Nada

^ Upp till Aktuell information om kursen.

Kursanalys för 2D1263, Scientific Computing, våren 2004

Kursdata

Tid: period 3-4 läsåret 03/04, januari-maj 2004.
Poängantal: 4, varav laborationer 2 poäng, tentamen 2 poäng.
Tentamen: ordinarietenta efter period 4, omtenta i augusti.
Föreläsningar: 24 timmar.
Laborationer: tre stycken, 12 timmar schemalagd datorlaborationstid. Uppgifterna redovisades med rapporter.

Kursledare och föreläsare: Björn Sjögreen och Marco Kupiainen.
Antal registrerade elever: 41 (som redovisat minst en laboration).
Kurslitteratur: Kompendium samt utdrag ur vetenskapliga artiklar.

Avklarade moment till och med september 2004: 31 helt godkända på kursen.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Björn Sjögreen var tjänstledig i period 4, och kursen sköttes då av Marco Kupiainen. Mindre förbättringar av kompendiet genomfördes, bla bättre beskrivning av hyperbolisk nätgenerering. Kursen brukar uppskattas eftersom den kombinerar numerisk analys och datorprogrammering. Studenterna får god insikt i hur man praktiskt går till väga för att lösa vetenskapliga problem med hjälp av dator.

Kursenkäten

på WWW besvarades av 0 kursdeltagare.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Labbuppgifterna har varit oförändrade ganska många år, och bör förnyas till nästa omgång. Vi letar också efter en bra lärobok, som skulle kunna ersätta kompendiet.

^ Upp till Aktuell information om kursen.


Sidansvarig: <bjorns@nada.kth.se>
Senast ändrad 21 september 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>