Nada

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1240.

Aktuell information om 2D1240,

Numeriska metoder gk2 för F2

Nu är kursanalysen klar.

-----

Senaste nytt

Omtentamen: Torsdag 24 augusti kl 8-13 sal F31-33.

Hämta kursutvärderingsformulär längst ner i detta dokument!

Regnbågslinje

Kursprogram våren 2000

Kursledare och föreläsare är Gunilla Kreiss (gunillak@nada.kth.se).

Övningsledare är Malin Siklosi, Marco Kupiainen, Pål Westermark och Gunilla Kreiss.

Kursinnehåll

Ideer och begrepp, Matlab, effektiva algoritmer för linjära ekvationssystem, kondition, minstakvadratmetoden för överbestämda linjära system och linjär kurvanpassning, interpolation med polynom, kubiska splines och bezierkurvor, tillförlitlighetsbedömning, derivataskattning, numerisk integration, lösning av ekvationer och ickelinjära system, ickelinjär modellanpassning, ickelinjär minimering, numeriska metoder för ordinära differentialekvationer, begynnelse- och randvärdesproblem.

Kurslitteratur

Kursbunt

Kursbunten säljs i samband med första föreläsningen, därefter på Nadas expedition.

Varje vecka delas ett veckoprogram ut. Det innehåller detaljerad information om vad som skall göras på övningar samt kompleterande material.

Användarhandledningarna för GnuEmacs och Unix som ingick i kursbunten för ettans datakurs har du nytta av i nummekursen. Betahandboken rekommenderas.

Datorinitiering, registrering och kurskatalog

För att få tillgång till kurskatalogen och annat kursspecifikt på Nadas datorer ska du ge kommandot course join numf00
Registrering på kursen gör du med kommandot res checkin numf00
(Obs, du måste först vara registrerad på kansli TFY för att få gå kursen.)
När du är klar med kursen ska du skriva course leave numf00

Kurskatalogen på Nadas da torer är /info/numf00
Kurskatalogens Matlabfiler finns också tillgängliga härifrån.

Kursuppläggning

Kursen är schemalagd i period 3 med 11 föreläsningar, 7 salsövningar och 6 datorövningar. Tentamen ligger efter period 3. I period 4 är kursen schemalagd i de två första veckorna med 2 föreläsningar, 3 datorövningar samt ett föredragspass som ersätter övningen i vecka 12. En preliminär översiktlig plan för vad som skall behandlas vid de olika föreläsningarna följer här.

Laborationer

I kursen ingår fyra obligatoriska datorlaborationer. Godkänd laborationskurs ger två kurspoäng (av kursens totalt 4 poäng). Laborationerna gäller numeriska tillämpningar med Matlab och görs i tvåmannagrupper. För arbetet utanför schemalagd tid är Nadas datorsalar tillgängliga via giltigt kårkort alla tider på dygnet utom bokade tider.

Redovisning av laboration 1 och 2

De båda första laborationerna redovisas muntligt (ca 20 min vardera) med stöd av Matlabprogram, utskrifter, kurvor och anteckningar. Anmälningslista med tid och plats för redovisning kommer att finnas utanför datorsalarna. Två bonuspoäng som tillgodoräknas på tentan utdelas om laboration 1 blir godkänd senast onsdag 9 februari och två till för laboration 2 med sista redovisningsdag tisdag 29 februari. Bonuspoängen gäller vid ordinarie tentan samt vid de två närmast följande omtentamenstillfällena.

Laboration 3 och 4, rapporter och föredrag

Laboration 3 och 4 utgörs av större tillämpningsuppgifter där du ska dra nytta av dina kunskaper i numeriska metoder och Matlab. Alla löser samma problem i lab3 som redovisas med en fullständig och välskriven ingenjörsmässig rapport. För lab 4 finns ett tjogtal problem finns att välja mellan. Denna redovisas med ett föredrag och en skriftlig dokumentation (minirapport) innehållande Matlabprogram, kurvor, slutsatser och resultat.
Sista rapportinlämningstid är fredag 14 april. (gäller både den större rapporten och minirapporten).
Föredraget på 12 - 15 minuter håller du tillsammans med din laborationskamrat inför ett dussin intresserade åhörare (övriga föredragshållare under passet samt några lärare). Här finns anvisningar till laboration 3 och laboration 4.

Tentamen

Tentamen ligger redan efter period 3, lö 11 mars kl 14-19, och omfattar kursinnehållet t o m föreläsning 11 och övning 7. Tentan består av en teoridel utan hjälpmedel på 10 poäng och en problemdel på 40 poäng där tillåtna hjälpmedel är formelsamlingen, Matlabhandledningen, Betahandboken samt räknedosa. För godkänt krävs minst 5 poäng från teoridelen och minst 25 poäng totalt med bonuspoängen från laborationerna 1 och 2 inräknade.
Tentamensresultatet anslås efter högst tre veckor på Nadas anslagstavla på plan 3. Klagomål på rättningen lämnas till kursledaren inom tre veckor från det att tentaresultatet anslagits.

-----

Kursutvärdering

I slutet av kursen görs en kursutvärdering. Den är viktig för att kursledaren ska få en god uppfattning om hur kursen har fungerat ur studentsynpunkt. Den ger också besked om vilka förbättringar som ska göras. Vi eftersträvar god kvalitet på våra kurser i numeriska metoder.
Tryck här för att hämta kursenkäten:

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1240.


Sidansvarig: <gunillak@nada.kth.se,>
Senast ändrad 6 oktober 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>