2D1240 Numeriska metoder gk2 för D, ht 99

Resultat av kursutvärdering • Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 5% (4 st) Mycket lätt.
  2. 9% (7 st) Ganska lätt.
  3. 53% (42 st) Medel.
  4. 30% (24 st) Ganska svår.
  5. 3% (2 st) Mycket svår.


 • Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 78% (62 st) Ja.
  2. 18% (14 st) Tveksam.
  3. 4% (3 st) Nej.


 • Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 57% (45 st) Ja, mycket.
  2. 33% (26 st) Ja.
  3. 8% (6 st) Neutral.
  4. 3% (2 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 • Förkunskapskraven för kursen är ettans matematikkurser och vana vid unix och emacs. Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 89% (70 st) Ja.
  2. 9% (7 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 • Vad tycker du om läroboken av Heath: Scientific Computing?

  1. 5% (4 st) Mycket bra.
  2. 11% (9 st) Bra.
  3. 18% (14 st) Hyfsad.
  4. 8% (6 st) Mindre bra.
  5. 5% (4 st) Dålig.
  6. 53% (42 st) Har inte använt den.

  ---Passar att läsa hela som översiktsläsning om man inte går in så hårt för att lära sig allt.
  --- Lite väl teoretisk.
  --- Av det lilla jag sett av den ångrar jag inte att jag köpte den, men under kursens gång fick jag aldrig tid/tillfälle/anledning att läsa den.
  --- Boken i sig var inte dålig, men ganska onödig i det här kursupplägget, NAM dög utmärkt!
  --- Har boken, men det räckte egentligen med "NAM".
  --- Har inte lusläst den men uppfattar ändå de stycken jag läst som bra komplement till NAM, dock tror jag att det varit svårt att förstå om jag inte tidigare läst Nam.
  --- Har inte läst så mycket i den, NUM var tillräcklig för labbarna och provet och beskrev de moment vi arbetade med väldigt tydligt. Är ändå nöjd att jag köpte Heath. Något att bläddra i när man senare stöter på problem.
  --- Lite svårläst och svårbegriplig på sina ställen.
  --- Bra att den visar lite mer ingående och djupare än NAM gör. Man vill ju se alla bevis.
  --- Köpte den men kollade endast upp svaret på två teorifrågor i den.
  --- Själv använde jag inte boken så ofta, dock var den bra att använda till teorifrågorna inför tentan!
  --- Rätt invecklad.
  --- Mycket bra att ha som "referenslitteratur" när man skulle kolla upp de mer komplicerade metoderna.
  --- Synd att den inte innehåller mer detaljerade algoritmbeskrivningar och tydligare exempel.
  --- Saknade några avsnitt, men ändå ett bra komplement.
  --- Har inte behövt läsa så mycket i den. Men det jag läst har väl vart okej.
  --- Som sades i början av kursen så behöver man inte använda den för att klara kursens moment.
  --- Typexempel på dålig massproducerad amerikansk litteratur. Usel typografi som man snabbt blir trött och får ont i huvudet av. För övrigt kändes boken helt onödig.
  --- Mycket bra för förståelse och teori, men man klarar kursen med bara NAM.
  --- Kändes onödigt att behöva köpa den. Jag har knappt tittat i den.
  --- Bra att man kunde få lite fördjupning om man var intresserad.
  --- Det var inte många gånger man egentligen hade nån nytta av den. Men det jag läste var ganska bra förklarat om än lite tråkigt framlagt.


 • Vad tycker du om Gerds bok: Numeriska algoritmer med Matlab (NAM)?

  1. 51% (40 st) Mycket bra.
  2. 39% (31 st) Bra.
  3. 8% (6 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 1% (1 st) Har inte använt det.

  ---För en tillräckligt studieordentlig person skulle den göra föreläsningarna överflödiga, eftersom allt står där.
  --- Den var väldigt kompakt, alltså lite tung att läsa rakt igenom men bra som "uppslagsbok".
  --- Pedagogisk och lättförstålig. Det känns som om NAM är skriven mest i syfte att vara praktiskt användbar (vilket iofs kan vara poäng..), men någon gång emellanåt hade man kanske velat ha lite mer utförliga och rigorösa härledningar och motiveringar till varför algoritmerna ser ut som de gör och varför de fungerar. T.ex. upplevde jag att det blev lite väl summariskt i slutet av kapitlet om diffekvationer, och en motivering av varför formeln för integrering av kubiska bezierkurvor ser ut som den gör hade inte heller skadat.
  --- Bra med exemplifierande kod, då jag har lättare att förstå vad som sker genom att analysera kod.
  --- I mitt tycke en väldigt bra bok, men... Avsnittet med splines är förvirrande. Naturliga splines, kubiska splines, fusksplines...begreppen går i varandra och det är svårt att veta vad man läser om. Ett förslag är att klart och tydligt reda ut begreppen var för sig, där det också klart framgår vad som behandlas. Annars, som tidigare sagt, är det en mycket bra bok.
  --- Känns bra att ha föreläsningsanteckningarna samlade på det sättet.
  --- Ofta bra beskrivningar, men innehållet är ibland osammanhängande. Detta gör det lite svårt att snabbt sätta sig in i ett nytt ämne.
  --- Lättläst och bra, nästan skönlitterär faktiskt.
  --- Perfekt till kursen
  --- Passar kursen av förklarliga skäl.
  --- Mycket bra, beskriver kanske inte så djupt vad man gör, men det är väl det man har Heath till.
  --- Lite för bra har inte använt Heath särskilt mycket.
  --- En bok som man helt klart kommer att kunna ha användning för om man i framtiden undrar över något. Den är lätt att hitta i och mestadels klar och tydlig. Kapitlet om diagonaltunga matriser var svår att förstå om man inte tittade i övningsboken också.
  --- Tar upp allt man behöver för att klara kursen, men inget mer. Bra att man då har Heath också.
  --- MYCKET BRA! Boken är föredömligt lättläst och överskådlig.
  --- Den räcker. Tror inte man behöver Heath annat än i egenintresse.
  --- Rörigt ang. interpolation. Kunde ställts upp tydligare. Annars ett mycket bra material som sammanfattar kursen väl.
  --- Innehåller den viktigaste numeriken men en del teori saknas för att man ska kunna få en djupare förståelse.
  --- Bra, informativ och Matlab-koderna var många gånger bra inför labbarna. Dock blev man lite "handikappad" på tentan eftersom man inte memorerat koden utan i princip kopierade koden till labbarna.... Nåja, med vissa omskrivningar för att passa uppgifterna.
  --- Lite korta beskrivningar ibland, men annars bra.
  --- Mycket bra och välskriven bok.
  --- Förklarar på ett mycket tydligt sätt de olika principerna, utan att man kan stjäla kod osv rakt av. Den uppmuntrar till förståelse.
  --- Den skulle behöva genomarbetas mera vad gäller strukturen och överskådligheten.
  --- Kort konsis. Tar med det man vill veta.
  --- Innehöll allt man behövde
  --- Enkelt språk, dock lite tunn i vissa avseenden som t.ex. vissa randvärdesproblem
  --- Kortfattad och bra. Största fördelen är att den är så väl anpassad till kursen.
  --- Väldigt väl anpassad till kursen.
  --- Det märks att kursen hålls av samma person som skrivit boken. Mycket bra som uppslagsverk, och lika bra om man vill få en lättfattlig översikt av något.
  --- Suverän! Rolig, lättbegriplig och relevant.
  --- Min guide till numeriska metoder, helt enkelt ovärderlig.
  --- Ganska lätt förståelig men kanske borde det bara lite mer varianter på olika exempel
  --- Ibland lite svårforcerad: - en del ekvationer kan göras lättare genom konsekvent val av variabelnamn. Om (delta)y är skillnaden i y-led bör (delta)x användas för skillnad i x-led, t.ex. - Mycket kortfattad. Utgår från att man kan allt som sagts på föreläsningarna, vilket iofs är ett inte helt orimligt krav, men... Exempel: System av ODE: Fullständigt kompakt skitsvårt att ta sig igenom utan intelektuellt övervåld. >Positivt: Liten, lätt. Perfekt som formelsamling m/större.
  --- Mycket bra som ersättning för föreläsningsanteckningar.
  --- Mycket bra trots att den är minimalistisk.
  --- De metoder som beskrivs med algoritmer blir på så sätt mycket lättförståliga.
  --- Lätt att förstå, trevligt skriven.
  --- Mycket kompakt men bra innehåll. Inte alls så pratig som alla andra böcker jag har haft. Faktiskt inget onödigt prat alls.
  --- Bra med MATLAB-kodexemplen, tydligt och bra skriven, känns att kursansvarig lagt ned tid och kraft på kursen, det gör att man blir mer motiverad att läsa själv.


 • Vad tycker du om exempelsamlingen?

  1. 9% (7 st) Mycket bra.
  2. 29% (23 st) Bra.
  3. 16% (13 st) Hyfsad.
  4. 3% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 41% (32 st) Har inte använt den.

  ---Har inte använt den förutom vid de tillfällen då vi räknade på tal från den på övningarna. Detta pga av tidsbrist. I övrigt tror jag att den är bra att träna ur inför tentan då det verkar vara liknande uppgifter i den.
  --- Uppgifterna varierar i svårighetsnivå. Bra!
  --- Borde vara fler uppgifter som löses utan matlab
  --- Exempelsamlingar av det här slaget där alla uppgifter är helt lösta gör att man kan plugga mer självständigt.
  --- Vissa uppgifter var svårare än extentorna.
  --- Jag har i stort sett inte använt exsamlingen, utan räknat extentor. Men vid de tillfällen då jag har använt den har den varit bra.
  --- Har inte läst så mycket i den. Roligare med att lära sig än att räkna tal.
  --- Kräver att du kan det som står där för att kunna utnyttja den, bra!
  --- Fel i facit på diagonaltunga matriser som gav huvudbry (svarsvektorn var fel första gången den förekom och rätt resten).
  --- Uppgifterna tar dock lång tid att lösa. Man bör nog dra ner på de rekommenderade uppgifterna, så man inte tror att man måste arbeta så mycket, för jag tror inte jag hade behövt lösa alla rekommenderade uppgifter för att det skulle gå så bra som det gick.
  --- Enda gångerna som jag använt exempelsamlingen har varit på Gerds övningstimmar och då man letat efter möjligheter att lösa problem vid labbandet. Har inte hunnit med att räkna uppgifter i den. Hade jag hunnit det hade den säkert varit kanonbra.
  --- Den innehåller en del fel i lösningarna.
  --- Har faktiskt inte hunnit använda den så mycket. Man hade fullt upp med annat..
  --- Borde vara större variation på metoder i ekvationsdelen, nu är det mycket Newton.
  --- Inte lika använd som NAM men ett bra komplement.
  --- Där fanns det mycket olika bra ex men man hade inte tid att ta sig igenom alla.
  --- Några exempel med lite mer utförliga lösningar vore bra, alla assar är inte bra.


 • Hur mycket har du studerat extentorna som ingick i kursbunten?

  1. 14% (11 st) Jättemycket.
  2. 47% (37 st) Ganska mycket.
  3. 34% (27 st) Rätt slarvigt.
  4. 4% (3 st) Har inte tittat på dem alls.

  ---Vissa ökade självförtroendet, medan andra sänkte det totalt, stor variation på svårighetsgrad.
  --- Min uppfattning är att nivån är mycket högre på tentorna än nivån på föreläsningarna och labbar. Kanske borde nivån på framförallt labbarna höjas.
  --- Jag hann inte gå igenom alla, men ju fler extentor desto bättre
  --- Visade bra vilka områden som skulle dyka upp på provet.
  --- Räknade endast fem tal tal ur exempelsamlingen, men räknade däremot igenom alla extentor inför tentan. Vilket i nio fall av tio verkar vara det bästa sättet att skriva bra på tentor här på KTH.
  --- De ger viss typtalsinsikt, men tentan kräver ändå förståelse.
  --- Alltid bra med extentor, om möjlighet finns skulle det vara ännu fler.
  --- Mycket bra att ha tillgång till. Man vet ungefär vad man skall förvänta sig på tentan.
  --- Ok, rent generellt är det ju bra om extentorna är lite svårare än den tenta man faktiskt ska skriva. Då skärper man sig mer än vad man behöver med bättre resultat som följd.
  --- Ojämn svårighetsgrad.
  --- Är förstås alltid till stor hjälp inför tentan. Extentorna var precis som de ska vara; inga identiska tal dök upp på ordinarie tentan, men å andra sidan så var det samma "stil" på dem.
  --- Svårighetsgraden på tentorna verkar ha en tendens att minska med tiden.


 • Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 66% (52 st) Mer än 80%.
  2. 16% (13 st) 60-80%.
  3. 6% (5 st) 40-60%.
  4. 8% (6 st) 20-40%.
  5. 4% (3 st) Mindre än 20%.


 • Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett?

  1. 48% (38 st) Mycket bra.
  2. 42% (33 st) Bra.
  3. 5% (4 st) Acceptabelt.
  4. 1% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 4% (3 st) Har inte deltagit.

  ---Trevligt med sång och teater. Gärna mer sånt. Själva föreläsningarna är bra också, pedagogiskt upplagda och så.
  --- Du skriver väldigt snyggt på tavlan Gerd! Och är entusiastisk vilket smittar av sig.
  --- Har (dessvärre??) ingenting att anmärka på.
  --- Ta inte för givet att alla gamla mattekunskaper sitter kvar, utan förklara gärna mer ingående de matematiska principerna
  --- Det vore bättre om rubriker för varje ämne skrevs på tavlan (inte bara i dispositionen på tavlans kant).
  --- Matlabkod som visas med OH ofta oläslig.
  --- Blir roligt när man ser att föreläsaren gillar sitt ämne!
  --- Bra att du skriver upp lektionens innehåll på tavlan. Stort engagemang. Det syns när det är Henrik som har ritat OH bilderna... "Gitarrnumret" gjorde min dag till en bra dag.
  --- Slafsigt med mycket oh-bilder. Jag hade ingen som helst nytta (jo förresten lite om bezierkurvor) av föreläsningsanteckningarna. Skulle ha velat ha mer tavelarbete.
  --- Det borde skrivas mer på tavlan. Jag tror inte jag kommer ihåg allt som sägs på föreläsningar, så därför vill jag ha nått att skriva ner, som jag senare kan studera i lugn och ro. Sina föreläsningsanteckningär är ju på ett sätt "behållningen" av föreläsningarna. Dessutom om man är trött och sömning är det mindre chans att man somnar om man sitter och skriver än om man bara sitter och lyssnar... :) Om det dessutom är något man inte riktigt fattar på föreläsningen vill man kunna gå tillbaka till det senare. OH hinner man sällan skriva av, men det som skrivs på tavlan hinner man med.
  --- Gerd är utan tvekan den bästa föreläsare vi haft. Det var riktigt roligt att gå på föreläsningarna som gav mycket. I och med att man hade NAM behövde man inte tänka så mycket på att ta anteckningar, utan man kunde ägna sig åt att följa med i föreläsningens innehåll. Jag har bara positiva saker att säga.
  --- Mycket bra med föreläsningsanteckningarna redan skrivna (NAM).
  --- Det känns ibland som om du bara högläser ur NAM och då blir man inte så motiverad på föreläsningen och att det där ju finns nerskrivet redan. Annars bra, engagerat och roligt.
  --- Har absolut inget att säga annat än att jag tycker att föreläsningarna varit bra samt att NAM har varit ett jättebra komplement! Läste man NAM hade man absolut inga som helst problem att hänga med på föreläsningarna.
  --- Väldigt pedagogiska. Att intressanta saker som inte kom på tentan togs upp gav mersmak för ämnet.
  --- Välstrukturerat och lätt att förstå teorin.
  --- Jättetrevliga föreläsningar! Jag skulle dock gärna se ett ökat bruk av matlab under föreläsningarna (du måste anamma den nya tekniken) och mer exempel på hur de olika metoderna används i ingenjörens yrkesliv.
  --- Gerd är jätteduktig.
  --- Inte mycket att säga. Mycket bra helt enkelt!
  --- Bra att skriva upp vad vi ska gå igenom innan vi börjar. Dock hann vi inte gå igenom allt t.ex. dubbelintegraler.
  --- Gerd gör en intresserad av ämnet. Bra är också att Gerd inte gräver ner sig för djupt i teori eller ödslar för mycket tid på att bevisa formler. Föreläsningarna hölls på exakt rätt nivå.
  --- Bra att skriva upp på tavlan innan föreläsningen vad som ska gås igenom.
  --- Föreläsningarna kändes alltid väldigt nyttiga och hjälpte mig mycket när det gällde att förstå olika begrepp och beräkningsmetoder. Dessutom blev jag alltid lika glad av Gerd som alltid lös som ett solsken! Om jag var sömnig innan en föreläsning, blev jag alltid pigg när den började. Fram för fler glada föreläsare på KTH!
  --- Bra och intressant i början av kursen. Mot slutet tappade de dock mkt och blev sega. Lite mer av konkreta exempel (som i början av kursen med grötrecept) hade inte skadat på slutet.
  --- Svårt att göra en bedömning av föreläsningarna eftersom de kräver att man läst på innan. Men har man läst på innan, kan man det som sägs på föreläsningen: Så för att få ut maximalt av föreläsningen skall du redan kunna allt. Det som ger mig mest är egentligen fråga-svar bitarna under pauserna, när man kan få hjälp med just det som man själv vill veta.
  --- Jag tycker att föreläsaren verkar vara lite hemmablind. Det blir lite hafsigt, snabbt och otydligt ibland.
  --- Bra med omväxling och roliga inslag som t.ex. Henriks insatser :-)
  --- Föreläsningar och labbar väl synkade!


 • Vilken assistent har du varit hos mest under salsövningarna?

  1. 11% (9 st) Andreas i sal E31
  2. 42% (33 st) Gerd i sal E32
  3. 30% (24 st) Johan i sal E33
  4. 14% (11 st) Erik i sal E34


 • Hur stor del av salsövningarna har du varit på?

  1. 39% (31 st) Mer än 80%.
  2. 13% (10 st) 60-80%.
  3. 20% (16 st) 40-60%.
  4. 5% (4 st) 20-40%.
  5. 20% (16 st) Mindre än 20%.


 • Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett? (Talar och skriver läraren tydligt? Förklaras övningsexemplen begripligt? Är kontakten lärare/studenter bra?)

  1. 18% (14 st) Mycket bra.
  2. 52% (41 st) Bra.
  3. 14% (11 st) Acceptabelt.
  4. 3% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 10% (8 st) Har inte deltagit.

  ---Det känns inte som om de tillfört ny kunskap, utan mer som en förlängning av föreläsningarna.
  --- Ibland behövs nog en dator. Att skriva MATLAB-kod på tavla/papper är inte lika roligt. Det är dessutom mycket svårare att kompilera koden då.
  --- Erik har varit mycket hjälpsam och "intresserad" av elevernas problem. Speciellt under tentaperioden och under lab3 och lab4 har han verkligen tagit sig tid att hjälpa till och komma med bra förslag. Tack!
  --- Erik är en klockren kille! Jag tycker dock att du är lite snabb ibland och hoppade på slutet över att gå igenom en del tentauppgifter fullständigt, lite stressande om man inte riktigt kommer ihåg hur det skulle gå till. Tänk på att det tar en liten stund för ögonen att hitta rätt på en OH med helt ny MATLAB kod. Peka eller ta en liten paus. Bra med en liten genomgång i början av varje övning för att repetera föreläsningens innehåll. Du svarar bra och gärna på frågor.
  --- Tyckte inte om att hon skrev vilka uppgifter hon ville hoppa över i början av övningen. Dyrbar tid gick tillspillo. Exemplen var bra. Tyckte inte om att hon pekade ut enskilda elever för att få svar på frågor som de inte kunde svara på. Det gav inte direkt bättre självförtroende. Bättre att fråga alla och låta de som vet svaret svara.
  --- Andreas var alltid glad. :) Jag tycker generellt att doktorander är bäst som övningsledare. Teknologer tar för det mesta enbart upp det som man behöver för att klara tentan, och om man har några frågor därutöver har dem svårt med det. Erik verkade dock vara förhållandevis bra även på detta. Dock känner man att doktoranderna kan man fråga om vad som helst, de har alltid superkoll.
  --- Johan skriver väldigt mycket och fort. Ibland blir det för mycket kod i ett exempel, så att man tappar bort väsentligheterna och inte hinner anteckna.
  --- Gerds handstil kan vi definitivt inte klaga på, inte heller på hennes upplägg av övningstimmarna. Det märktes att Gerd kunde detta med numeriska metoder och ändå kunde hon "prata på vår nivå". Toppenkul!
  --- Välstrukturerade lektioner. Bra på att förklara.
  --- Saken är den att det mesta som sägs på övningarna redan står i exempelsamlingen.
  --- Lite tveksamt vad man skall göra på dem. Skulle vara bättre om man kunde se sakerna "live" i matlab...
  --- Det blev mycket matlabkod på OH-bilder. Övningarna borde fokusera på mindre problem som går att räkna för hand.
  --- Det enda negativa jag har att säga är att Johan skriver lite väl fort på tavlan. Är i övrigt en mycket bra övningsledare!
  --- Jag gick till Johans sal för att jag visste att hans undervisningssätt passar mig (eftersom vi hade honom i Logikkursen i våras), så jag är nöjd med honom. Det var inte många som öppnade munnen av studenterna, men det tycker jag inte är Johans fel. Och mig passade det utmärkt.
  --- Salsövningar är bra, terminalövningar är bättre.


 • Får du den hjälp du behöver på datorövningarna?

  1. 42% (33 st) Alltid.
  2. 32% (25 st) Oftast.
  3. 6% (5 st) Sällan.
  4. 8% (6 st) Aldrig.

  --- Helt klart vänliga :-) , och i stor utsträckning tillräckligt konstruktiva för att komma med lösningsförslag. (Då syftar jag på andra assistenter än Gerd.)
  --- Bra handledare. Mycket nöjd. Har alltid fått den hjälp jag behövt, med ett leende och kunnighet.
  --- Ännu mera labtider i slutet när vi gör lab3 och lab4
  --- Kunniga förmodligen, men gick innan man hade fått riktigt svar på det man ville ha hjälp med.
  --- Har inte frågat så mycket, men de gånger jag gjort det så fick jag hjälp.
  --- De mesta av laborationerna har jag och min labbkompis gjort hemma och då vi hade frågor gick vi till Gerd eller Henrik som vi tyckte kunde mest och bäst. Annars kunde man ibland få "hej och hå"-svar och sen satt man iaf och slet sitt hår. Men nog försökte de andra assarna.
  --- Aldrig varit på datorövningarna, utan plågat Gerd separat.
  --- Jättesnälla när vi ställde dumma frågor.
  --- Under labb 1 och 2 fick man all hjälp man behövde. Till labb 3 och 4 var det rätt ont om tid. På labbarna ville alla ha hjälp, så man fick inte så mycket. Däremot kunde man alltid gå in till Gerd. Man klarar sig mer än väl. Dessutom är det kul med ett sånt engagemang från Gerds håll.
  --- Jag var endast på en övning, då fick jag bra hjälp.
  --- Väntan kan vissa dagar bli lite väl lång.
  --- Jag och min labbkompis frågade aldrig någon assistent om något >på datorövningarna. Däremot fick vi fin hjälp av Gerd på hennes mottagningstid.
  --- Brukar inte gå dit eftersom arbetsmiljön i datorsalarna är undermålig och tiden det tar att få hjälp är på tok för lång.
  --- Johan kunde inte besvara våra frågor, men alla andra var bra.
  --- Gjorde alla övningarna hemma i mitt linux.
  --- Absolut jättetrevliga!
  --- Gick aldrig när det fanns handledare, frågade kompisar när vi behövde hjälp.


 • Hur mycket tid ägnade du åt laboration 1?

  1. 15% (12 st) Mindre än 10 tim.
  2. 35% (28 st) 10-15 tim.
  3. 30% (24 st) 15-20 tim.
  4. 10% (8 st) 20-25 tim.
  5. 5% (4 st) Mer än 25 tim.

  ---När en kurs innefattar laborationsmoment finns det alltid en risk att man gör labben, får rätt svar och lämnar, men ändå inte riktigt tar sig tid att förstå vad det är man har gjort. Denna fara finns dock inte när man följer upp labbarna med så pass grundliga och krävande genomgångar som har skett i nummekursen (har bara redovisat för Gerd). Bra!
  --- Bra lab för att komma igång med matlab.
  --- BRA! Har sammanlagt ägnat väldigt mycket tid till labbarna.
  --- Bra som introduktion till Matlab med lite enklare num. metoder.
  --- Omfattande, tog lång tid, men var mycket lärorik. Man kan väl säga att vi slängdes in i Matlab och kunde programmera ganska snart.
  --- Mycket bra sätt att komma i kontakt med de olika metoderna och att få lära sig matlab.
  --- Tog mycket tid att få koll på hur de olika vektorerna funkade osv.
  --- Bra spridning på problemen, man kom in i matlab snabbt tack vara lite enklare problem.
  --- Jag har inte så mycket att säga om labbarna mer än att om man förstod dem så hade man mycket goda förutsättningar att klara tentan. Labbarna var lagom svåra och tidskrävande.
  --- Min synpunkt på alla laborationerna är att de var fruktansvärt nyttiga. Överkomliga i svårighetsgrad, men tog tid och tvingade oss att verkligen lära oss MatLab och beräkningsmetoderna. Därför kändes de väldigt roliga att hålla på med.
  --- Bra sätt att komma igång med Matlab.


 • Hur mycket tid ägnade du åt laboration 2?

  1. 18% (14 st) Mindre än 10 tim.
  2. 33% (26 st) 10-15 tim.
  3. 29% (23 st) 15-20 tim.
  4. 13% (10 st) 20-25 tim.
  5. 3% (2 st) Mer än 25 tim.

  --- En utmaning.
  --- Gick snabbare än labb 1 trots att den var mer omfattande. Märktes att vi kunde Matlab.
  --- Här kunde man lite mer, men det tog ändå tid.


 • Bedöm hur lång tid du lägger ner på laboration 3 (inklusive rapport/föredrag):

  1. 4% (3 st) Mindre än 10 tim.
  2. 8% (6 st) 10-15 tim.
  3. 18% (14 st) 15-20 tim.
  4. 37% (29 st) 20-25 tim.
  5. 30% (24 st) Mer än 25 tim.

  --- Ett väldigt stort hopp i svårighetsgrad jämfört med de två första labbarna!!
  --- Laboration 3 och 4 ligger tidsmässigt för nära varandra.
  --- Splinebilen var rolig att göra då den gav stort utrymme för egna ideer och lösningar. Dock tycker jag att det var svårt att göra labben rättvisa på föredraget (eget fel kanske ).
  --- Jag och min kamrat delade upp arbetet och gick därefter igenom resultaten med varandra. Föredraget var inte speciellt givande. Det är mer nytta att göra ett föredrag själv.
  --- Lab3 (Guldskatten) kändes lite torrare än lab4 (Nalle-Maja), lite mindre spännande, men helt acceptabel.
  --- Ganska svår uppgift, men rolig. Och vi hade underbart kul på vårt föredrag. Gäller att göra något roligt av det.
  --- Rapporten tog tid att göra (som beräknat). Föredrag är bra att göra. Inte speciellt svårt men nyttigt. Vi förberedde oss dock ganska grundligt.
  --- Den var rätt svår, dock inte för svår. Vi fick bra handledning då vi kört fast.
  --- På de hela taget är uppgifterna ganska tråkiga eftersom det är givet att man ska komma fram till ett visst resultat. Formler är givna och kvar är bara de tråkiga beräkningarna. Det vore betydligt intressantare att få lösa problem där man själv får ställa upp modeller och motivera val. Det ska inte nödvändigtvis behövas finnas lösningar på alla problem.
  --- Föredraget: Alldeles för lite tid! Om man inte går igenom grunderna är man underkänd. Om man går igenom grunderna tar det så lång tid att man blir underkänd. Om man kör full fart framåt för att hinna med, fattar ingen och man blir underkänd. Mera tid! Om det skall finnas motivation att dra till med "det lilla extra", så måste man ges chansen att redovisa detta. För övrigt, helvetes kul!


 • Bedöm hur lång tid du lägger ner på laboration 4 (inklusive rapport/föredrag):

  1. 4% (3 st) Mindre än 10 tim.
  2. 23% (18 st) 10-15 tim.
  3. 19% (15 st) 15-20 tim.
  4. 25% (20 st) 20-25 tim.
  5. 25% (20 st) Mer än 25 tim.

  --- Samtliga rapporter har varit både givande och roliga. Bra och egentligen nödvändigt med ordentlig kontroll och uppföljning. Var är den i övriga ämnen på KTH?
  --- Roligt att få göra någonting själv och se det lyckas! Jag älskar att skriva rapporter.
  --- Missvisande att kalla det för "minirapport" när det bara handlade om kommenterad kod, bilder och screenshots... Nöjer ni er med det senare så klargör det. Skoj, kluriga, hållbara och beprövade labbuppgifter. Nalle-Maja rocks! :) Roligare med diff.ekv.
  --- Svår uppgift eftersom det var svårt att veta vilka metoder som skulle användas och hur. Rapporten tog lite tid att skriva. Dock tror jag att det jobbigaste var att både labb 3 och 4 skulle vara klara ungefär samtidigt. Detta gjorde att ca 3 veckor av period 2 gick åt mest till nummen och alla förberedelser mm.
  --- Oklara riktlinjer på vilken sorts presentation som önskades, ingenjörsmässighet verkar inte premieras, detta skiljer sig från vad som krävs av rapporten, så skriv detta på kurs pm:et i så fall.
  --- Det var väldigt nyttigt att skriva rapport och därmed tvingas att förklara hur använder beräkningsmetoderna. Jag insåg att jag först i samband med detta förstod vissa av dem "på riktigt".


 • Var någon/några av laborationerna mer givande än de övriga? (Du kan kryssa för flera alternativ.)

  1. 23% (18 st) Laboration 1
  2. 28% (22 st) Laboration 2
  3. 34% (27 st) Laboration 3
  4. 29% (23 st) Laboration 4

  --- Roligare och mer engagerande med ett enda stort problem som man valt själv, och dessutom kan formulera helt själv om man har lust.
  --- Jag föredrog lab 4 och har skrivit en rapport om lab 3, vilket har gjort att jag har engagerat mig mer i de laborationerna, och säkert också lärt mig något mer på lab3 och 4 jämfört med de två övriga. Dessutom, är man efter tentan mer "avslappnad" i sitt tänkande, och således mer "rörlig" när man funderar över vilka metoder som bör/kan användas. Utan lab1 o 2 hade nog tentan blivit lite väl svåröverkomlig.
  --- Väldigt bra alla!
  --- Den inledande: första kontakten med Matlab - viktig. De slutliga: skoj och engagerande - sätter kunskaperna på prov.
  --- Alla på olika sätt, men framför allt 3 och 4 eftersom man då fördjupade sig i Matlab. Bra att dessa låg efter tentaperioden för då fick man en annan helhetsbild. Synd att både 3 och 4 skulle in samtidigt. Det blev en aningens stressigt.
  --- Satelliten var kul! Men varför inte berätta var diffekv. kommer ifrån? Kanske en liten härledning vore bra?
  --- Lab 1 var bra eftersom man lärde sig Matlab. De andra labbarna var mer repetition av gamla (okej, ofullständiga :) mattekunskaper.
  --- Laboration 1 och 2 gav grundkunskaper i matlab som behövdes för att lösa labbarna 3 och 4.


 • I många kurser (t ex INDA) lämnar man in hemtal. Borde det finnas sådana i nummekursen?

  1. 11% (9 st) Ja absolut.
  2. 30% (24 st) Tveksam.
  3. 57% (45 st) Nej.


 • Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet?

  1. 22% (17 st) Mycket bra.
  2. 57% (45 st) Bra.
  3. 10% (8 st) Hyfsat.
  4. 3% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 8% (6 st) Tentade inte.


 • Hur stor del av din totala studietid under period 1 ägnade du åt den här kursen?

  1. 6% (5 st) Mindre än 15%.
  2. 10% (8 st) 15-30%.
  3. 43% (34 st) 30-50%.
  4. 29% (23 st) 50-70%.
  5. 10% (8 st) Mer än 70%.


 • Kursen är på 4p (2p för tentan och 2p för laborationskursen). Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 22% (17 st) Lagom med 4p.
  2. 28% (22 st) Borde vara 5p.
  3. 47% (37 st) Borde vara 6p.
  4. 3% (2 st) 4p är för mycket.


 • Något mer att tillägga om årets nummekurs?

  --- Saknar moment som behandlar beräkning av pi med många decimaler.
  --- Nummen är nog en sån där kurs som känns ganska slitig när man är inne i den, men som ändå är rätt så verklighetsförankrad om man jämför med andra kurser och som man säkert kommer att se tillbaka på och tycka att den trots allt var rätt kul.
  --- Minst 8 poäng för kursen med tanke på hur pass tidskrävande den är om man vill lära sig den bra! Vidare tycker jag att den har varit för intensiv vilket medfört att man mot slutet känner sig mätt på numme och konstruktion. Dra ner på takten så att glädjen bibehålls istället - förslagsvis kan kursen löpa över en längre period jämfört med nu.
  --- Tentan var stor jämfört med andra tvåpoängstentor. Kursen var givande i sin helhet med roliga labbar och föreläsningar.
  --- Jag tycker att Ni har lyckats göra ett ämne som ganska lätt kan bli träigt och tråkigt till en riktigt roligt och intressant ämne. Detta främst tack vare den entusiasm och det engagemang som samtliga lärare uppvisat. Mycket Väl Godkänt!
  --- Allt har tagit lång tid att göra. Mycket jobb för 4 poäng, men givande!
  --- Den har inte varit jättesvår men man har behövt lägga ner mycket tid på den.
  --- Intressant! Roligt att få använda sina teoretiska/analytiska kunskaper praktiskt/tillämpat. Tack!
  --- Grattis till den första riktigt roliga mattekursen!
  --- I kursen har jag lärt mig något jag kommer att komma ihåg. Inte som i en del andra ämnen där förståelsen aldrig riktigt infinner sig. Vet inte om det beror på att ämnet är lätt att "visualisera" eller på att föreläsningar och uppgifter var bra anpassade för att det skulle vara lätt att ta till sig kunskaperna (läs god pedagogik). Jag vet i alla fall att flera andra ämnen skulle bli lika bra om labbar och inlämningsuppgifter gjordes pedagogiska och inte bara lätta att rätta. Tack för en bra kurs! Jag kommer tillbaka för ett bättre betyg.
  --- Tentan innehöll för mycket matlabkod. Det skulle ha kunnat vara matlabkod som man skulle tolka och säga vad den gjorde istället för att försöka skriva en hel massa kod för hand. För hård rättning! Om man vill ha en tenta på matlabkod så skulle man lika gärna kunna ha en hemtenta!
  --- Fel att betyget på en kurs som heter "Numeriska metoder" beror så mycket på framförandet av ett föredrag och en rapports trevlighet. Kursens namn borde spegla vad betyget avser!
  --- Stryk tentagenomgången. Jag vill inte veta alla fel jag gjort direkt efter att jag gjort dem. När man går från tentan känner man ju att "det här gick ju rätt bra". Då vill
  man leva på det ett tag, innan man måste gå tillbaka till verkligheten.

  --- Tack för en bra kurs!
  --- Trevlig kurs. Bra grejer och mysig att läsa. Dumt dock att ha all inlämning en dag. (Fast man har sig själv att skylla.)
  --- Kul att se hur bra en kurs blir när en duktig, erfaren examinator har kursen länge. Hört skräckhistorier från universitetet om den numeriska analysen, men detta var en ensidigt behaglig upplevelse.
  --- Man har smittats av Gerds glädje och positiva inställning. Har upptäckt att trots att något kan vara svårt så är det kul!!
  --- En ganska tung kurs som gjordes intressant (och lättare) pga Gerd, mycket bra föreläsare
  --- Det har varit en intressant och rolig kurs. Labbarna har varit mycket bra.
  --- Väldigt bra!
  --- Keep up the good work!
  --- Om man gämför med andra kurser så är nog nummen en av de tyngsta. Inte när det gäller komplexiteten utan i ren arbetsinsats. Himla rolig kurs dock. Får se om det inte blir en fortsättning!
  --- Rent relativt borde kursen ge fler poäng. Å andra sidan ska det inte vara helt lätt att gå på KTH.
  --- En mycket "stor" 4p kurs.
  --- Alldeles för liten kurs! Varför inte än 8 poängskurs? Kurser som skulle kunna plockas bort är elteorin, och kommunikationen.
  --- Som jag ser det så är det lite mer än 4 veckors heltidsstudier. Det enda jag har att tillägga är att NUMMEn är helt klart en av de bättre kurserna jag har läst på KTH, både vad gäller vad jag har lärt mig och när det gäller hur jag tycker att kursen har varit upplagd, hur alla ansvariga har skött sina jobb och hur information och administration har varit under kursens gång. Jag vill alltså slutligen tacka för en bra och givande kurs, och som skattebetalande medborgare vill jag också framhäva att till skillnad från mycket annat tycker jag att denna kurs var väl använda pengar från statens sida!
  --- En av de absolut roligast kurserna hittills!
  --- MatStaten är 6p och Nummen 4p, det borde vara tvärtom eller jämnt fördelat. Jag har lagt ned mkt mera tid på Nummen än MatStaten.
  --- Kursen är mycket bra och givande, den tar dock alldeles för mycket tid och kraft, vilket har en negativ inverkan på de andra kurser man läser parallellt.
  --- Jag trodde att nummekursen skulle vara mer tillämpad än vad den var. Precis som på alla andra kurser på KTH så kör man enligt korvstoppningsmetoden; Invanda rutiner i högt tempo utan tid till djupare förståelse eller eftertanke. Laborationerna 3 och 4 förväntade jag mig att man skulle behöva klura på, men allt serverades på silverfat, bara att knappa in MATLAB-kod.
  --- Kul kurs!
  --- Kursen var den roligaste vi haft hittills på D-linjen, kanske jag tar fortsättningen också!
  --- Jag tycker om Gerds och Henriks attityd och stil! Bäst hittills på KTH. Det syntes att Gerd hade fantastisk koll på det hon föreläste om, ingen virrighet här inte. Kommer ni ihåg hur fullt det var på nummeföreläsningarna? Det tycker jag är ett bra mått på hur intressant det var.
  --- Kursen var krävande, rolig och förutom egen känsla av att ibland inte räcka till, en kurs som i alla delar kändes nästan perfekt och gav allmänt välmående.(Låter lite mycket men jag menar det!)
  --- Lite svårt att förstå problemlydelsen i labb 3 och 4
  --- Jag måste tacka för en mycket bra och intressant kurs! Jag tycker att kursens uppläggning är mycket bra. De många och varierande dator övningsuppgifterna innan labbarna ger en bra grund till labbarna. Bra med matlabkod på övningarna. Bra med många och varierande uppgifter i de första två labbarna för att sedan göra en djupdykning i två problem i de sista två labbarna. Ett förslag är att på slutet repetera hur vi gör god tillförlitlighetsbedömning av våra resultat, detta skulle jag behövt mer av inför de sista två labbarna.


  gerd@nada.kth.se

  Denna sammanställning har genererats med ACE.