Tillämpade numeriska metoder II, våren 2006, 2D1250

Anvisningar för rapportinlämning

Inlämning sker via ett webinterface. (Länk finns nederst på denna sida.)

Notera att laborationer lämnas in gruppvis. 

Att göra .ps eller .pdf filer

  1. Om Du kör Word eller Framemaker: När redogörelsen är klar kör utskrift. Då frågar den vilken skrivare Du väljer, välj först en postscriptskrivare och så Skriv till fil! Har Du tur kan Du nu välja .ps eller .pdf, annars blir det .prn som är .ps med ett par extra rader i början. Det ser ut som om mina ghostview klarar att titta på .prn filer om dessa kommer när man valt en postscriptskrivare.
  2. Om Du kör LaTeX. När Du har Din .dvi fil så kör

  3. dvips -o gxxlabyz.ps gxxlabyz.dvi
    så skrivs alltihop på .ps filen gxxlabyz.ps.
Finessen med att ha .ps eller .pdf i stället för .doc eller .dvi är att man då får in alla figurer och annat på samma fil. Dessutom har man en (viss) garanti mot att filen ändras i efteråt.
 

Formulär för labinlämning.


^ Upp till Tillnum2 hemsida.


Sidansvarig: <jespero@nada.kth.se>
Senast ändrad 24 januari 2006
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>