Hjälp till kursanmälningsformulär

Hjälp med ifyllning av anmälningsformulär

För att anmäla dig till kursen skall du fylla i de olika rutorna i formuläret. Du gör det genom att flytta markören, med hjälp av musen, till den ruta som du skall fylla i. Om du kör programmet mosaic är det sedan bara att skriva, om du använder programmet netscape måste du dessutom klicka en gång med vänstra knappen på musen. När du fyllt i en ruta flyttar du dig med hjälp av musen till nästa ruta. Nedan följer en beskrivning av vad du skall skriva i de olika rutorna. När du vill gå tillbaka till formuläret använder du knappen märkt Bakåt eller Back.

Vad skall du skriva i de olika rutorna?

Efternamn
Fyll i ditt efternamn
Förnamn
Fyll i ditt förnamn
Personnummer
Fyll i ditt personnummer. Om du har ett temporärt personnummer och du inte lyckas få detta att bli accepterat av programmet, kontakta kursledaren. Detta gäller även om du saknar personnummer.
Datorpost
Fyll i ditt din datorpostadress. Om du vill läsa din datorpost på NADA så anger du bara ditt NADA-konto. Vill du läsa din datorpost på din sektion anger du din datorpostadress där, t.ex. T94-AFI@t.kth.se. Om du saknar datorpostadress anger du saknas. Var noga!
Grupp
Fyll i numret på den övningsgrupp du tillhör. Om du inte följer någon övningsgrupp ange ett bindestreck.
Studiestatus
Fyll i din studiestatus. Om du saknar studiestatus ange X-00.