Nada

Kursanalys för 2D1266, Matematiska modeller, analys och simulering, del 1, hösten 2001

Kursdata

Tid: period 1 och 2 läsåret 2001/2002.
Poängantal: 5, varav laborationer 2.5 poäng, tenta 2.5 poäng.
Tenta: ordinarietenta efter period 2: 17/12-01, (omtenta 12/1 2002).
Föreläsningar: 48 timmar.
Laborationer: 7 hemuppgifter/labbar (i en- eller tvåmannagrupper) Redovisas skriftligt som mindre rapporter. Handledning för lab-uppgifter: 26 timmar.
Kursledare och föreläsare: Lennart Edsberg
Antal registrerade elever: 48, varav 9 doktorander.
Av eleverna var 15 masterstudenter från Nadas Masterprogram SciComp
Kurslitteratur: Introduction to applied mathematics av Gilbert Strang
Hemuppgifts- och laborationstexter

Avklarade moment 2002-01-11 (efter första tentan):

Mål

The goals of the course are to expose the students to and give them experience of important parts of applied and numerical mathematics, give the students experience of numerical experiments using MATLAB so that they will be able to analyze equilibrium models and dynamical systems with a finite number of degrees of freedom both theoretically and computationally. Assignments: One assignment each week, from paper and pencil work to parameter studies of dynamical models in ecology and mechanics. Required reading To be announced at course start. In 01/02: G. Strang: Applied mathematics, Wellesley-Cambridge, 1986 or later and material produced at the department was used.

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Kursledarens kommentarer

Närvaron vid föreläsningarna var hög. Vid laborationstillfällena var eleverna närvarande bara i början av kursen. De flesta eleverna gjorde sina laborationer på egna datorer och kom till mig eller assistenten för handledning under den schemalagda laborationstiden. Kursen har som helhet mottagits positivt. Den har ansetts som medelsvår, intressant och meningsfull. Lagom tidskrävande.

Planerade ändringar till nästa omgång

Viss del av OH-materialet om dynamiska system kommer att moderniseras, men f.ö. inga ändringar.

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <hanke@nada.kth.se>
Senast ändrad 14 oktober 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>