2D1241 Numeriska metoder gk3 för D2

Resultat av kursutvärdering ht-05


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 31% (17 st) Ganska lätt.
  3. 63% (34 st) Ganska svår.
  4. 4% (2 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 70% (38 st) Ja.
  2. 20% (11 st) Tveksam.
  3. 6% (3 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 37% (20 st) Ja, mycket.
  2. 54% (29 st) Ja.
  3. 6% (3 st) Inte särskilt.
  4. 2% (1 st) Nej.


 4. Tycker du att dina förkunskaper har varit tillräckliga?

  1. 78% (42 st) Ja.
  2. 13% (7 st) Tveksam.
  3. 7% (4 st) Nej.


 5. Vad tycker du om NAM (dvs Gerds bok: Numeriska algoritmer med Matlab)?

  1. 28% (15 st) Mycket bra.
  2. 63% (34 st) Bra.
  3. 7% (4 st) Mindre bra.
  4. 0% (0 st) Dåligt.

  --- Bra med exempel på grafer och kod, dock borde vissa saker förklaras lite mer. boken kändes för komprimerad ibland.
  --- Jag tycker boken är väldigt bra, en sak tycker jag dock kunde förbättras; fler praktiska exempel och tips. Koden innehåller givetvis praktiska saker men det sätter sig bättre om det är skrivet i den "riktiga" texten.
  --- Ibland lite kortfattad men det förutsätts antagligen att eleven har en god förståelse för den matematik som ligger till grund för texten. Vissa stycken är mycket svårförståerliga men saknar ändå förklarande figur.
  --- Billig och innehåller allt man behöver veta.
  --- Uppdelningen av materialet är bra och lättöverskådligt. Kanske har det varit lite väl många exempel på Newtons metoder.
  --- Vissa delar är lite dåligt förklarade. Tar bara upp exempel, inte allmänt. T ex diffekvkapitlet.
  --- Ibland har jag stört mig på att den är för kortfattad. Varje ny numerisk metod bör introduceras lite mer lättsamt med beskrivning av vad man använder den till m.m. istället för att gå direkt på formlerna.
  --- På det hela en bra bok, som också fungerar bra som exempelsamling. Bra med exempelkod. Ibland känns boken dock lite väl praktiskt.
  --- Ibland har det varit lite svårt att hänga med vissa exempel. Ibland kanske några omskrivningar och "överhoppade led" i en uträkning varit lite svåra att förstå.
  --- Den enda bok jag använde.
  --- Lite otydlig struktur.
  --- Pga att den var så tunn så var vissa delar lite dåligt förklarade. Kanske skulle köpt fördjupningsbok.
  --- Egentligen dålig matlabkod, men det kanske är nödvändigt för att undvika plagiat från elever i uppgifter.
  --- Materialet är otroligt varierande i hur utförligt metoderna beskrivs. Ibland är det en bra och gedigen genomgång och ibland bara några rader.
  --- Väldig hjälp under labbarna. Ett måste!
  --- Bra och lättläst. Väldigt bra och relevanta exempel med lättläst och informativ MATLAB-kod i lösningarna. Stort plus till registret längst bak, absolut allt viktigt står med och hittas lätt.
  --- Vissa metoder var dåligt förklarade, hände ofta att man istället bara anpassade koden i boken på ens problem.
  --- Väldigt bra och logisk uppdelning mellan de olika avsnitten. Vissa saker i boken kunde kanske ha varit lite tydligare.
  --- Bra och prisvärd bok som följer kursen.
  --- Mycket bra att kursplanen följer boken men ibland kan den kännas lite väl tunn.
  --- En mycket bra bok, tillräckligt kort för att läsas många gånger så att stoffet sjunker in.


 6. Som fördjupning föreslogs Molers bok eller Heaths bok:

  1. 0% (0 st) Köpt Moler och läst en del.
  2. 2% (1 st) Köpt Moler men knappt använt den.
  3. 0% (0 st) Köpt Heath och läst en del.
  4. 4% (2 st) Köpt Heath men knappt använt den.
  5. 91% (49 st) Klarat mig utan extralitteratur.

  --- Molers bok var bra, men NAM räcker utmärkt!
  --- Fullt upp med andra kurser samtidigt, annars hade jag gärna köpt någon av dessa böcker.


 7. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 63% (34 st) Mer än 80%.
  2. 17% (9 st) 60-80%.
  3. 9% (5 st) 40-60%.
  4. 6% (3 st) 20-40%.
  5. 4% (2 st) Mindre än 20%.


 8. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett?

  1. 28% (15 st) Mycket bra.
  2. 52% (28 st) Bra.
  3. 15% (8 st) Mindre bra.
  4. 2% (1 st) Dåligt.
  5. 2% (1 st) Har inte deltagit.

  --- Svårt att hänga med ibland.
  --- Bästa föreläsaren under andra året.
  --- Ibland blir det för trångt på tavlan. Bättre att börja på ny tavla än att försöka få in formlerna med minitext.
  --- Bra att inleda med att gå igenom vad som komma skall. Oftast bra planering och taveldisposition.
  --- Bra, men i vissa fall lite för snabba och översiktliga genomgångar. Bara för att det inte dyker upp några frågor betyder det inte att alla har förstått allt. Vissa delmoment som anses som extra viktiga bör gås igenom mer grundligt i alla steg.
  --- För få exempel och för mycket matematiska bevis. Svårt att förstå när formler bara dyker upp överallt utan någon direkt förklaring eller exempel. Dessutom när det väll kom exempel så var de i stort sätt bara på OH.
  --- Man får ingen chans att diskutera något i detalj, varje lektion är planerad in på minuten för saker som man måste gå igenom..
  --- Lite för mycket att gå igenom på varje föreläsning.
  --- Går för snabbt.
  --- Mycket siffror och beräkningar. Sammanhanget går förlorat vilket gör det svårt att förstå delarnas plats i helheten.
  --- Föreläsningarna har inte givit mig så mycket. Detta beror nog till störst del på att jag lär mig bäst genom att testa själv och inte sitta och anteckna.
  --- Har satsat mer på labbarna än föreläsningarna, eftersom det kändes mer meningsfullt att göra så. Inget illa mot föreläsningarna, dom som jag var på var bra, men det kändes nästan som att man borde ha gjort kursen helt labb-baserad.
  --- Problemet var inte att föreläsningarna var dåliga, det var bara så mycket stoff på varje föreläsning. Ett annat problem i början av kursen var bristen på sittplats.
  --- Föreläsningarna håller en lagom takt och de är till största delen fokuserade på exakt det vi behöver kunna för att lösa våra praktiska uppgifter vilket är bra. Det enda jag har att anmärka på är Gerds "copy-paste"-metod framme på tavlan. Den tekniken fungerar jättebra framme på tavlan, men det blir lätt frustrerande som student när man vill skriva ner allt. Säg något i stil: ni behöver inte anteckna de här ändringarna, för det står förklarat i NAM.
  --- Boka in salar med överkapacitet (åtminstone till de första föreläsningarna). Även om 198 elever teoretiskt får plats i en 200-platsers-sal, blir det mycket bök och buller.
  --- Bra pedagogik men ibland för snabb genomgång av begrepp.
  --- Gerd hade problem att hålla en röd tråd, jag upplevde att hon bara överröste oss med spridd skilda skurar, dock inom rätt avsnitt men kanske i fel ordning.


 9. Hur stor del av storövningarna har du varit på?

  1. 46% (25 st) Mer än 80%.
  2. 11% (6 st) 60-80%.
  3. 13% (7 st) 40-60%.
  4. 9% (5 st) 20-40%.
  5. 19% (10 st) Mindre än 20%.

  --- Jag tyckte dom var bra, övningarna känns som föreläsningar i vanliga fall ändå. Ett bra komplement skulle vara räknestugor.
  --- De övningar jag han att gå till har varit bra
  --- Jag tror att det skulle varit bättre med "vanliga" övningar.
  --- I viss mån tycker jag övningarna har gått lite för fort fram, och i vissa fall har inte ens uppgifterna gåtts igenom i helhet.
  --- Hade nog hellre haft små övningar, några blev som extra föreläsningar istället.
  --- Identiska med föreläsningarna. Vad var skillnaden?
  --- Fungerade bra.
  --- Bra. Tjänar absolut att gå på övningarna istället för att satsa på självstudier.
  --- De var bra.
  --- Snabbt tempo, bra fokus. De kräver att man sätter sig ner och går igenom sina anteckningar efter övningarna för att man ska förstå allt, vilket ju är bra och ganska logiskt..
  --- Mycket bra med övningar!
  --- Till skillnad till föreläsningarna bidrog uppgiftslösandet till den röda tråden jag saknade under föreläsningarna. (inga utsvävningar om andra metoder under tiden uppgifter löstes).


 10. Har du fått önskad hjälp under datorsalspassen?

  1. 31% (17 st) Alltid.
  2. 57% (31 st) Oftast.
  3. 6% (3 st) Sällan.
  4. 0% (0 st) Aldrig.

  --- Stor variation på "kvaliten" på assarna, vissa var väldigt duktiga och förklarade bra, andra var helt enkelt inte särskilt bra.
  --- Jag har bara varit på ett laborationspass (gjort labbarna hemma själv) och då fick jag hjälp på en gång.
  --- Inte varit där mer än en gång men då fick vi den hjälp som behövdes av Gerd, den handledare som vi frågade först kunde inte svara på någon av våra frågor.
  --- Handledarna var av blandad kvalitet. Ibland var "hjälpen" man fick av typen "det står i boken" eller "det här har ni gått igenom i kursen".
  --- Duktiga assar. Ibland lite väl lång kö (Upp till 40 min)
  --- Inför labbredovisningarna är alltid lång väntetid. Svårfrånkomligt?
  --- En del assar anser det inte vara nödvändigt att hjälpa till om koden ser "ostrukturerad" ut.
  --- på sista laborationerna är alla elever där och handledarna är inte tillräckligt många, och dom circulerar inte tillräckligt snabbt, och ingen hänsyn tas till om man ska redovisa nästa morgon eller om 5 dagar!
  --- Assarna har verkligen varit trevliga och hjälpsamma och gjort sitt yttersta för att hjälpa. Tyvärr var det få assistenter och därför blev väntetiderna vädligt långa. En annan nackdel var att om man kört fast inte alltid kunde få hjälp, vilket i-och-för-sig är fullt förståligt men mycket frustrerande.
  --- Väldigt jobbigt att behöva stå så länge i kö, men när man väl får hjälp har den nästan alltid hjälpt.
  --- Under labb3 så var det väldigt varierande kvalité på hjälpen, vissa hjälpte ordentligt, andra pratade bara strunt. Man blir less när assen säger skriv clear och inte så mycket mer.
  --- En handledare verkade se det som fusk om man som student ställde för lätta frågor. Hon ville ofta inte svara på sådant som hon upplevde att "det ingår i kursen", men med det argumentet kan hon ju inte svara på några relevanta frågor alls. Den blonda killen var väldigt duktig och pedagogisk. Anders L är också väldigt skärpt.
  --- Bra hjälp under labb 1 och 2. Något mindre bra hjälp under labb 3. Problemen var där mer komplexa och handledarna var inte lika bra insatta i alla labb 3-frågor som labb 1 och 2.
  --- Det har varit lite olika beroende på vilken assistent som man har haft. En har varit lite frånvarande när han har gett hjälp och vid redovisning. Annars tycker jag att de flesta är hjälpsamma och trevliga.
  --- Alla föredrar ju att få hjälp av Gerd, men assarna i år var jättebra!
  --- Ibland, speciellt de sista labpassen, har det varit för lång väntetid för att få hjälp.
  --- De var bra, lite för stora grupper och därmed svårt att hinna få hjälp.


 11. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 1?

  1. 15% (8 st) Mindre än 10 tim.
  2. 33% (18 st) 10-15 tim.
  3. 39% (21 st) 15-20 tim.
  4. 11% (6 st) Mer än 20 tim.

  --- Uppgifter var välanpassade. Man lärde sig mycket av dem.
  --- Bra med labbar, då man kommer i form till tentan.
  --- Skrämmande i början. Visar att man har koll på en stor del av materialet.
  --- Bra labbar.
  --- Mycket av det man gjorde på laboration 1 kunde "hämtas" från MÖ. Vet inte om det är bra eller dåligt. Bra för att man klarar labben, dåligt för att man kanske bara mönstermatchar?


 12. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 2?

  1. 2% (1 st) Mindre än 10 tim.
  2. 31% (17 st) 10-15 tim.
  3. 33% (18 st) 15-20 tim.
  4. 31% (17 st) Mer än 20 tim.

  --- Den mesta av tiden gick åt till att försäkra sig om att koden inte skulle behöva kompleteras. Inte så mycket tid till själva uppgifterna.
  --- Kan nog delas upp i två laborationer
  --- Konstigt att Labb 1 2 bara är en poäng.
  --- Bra med labbar.
  --- Bra och lagom svår i allmänhet. Minus till uppgift 7 där endast en av två uppgifter skulle göras. Tyvärr behövdes båda två göras och undersökas noggrant för att man skulle ha full koll på tentauppgifterna.
  --- Även bra labbar.
  --- Lite bakgrundsinformation till Duffings ekvation skulle vara intressant. Man kunde plotta den utan t, dvs x och y=derivatan, (x,x') , istället för (t,x).
  --- Man lärde sig mer av lab2 än av lab1 eftersom man var tvungen att titta i boken och komma på egna lösningsmetoder (inte lika lätt att mönstermatcha).


 13. Bedöm hur lång tid du lägger ner på laboration 3 (inkl rapport och föredrag):

  1. 6% (3 st) Mindre än 15 tim.
  2. 20% (11 st) 15-20 tim.
  3. 35% (19 st) 20-25 tim.
  4. 35% (19 st) Mer än 25 tim.

  --- Jag vet inte om det har varit så här tidigare år när tenta veckor fanns, men jag tycker det har varit extremt mycket sedan nummetentan tills nu och verkar inte ta slut; körigt med lab3 med andra ord.
  --- Det kommer nog gå mest tid till att skriva rapporten. Den kräver mer omsorg och eftertanke än uppgiften och föredraget.
  --- Det är svårt att veta hur mycket som förväntas av rapporten.
  --- Det blev lite för mycket med både rapport och föredrag som gjorde att jag riktigt tröttnade på kursen mot slutet.
  --- Bedömningen av redovisningen skedde enligt i min mening felaktiga riktlinjer för vad som anses vara "lättfattligt och korrekt". Betyget handlar mer om att ryktesvägen förstå vad som förväntas än någon faktiskt kunskapskontroll.
  --- Tar kursen aldrig slut?
  --- Urk! Inte helt bra ordnat den här terminen. Alldeles för få labbtillfällen att få hjälp på. De första tillfällena borde ha varit en vecka innan de var nu. För som nu var kunde man inte bli klar tidigt, för det fanns ingen att fråga. Dessutom var det i princip helt omöjligt att få hjälp senare då det var sjukt långa köer och alla assar kunde inte ens svara när man äntligen fick hjälp.
  --- Borde man inte lägga ner ca 120 timmar?
  --- Ganska svåra uppgifter. Gillar ej systemet med *-uppgifter.
  --- Labb3 var ganska rolig, fast det tog väldigt mycket tid.
  --- Jag tycker att det kanske ska tryckas på att man ska sätta igång med denna labb direkt efter tentan. Jag fick den uppfattningen att man kunde börja efter den sista föreläsningen med denna labb men det blev ganska stressigt tycker jag. Om man inte ska börja förrän efter denna föreläsning tycker jag att den ska flyttas till ett tidigare tillfälle så att man inte behöver stressa så mycklet på slutet.
  --- En mycket krävande laboration men väldigt roligt med föredrag och rapport.
  --- Bra sätt att knyta samman kursen; i efterhand var detta den enskilda del som gav mig mest.


 14. Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet?

  1. 37% (20 st) Mycket bra.
  2. 54% (29 st) Bra.
  3. 6% (3 st) Mindre bra.
  4. 2% (1 st) Dåligt.
  5. 0% (0 st) Tentade inte.


 15. Hur stor del av din totala studietid under period 1 ägnade du åt nummekursen?

  1. 0% (0 st) Mindre än 15%.
  2. 20% (11 st) 15-30%.
  3. 41% (22 st) 30-50%.
  4. 30% (16 st) 50-70%.
  5. 6% (3 st) Mer än 70%.


 16. Kursen är på 5p (2p för tentan och 3p för labbkursen). Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 44% (24 st) Lagom med 5p.
  2. 54% (29 st) Borde vara 6p.
  3. 0% (0 st) 5p är för mycket.


 17. Något mer att tillägga om årets nummekurs?

  --- Mest jobb per poäng hittils helt klart...Annars bra!
  --- Jag är nöjd med mitt resultat på tentan men jag tycker tiden var kort, jag tror definitivt att jag skulle kunna ha fått bättre resultat om jag hade haft mer tid. Jag gjorde alla labbar själv hemma, problemet var bara att man inte hann komma ihåg allt utan att sitta och fundera ett tag. Det kostade mig hela minstakvadratmetoden uppgiften som jag egentligen kan.
  --- Väldigt inkonsekventa bedöminingskriterier beroende på vem man redovisar labben för. Det är obra.
  --- För den som vill ha 5:a är det tidsmässigt svårt att hinna med en lab3b uppgift eftersom vi läser så många kurser parallelt.
  --- Att ha en tredje labb efter tentamen tycker jag fordrar en allt för stor arbetsinsats. Tänk på att parallella kurser också tar en väldig massa tid.
  --- Personligare övningar eller räknestugor tror jag hade hjälp många att komma in i de nummeriska metoder bättre. Det är lätt att lära sig utantill hur man skriver det på datorn, men att förstå det krävs papper och penna.
  --- jag har alltid undrat över många saker som lärts ut, bra innehåll, nödvändig kurs. proven rättades för hårt, med onödigt stora poängavdrag! även om man har tänkt rätt och råkat skriva något litet fel så kan man få avdrag på 30% av poängen för en uppgift!
  --- Gillar verkligen inte upplägget att kursen inte är slut när tentan varit. Obs gäller inte bara denna kurs.
  --- Gerd är en mycket bra lärare, men under lektionerna går det för fort fram.
  --- Det är inte säkert att numme ska ha 6 poäng, men i sådana fall ska alla andra kurser ha färre poäng. Nummen var altså proportionellt sett stor.
  --- Kursen har konsumerat nästan all min tid utanför föreläsningar och övningar. Detta har varit mycket frustrerande när vi samtidigt läser flera andra kurser. Jag tycker att ämnet i sig är intressant och jag skulle gärna kunna det bättre men med tanke på hur mycket tid det har tagit har jag förlorat sugen. För att vara 5 poäng har det krävts mycket av oss studenter.
  --- Bedömmningen av lab3-redovisningarna verkade skilja sig markant mellan olika assistenter. Vissa tittade mer på pedagogik medans andra tittade mer på hur man hade löst uppgiften. Om man kunde ge striktare riktlinjer inför nästa år så kanske det skulle bli mer uniform bedömmning mellan olika lab3 bedömmare.
  --- Det där med hur mycket jobb en poäng motsvarar är ju en svår fråga, men 6 p känns rimilgt
  --- Det är en bra och rolig kurs men det känns som att det är mycket jobb för att överhuvudtaget få godkänt, ännu mer för högre betyg
  --- Lab3 är alldelles för stor. Det var väldigt svårt att förstå hur man skulle göra för att få bra poäng på redovisningen, det borde ha funnits mer info om det. Dessutom verkade det nästan för svårt att få bra betyg på själva muntliga delen. Rapporten vet man ju inte än.
  --- Tentan handlade i stort sett om ellipser. Jag råkade vara en av dom som hade delat uppgiften med min labb-partner och inte kunde svara på dessa frågor.
  --- Ganska konstigt att labben är 3p och tentan 2p då man för att klara tentanbehöver läsa lägga ner ca 80 h, men för labb 3 bara en ca fjärdedel av den tiden. Tentan borde va 4p och labben 1p.
  --- Ville höra sången om minstakvadratmetoden (kom på diffint istället).
  --- Labbarna var lite väl stora. Tog alldeles för lång tid och det var för många uppgifter.
  --- Det är en bra kurs, men den tar ju aldrig slut. Jag har inget emot att jobba för mina poäng, det ska vara lite utmaning annars lär man sig inget. Något annat jag funderar över är om det kanske vore möjligt att dela upp de första labbarna i några mindre. I stil med Indan kanske, jag tror nog att man hinner reflektera mer över det man gör om man har många små labbar istället för några stora.
  --- Jättekul kurs som man verkligen känner ha gett något. Jag kommer definitivt att använda min numme-litteratur som referensverk när jag i framtiden kommer på något matematiskt problem som jag skulle vilja försöka lösa med MATLAB. Jag får se om jag vågar mig på fortsättningskursen, den är säkert minst lika bra och givande.
  --- Nummen tar mer tid än alla de andra kurserna tillsammans... kanske de borde ha lägre poäng, eller nummen högre.
  --- Efter att ha pratat med andra studenter som läst numeriska metoder så har jag förstått hur priviligerade vi varit som haft Gerds väl genomtänkta kurs. Mycket bra kommunikation mellan Gerd och Henrik angående vår kunskap (eller brist därav) i diffint. :-)


gerd@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.