övriga synpunkter.

En lösning som underkänns kan kompletteras och lämnas in en vecka efter motsvarande muntliga presentation.