Nada

Kursanalys för 2D1266, Matematiska modeller, analys och simulering, del 1, hösten 1997

Kursdata

Tid: period 1 och 2 läsåret 1997/98.
Poängantal: 5, varav laborationer 2.5 poäng, tenta 2.5 poäng.
Tenta: ordinarietenta efter period 2 (17/1-98), omtenta (18/4-98).
Föreläsningar: Claes Trygger ( 24 timmar), Mario Natiello ( 14 timmar) och Anders Szepessy (14 timmar).
Laborationer och hemuppgifter: 8 st i grupp om tre elever redovisas skriftligt.
Kursledare: Anders Szepessy
Antal registrerade elever: 52 ca halften doktorander.
Kurslitteratur: G. Strang, Introduction to Applied Mathematics

Avklarade moment 1998-02-16:

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

Färre inlämningsuppgifter ( få elever gjorde de sista tidigare). Introduktion om analytiska och numeriska metoder för partiella differentialekvationer i del I och fortsättning i del II ( tidigare först i del II). Nya labbar i Anders kursdel. Allt kursmaterial från Anders del finns i boken.

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Kursledarens kommentarer

Laborationsrapporterna var med få undantag mycket välgjorda. Studenterna har vid kurserns början varierande kunskaper i matematik och vana vid beräkningar med Matlab. Del II har 10 elever, vilket överenstämmer med tidigare år.

Tentamen består av frågor relaterade till en frågebank om ca 60 frågor, som eleverna får under kursens gång.

En enkät som delades ut gav endast 6 svar. Resultatet nedan är därför osäkert:

Planerade ändringar till nästa omgång

Färre inlämingsuppgifter från boken i Claes del, istället inlämningsproblem orienterade mot simlering även i denna del.

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <hanke@nada.kth.se>
Senast ändrad 17 februari 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>