Nada


-----

Numeriska metoder grundkurs II för E, ht 99


-----

Allmänt

Period: ht 1999

Kursledare: Beatrice Frock

Sex övningsgrupper.
Assistenter: Ralph Winkler
       Otilia Lillin
       Carina Edlund
       Mattias Liefvendahl
       Patrik Skogkvist
       Beatrice Frock

Kursmål, kursfordringar, kurslitteratur: v.g. se hemsidan för
Numeriska Metoder grundkurs II, 2D1240.

-----

Statistik

Tabellerna nedan baseras på de i res-systemet registrerade studenter som visat någon aktivitet under kursen.


-----

Aktuella siffror för laborationer, oktober 2000:

Antal aktiva registrerade elever: 185

% (av aktiva registrerade elever) godkända på följande slutmoment:
LabA: 181   98%
LabB: 160   87%-----

Siffror som gällde vid kursens slut:

Antal registrerade elever: 197 (varav 185 aktiva)

Lab  Ant G  

1   180
2   179   
3   144
4   138   
Tentamen 991218 och 000115, 155 resp. 62 tentander

Sammanlagda resultatet, utan äldre elever:
Betyg: 5  4  3  u
    7  33 55 102


% (av aktiva registrerade elever) godkända på följande slutmoment:
Lab A: 179    97 %
Lab B: 138    75 %
Tentamen: 95    51.5 % 


Total poängproduktion: 69 % (4p x 185 aktiva elever)
-----

Kursanalys


Egna funderingar:
Som helhet fungerade kursen utan problem.
Detta var första gången kursen för E2 började en halv period senare i period 1 (enligt ett beslut av linjeutskottet Elektro), dvs en förskjutning jämfört med tidigare år. Konsekvenserna blev flera: tentamen hölls efter kursens slut, och inte i oktober (dvs inte längre efter period 1 och under kursens gång), eleverna tenterade inte längre samtidigt med D2, och de två sista laborationerna (Lab 3 och Lab 4) skulle förberedas parallellt med tentamensinläsning.

Jag ser det som en fördel att kunna tentera ämnet innan arbetet med de sista, ganska omfattande laborationer påbörjas, men kursen som helhet fungerade bra ändå.

Enligt teknologerna själva blev tentamensresultatet lidande i december enbart på grund av att en tentamen i TET hölls 2 dagar före tentan i Numeriska metoder. Dessutom läste eleverna två större kurser, TET och Komplex analys, parallellt eller delvis parallellt med Numeriska metoder. Ett större tidsintervall mellan decembertentamina är verkligen önskvärt, även om lässchemat förblir som det är idag.

Annat som borde kommenteras:

Jag försökte få lite direkt "feedback" om kursen genom att diskutera med elever, eftersom inte så många besvarade den elektroniska kursenkäten. Det framgick att, ovanligt nog, var det en hel del elever som följde alla föreläsningar, men besökte aldrig övningar. Dessa berättade för mig att de i stället koncentrerade sig på att utföra laborationern, och det gick tydligen bra för dem på tentan. En del elever gick varken på föreläsningar eller övningar, och givetvis var det en del som uteblev från föreläsningar. Jag fick bara uppfattningen att färre än vanligt gick på salsövningar, och enligt eleverna själva, hade de "för mycket att göra".

Något som var besvärligt var att "informationsmatrisen", där alla antecknar sig för en kombination av uppgifter för Lab 3 och Lab 4, försvann när hälften hade hunnit skriva in sina val. Pärmarna fanns kvar på bordet utanför datorsalarna, men inte matrisen, en del bortrivna blad och blädderexemplar av uppgifterna. Detta medförde att jag gjorde en ny informationsmatris som förvarades på mitt rum på Nada. Jag tog med mig den på föreläsningar, etc, och så småningom lämnade en kopia i pärmen, men en del elever var tvungna att besöka mig på Nada, och några få kunde inte längre få sina ursprungliga val av uppgifter. Även en redovisningslista försvann, men alla hade förståelse för problemen och kursen löpte vidare, och allt gick bra.

Elevsynpunkter:

Allt verkade fungera, faktiskt. Det klagades på att TET tentan var så nära Numme, och att informationsmatrisen försvann, och att en del assistenter inte kunde ALLA lab 3 och lab 4 uppgifter. Det klagades även på långa väntetider för att få hjälp på terminalövningar, men närmare slutdatumet för redovisningen ordnade jag extra hjälp på kvällar (utan att boka datorsalarna), och detta uppskattades väldigt mycket.

Planerade ändringar:

Jag ska försöka effektivisera redovisningen av Lab 1 och Lab 2, med flera bokningslistor för schemalagda terminalövningstillfällen. Få elever utnyttjade terminalövningar i år till redovisning, jämfört med tidigare år.
Jag ska försöka skriva långsammare på tavlan (återkommande kommentarer i kursutvärderingar) och spalta upp tavlan, enligt förslag från eleverna.
En kopia av informationsmatrisen bör tas, på plats, t.ex. en gång i veckan.
Tentamensschemat bör diskuteras med de ansvariga för detta på E.
Eventuellt några flera referenser bör göras under föreläsningar till läroboken Heath. Jag har mest refererat enbart till Gerd Erikssons bok NAM, som alla har och som jag själv och alla andra tycker så mycket om!! Få teknologer köpte Heath's bok, och det är visst en fördel om eleverna har båda dessa böcker för självstudier. /Beatrice

^ Upp till Numme E-kursens hemsida.


Sidansvarig: <beatrice@nada.kth.se,>
Senast ändrad 5 oktober 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>