Nada

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1250.

Kursen 2D1250, Tillämpade numeriska metoder 2 ,6 poäng

Allmän beskrivning

En fortsättningskurs i numeriska metoder där man tar upp tekniskt-matematiska problem från olika tillämpningsområden, djupare än 2D1220. Kursens mål är att ge deltagarna kunskaper om användning, analys, och implementering av avancerade datororienterade numeriska metoder  för att studenterna ska kunna lösa tekniskt-matematiska problem från olika tillämpningsområden. Kursen ska också ge en grund för fortsatta studier i beräkningsteknik. Studiehandbokstext här .. dvs. beskrivning av mål, innehåll, poäng, förkunskapskrav, etc.

Aktuell information om 2D1250, Tillämpade numeriska metoder 2 för E2 &c

-----

Senaste nytt

060816

OBS:::: Extra tenta Ti 29/8 10-13 nära rum 1521, Pl 5, Osq. B. 2. ::::SBO

060404

 • Föreläsn. anteckn. 30/3 och 4/4 att ladda ner, pdf här
 • Tenta-datum bestämt, On 24/5 13-16, omtenta Fre 9/6 13-16, salar meddelas här snarast.
 • Efter överenskommelse med kursdeltagarna kommer lab-status att finnas på hemsidan (först senare til res-systemet), se nedan.

060210: mat-filer till lab 2 finns nu, se nedan

060124: Ersättningstillfällen för v.3 bestäms e.ö studenterna

060124: Kurshemsidan uppdaterad, med schema, etc. Se nedan!

OBS: 060116: Kursstart uppskjuten 1 vecka; Första förel. On 25/1 8-10 i E2

OBS: 060116: Kursstart uppskjuten 1 vecka; Första förel. On 25/1 8-10 i E2

 • UNDER CONSTRUCTION -
Regnbågslinje

Kursprogram våren 2006

Kursansvarig och föreläsare är Jesper Oppelstrup (jespero@nada.kth.se).

Övningsledare och handledare i datorsal är JO, Mohammed Motamed och Magnus Strömgren kommer att hjälpa till.

Kursinnehåll

se studiehandbok, länk ovan.

Kurslitteratur

Nadas studentexpedition (exp@nada.kth.se) finns t ex matlabhäfte.
För fördjupning rekommenderas följande böcker

Kursbunt

Datorinitiering, registrering och kurskatalog

Du måste vara kursvalsregistrerad på 2D1250 för att få tillgodoräkna kursen. För institutionens bokföring i RES-systemet av labbar och tenta är det viktigt att du Nadaregistrerar dig med kommandot res checkin tilnum2-06
För att få tillgång till kurskatalogen och annat kursspecifikt ska du ge kommandot course join tilnum2-06
När du är klar med kursen ska du skriva course leave tilnum2-06

Kurskatalogen på Nadas datorer är /info/tilnum2-06
Kurskatalogens % Matlabfiler matlabfiler och datafiler till lab. kommer före första lab. att finnas tillgängliga här.

Kursuppläggning

Schema
Vecka  Tid       Plats    Vad, vem
=================================================
3    On 18/1 8-10	INSTÄLLD
    To 19/1 15-17	INSTÄLLD
4    Må 23/1 8-10	INSTÄLLD
    On 25/1 8-10 E2     Förel. 1 JO
    To 26/1 15-17 Spel,Sport Lab1   n.n
    Fr 27/1 15-17 E2     Förel. 2 JO
5    Ti 31/1 15-17 E2     Förel. 3 JO
    On  1/2 15-17 Spel,Sport Lab2   n.n
    To  2/2 15-17 D3     Förel. 4 JO
    Fr  3/2 15-17 Spel,Sport Lab3   n.n
6    Ti  7/2 10-12 Spel,Sport Lab4 n.n
    On  8/2 15-17 E2     Förel. 4 JO
    Fr 10/2 15-17 E2     Förel. 5 JO
7    Må 13/2 8-10 E2     Förel. 6 JO
    Ti 14/2 10-12 Spel,Sport Lab5   n.n
    On 15/2 15-17 E3     Förel. 7 JO
    Fr 17/2 15-17 Spel,Sport Lab6   n.n
8    Ti 21/2 10-12 Spel,Sport Lab7   n.n
    On 22/2 13-15 E3     Förel. 8 JO
    Fr 24/2 15-17 E2     Förel. 9 JO
9    Må 27/2 13-15 E3     Förel.10 JO
    Ti 28/2 13-15 Spel,Sport Lab8   n.n
    On  1/3 13-15 E3     Förel.11 JO
10   -
11   To 16/3 15-17 E2     Förel.12 JO
    Fr 17/3 15-17 Spel,Sport Lab9   n.n
12   Ti 21/3 15-17 E2     Förel.13 JO
    On 22/2 15-17 Spel,Sport Lab10  n.n
    To 23/2 15-17 E2     Förel.14 JO
13   Ti 28/3 15-17 E2     Förel.15 JO
    On 29/2 15-17 Spel,Sport Lab11  n.n
    To 30/2 15-17 E2     Förel.16 JO
14   Ti  4/4 15-17 E2     Förel.17 JO
    On  5/4 15-17 Spel,Sport Lab12  n.n
    To  6/4 15-17 E2     Förel.18 JO
15   -
16   Ti 18/4 15-17 E2     Förel.19 JO
    On 19/4 8-10 Spel,Sport Lab13  n.n
    Fr 21/4 15-17 E2     Förel.20 JO
17   Må 24/4 15-17 E2     Förel.21 JO
    On 26/4 15-17 Spel,Sport Lab14  n.n
    To 27/4 15-17 E2     Förel.22 JO
18   Ti  2/5 8-10 E2     Förel.23 JO
    On  3/5 15-17 Spel,Sport Lab15  n.n
    Fr  5/5 15-17 E2     Förel.24 JO
19   Må  8/5 13-15 E3     Förel.25 JO
    On 10/5 15-17 Spel,Sport Lab16  n.n
    To 11/5 15-17 E2     Förel.26 JO
För arbetet utanför schemalagd tid är Nadas datorsalar tillgängliga via giltigt kårkort alla tider på dygnet utom bokade tider. Allmänhandledning finns vissa tider.

Lab-status

Status enl. kursledares anteckningar ascii här

Laborationer och examination

Labanvisning html här Görs i grupper om två, redovisas med skriftlig rapport som betygssätts. Laborationerna gäller numeriska tillämpningar med Matlab. Godkänd laborationskurs ger 3 p (två moment Lab1 & Lab2), en skriftlig tentamen 3p. Tid för första tentamenstillfälle meddelas senare.
-----

Kursutvärdering och kursanalys

I slutet av kursen görs en kursenkät. Den är viktig för att kursledaren ska få en god uppfattning om hur kursen har fungerat ur studentsynpunkt. Den ger också besked om vilka förbättringar som ska göras. Vi eftersträvar god kvalitet på våra kurser i numeriska metoder.
Här ska finnas något om förra årets kurs.

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1250.


Sidansvarig: <jespero@nada.kth.se>
Senast ändrad 17 augusti 2006
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>